Menu

Dekanens hjørne

13.09.2018

Bevæg dig i naturen tæt på SDU

Naturen kan noget! En tur ud i naturen er en kilde til inspiration, til afkobling og til bevægelse af kroppen. Og har man sin gang på Campus Odense, så har man et fantastisk naturområde lige uden for døren.

I forbindelse med Nyt OUH/SDU-byggeprojektet, der skal stå færdigt i 2022-23, er det etableret et netværk – Campus Odense - på tværs af SDU, Region Syddanmark/OUH, UCL, Odense Kommune, Syddanske Forskerparker og Freja Ejendomme, som skal sætte fokus på Campus Odense-områdets styrkepositioner (som fx robotteknologi, velfærdsinnovation og Active Living). For at gøre Campus Odense mere håndgribeligt arbejdes der med konkrete handlinger som fysisk identitet og sammenhæng mellem organisationerne i området. Det gøres bla med et stort Active Living-projekt, der forbinder organisationerne og skaber rum og bevægelsesspor i det store naturområde mellem SDU og Munkebjergvej for studerende, medarbejdere og borgere.

Citizen Science - borgerinvolvering

Active Living-projektet er et Citizen Science forskningsprojekt. Forskningsdelen er forankret hos Active Living-gruppen på Institut for Idræt og Biomekanik. Formålet er at inddrage studerende, medarbejdere og borgere i, hvordan de ønsker at bruge området – og undersøge hvordan det rent faktisk bliver brugt. Naturområdet bliver ganske enkelt et levende laboratorium.

Citizen Science-delen er knyttet til SDUs CS-netværk med deltagelse af alle fem fakulteter, OUH og SDUB. Samtidig spiller Citizen Science-perspektivet sammen med Campus Odenses styregruppes ønske om at skabe et Campus Odense, som er et dynamisk samspil mellem uddannelsesorganisationerne, hospitalet, erhvervslivet, byen/regionen og borgere. Og det hænger samtidig tæt sammen med SDUs strategi om at skabe værdi for og med samfundet.

Active Living er et internationalt koncept som handler om at integrere fysisk aktivitet i hverdagen. Bevægelse styrker sundhed både fysisk og mentalt og er vigtigt i et samfund, hvor for mange sidder for meget stille – også i løbet af en arbejdsdag. Active Living er formuleret som en overordnet strategi i Verdenssundhedsorganisationen (WHO), hvor medlemslandene skal forsøge at efterkomme målsætningen ved at informere og igangsætte interventioner, der fremmer fysisk aktivitet. Og det er det, det 50 hektar store naturområde skal være med til! Det handler om inspiration og velbefindende for studerende og medarbejdere og borgere. 

Dialog mellem borgere og forskere

Active Living-projektet er Citizen Science-projekt, hvor borgere, foreninger, medarbejdere og studerende gennem arrangementer og dialog bidrager til udviklingen af området. Dialogen mellem borgere og forskere giver forskningen ny viden og nye input – og borgerne får mulighed for at engagere sig i et forskningsprojekt og bidrage til udviklingen af Campus Odense-området, som kan give tilhørsforhold til og interesse i at bruge det. Via et samarbejde med Fyens Stiftstidende når projektet ud til borgere, som ellers ikke ville se Campus Odense som ’deres’. Fyens Stiftstidendes læsere har allerede to gange besøgt området og bidraget til forskningsprojektet. Også Odense Kommunes Grønne Råd har besøgt naturområdet, hvor de har bidraget med deres viden og forslag. Desuden har 500 medarbejdere fra SDUs fællesadministration været rundt på området, hørt om natur og miljø og afprøvet walk ’n talk-ruter i forbindelse med et personalearrangement.

Det handler ikke alene om den fysiske bevægelse i naturen – det handler også om at tage naturen til sig. Og området med gamle fredsskove, unge skove, den gamle æblesti og nyanlagte klimasøer har et rigt plante- og dyreliv, som man kan følge og opleve på nært hold.

Bidrag!

Jeg håber, at SUNDs studerende vil bruge området, nyde naturen og udnytte den inspiration, som naturen og bevægelsen kan give. Og jeg håber, at I vil bidrage til udviklingen af området. Det kan fx være med et ønske om verdens bedste udendørs studiemiljø, hvor der er studiepladser i det fri. Kan man kun studere eller have undervisning indenfor – eller er det ok at gå ud til en semioverdækket udendørs studieplads? Skal man fx sidde ned for at holde et møde? Hvad skal der til for at et walk ’n talk-møde virker?

Bidrag via denne survey – det tager kun et par minutter!

God tur i det smukke efterår!

Ole Skøtt, dekan

Læs mere om projektet.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies