Skip to main content

Flere københavnere og jyder vil læse i Odense

Sundhedsvidenskabelige uddannelser på SDU stiger i popularitet hos ansøgere fra Syddanmark og hovedstadsområdet.

Antallet af førsteprioritetsansøgninger på kvote 1 til de sundhedsvidenskabelige uddannelser på SDU er i år steget med 12 %. Stigningen fortsætter tendensen fra sidste år, som viste øget søgning især til uddannelserne medicin og psykologi. Ansøgerne kommer i højere grad end før fra København og Syddanmark.
”Jeg glæder mig over den store søgning til vores uddannelser, og over at antallet af førsteprioritetsansøgere er stadigt stigende. Det tyder på et godt omdømme blandt de kommende studerende”, siger Ole Skøtt, dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Langt flere københavnere har medicin i Odense som første prioritet

Det nye ved ansøgerfeltet i år er den demografiske fordeling, hvor vi for både medicin og psykologis vedkommende kan se en tydelig stigning i ansøgertallet fra Region Hovedstaden, Nordsjælland og Sydjylland. For medicins vedkommende gælder det også Fyn.

Flest kvinder søger ind på medicin og psykologi

Kønsfordelingen på ansøgninger til medicin er i store træk uændret i forhold til sidste år. På medicin udgør kvinderne ca. 62 % af det samlede antal ansøgninger.
For psykologis vedkommende er kønsfordelingen ændret i forhold til sidste år. Antallet af mandlige ansøgere er gået ned, og det betyder, at kønsfordelingen har ændret sig med ca. 10 %, så det i år kun er ca. 26% af ansøgningerne, der står en mand bag.

Idræt og sundhed, Klinisk biomekanik og Folkesundhedsvidenskab har et stort set uændret og meget tilfredsstillende ansøgertal.