Skip to main content

Diabetes og antibiotika hænger sammen

Ny forskning viser, at diabetikere har fået mere antibiotika i årene op til diagnosen end raske danskere.

Et stort registerstudie udført i et samarbejde mellem SDU og Gentofte Sygehus har fundet en klar sammenhæng mellem indtaget af antibiotika og en senere type 2 diabetes. Studiet har set på 1,8 millioner danskere, heraf 170.000 med diabetes.

Anton Pottegård, postdoc på Institut for Sundhedstjenesteforskning har sammen med professor Jesper Hallas stået for metode og håndteringen af det store datamateriale.

”Vi ser en meget stærk og overraskende sammenhæng mellem forbruget af antibiotika og udvikling af diabetes. Og det er næsten alle slags antibiotika, der spiller ind.,” siger han. Han har sammen med kollegerne fra Gentofte to bud på en forklaring af sammenhængen: Enten er antibiotika med til at give type 2 diabetes, fordi antibiotika fjerner tarmbakterier som indvirker på sukker- og fedtomsætning eller også har personer med type 2 diabetes, allerede inden de diagnosticeres med sygdommen en større risiko for at få infektioner. 

I studiet er forskerne gået langt tilbage i tiden, og det øgede antibiotikaforbrug ses hos diabetikerne helt op til 15 år før diagnosen. ”Selvom meget tyder på at det at have type 2 diabetes er forbundet med en øget infektionsrisiko og dermed brug af antibiotika, så er det ikke tidligere vist at infektionsrisikoen skulle være øget allerede 15 år før diagnosticering af type 2 diabetes. Det efterlader plads til de alternative fortolkninger” fortæller Kristian Hallundbæk Mikkelsen, ph.d.-studerende ved Center for Diabetesforskning på Gentofte Hospital og førsteforfatter på studiet.

”Det kan ikke afgøres direkte hvilken af de to forklaringer der er den sande – og det kan meget vel vise sig at være en kombination,” uddyber Anton Pottegård. ”Med studiet er vi med til at udvide vores forståelse af hvordan type 2-diabetes udvikler sig”.

Studiet er netop publiceret i det anerkendte amerikanske tidsskrift Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Type 2-diabetes er en folkesygdom i voldsom udvikling og omkostningerne til behandling af diabetes ventes ifølge aktuel forskning fra SDU og Diabetesforeningen at være næsten fordoblet allerede i 2025. Der er derfor stor fokus på og brug for forskning i årsagerne til diabetes, i forsøget på at komme udviklingen i forkøbet.

Over 320.000 mennesker lever med diabetes i Danmark, 200.000 er stadig ikke blevet opdaget, og omkring 750.000 skønnes at have et forstadie til sygdommen. På verdensplan har cirka 8,3 procent af befolkningen i alderen 20-79 år diabetes.