Skip to main content

Dekanens hjørne

20.11.2019

SUND bevægelse i studiedagen

’SDU bevæger sig’ er et Citizen Science-projekt, der skal bidrage til at integrere en sund kultur i hverdagen for medarbejdere og studerende. Forskningsprojektet er forankret hos Institut for Idræt og Biomekanik - og ’borgerne’, der skal bidrage til udviklingen af projektet, er studerende og medarbejdere. Projektet skal føre til en adfærdsændring, der skal understøtte en bedre sundhed og trivsel på SDU. Derfor tilrettelægges projektet som et Citizen Science-projekt, hvor medarbejdere og studerende involveres og engageres i udvikling, gennemførsel og implementering af projektet i alle campusbyer. Hensigten er således samskabelse, videndeling og fælles produktion af data. I kan følge projektet på SDU bevæger sig.

Projektet er valgt af studerende og medarbejdere

Der blev første gang arbejdet med projektet på SDUs Verdensmåls Kick Off sidste år i september. Der blev arbejdet med en række projektforslag, som efterfølgende blev sendt ud til studerende og medarbejdere til afstemning om, hvilke tre der skulle arbejdes videre med. ’SDU bevæger sig’ blev et af de tre projekter, som der nu arbejdes med!

Verdensmål om sundhed og trivsel

’SDU bevæger sig’ retter sig mod SDG Mål 3 Sundhed & Trivsel og har til formål at:

  1. øge opmærksomheden på vigtighed og effekter ved bevægelse i løbet af arbejds-/studiedagen
  2. skabe rum til bevægelse i kulturen i arbejds- og studiedagen

Gennem en ny opmærksomhed blandt ledere, medarbejdere og studerende får den almene sundhed og trivsel mulighed for at vokse. Projektet tager udgangspunkt i relevante forskningsområder på SDU og bygger på konkret forskningsviden.

Projektet arbejder overordnet med SDG-indikatorerne:

  • 3.4 By 2030, reduce by one third premature mortality from non-communicable diseases through prevention and treatment and promote mental health and well-being.
  • 3.4.1 By 2030, reduce mortality rate attributed to cardiovascular disease, cancer, diabetes or chronic respiratory disease

Projektet lægger sig ligeledes op af WHO’s ’Global action plan on physical activity 2018–2030: more active people for a healthier world’.

Hvilken slags bevægelse snakker vi om?

’SDU bevæger sig’ handler om mange slags bevægelser:

  • Den lille bevægelse (walk ’n talk, stående møder, stående/gående kaffepause, mv.)
  • Motion mod skader (typisk i skulder, nakke, lænd fra mange timer ved computeren)
  • Mindfulness/Meditation
  • Motion/sport med sved på pandenE-sport

Det er op til jer, hvad der kan give mening i jeres hverdag på studiet. Hvad tænker I, at der kan være behov for?

Involvering af studerende

I de næste faser skal projektet i dialog med både studerende og medarbejdere. Hvordan synes I, at mere bevægelse i studiedagen kan være meningsfuld? Skal walk ’n talk integreres i undervisningen? Vil udendørs studiezoner give lidt ekstra bevægelse? Skal der være tilbud om Mindfulness? Vil en løbe- eller cykelklub, hvor man kan mødes på tværs af studier – eller løber sammen hver for sig – være en god idé? Hvad med E-sport – kan det styrke sammenholdet?

Der er per 1.11.20 ansat en bevægelseskonsulent Linnea Marie Sjöberg, som meget gerne vil i dialog med studerende og studenterorganisationer, der har idéer eller forslag, der kan styrke bevægelse i studiedagen. Skriv gerne på sbs@sdu.dk, hvis du/I har konkrete idéer eller gerne vil bidrage gennem et fokusgruppeinterview. Hensigten er at skabe varige strukturer, der også fremadrettet vil stimulere sundhed og trivsel i studiedagen – og det er afgørende, at idéer og forslag kommer fra jer, så det er tiltag og aktiviteter, der er relevante for studerende.

Tag en ekstra gåtur – tiden er givet godt ud!

God december!
Ole Skøtt
Dekan