Dekanens hjørne

04.10.2019

SDU, SUND og verdensmålene

Lige inden sommerferien kom SDUs rektor og bestyrelse med denne melding: ’Med udgangspunkt i den frie, uafhængige og kritiske forskning og uddannelse, ønsker SDU at arbejde med alle FN’s 17 verdensmål. Denne ambition skal præge hele universitetet i relation til vores forskning, undervisning, administration og eksterne samarbejde.’ 

På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet hilser vi denne udmelding velkommen. Al vore forskning forholder sig typisk til et eller flere verdensmål – og fakultetets mission er ’at bidrage til at forbedre mennesker sundhed’. 

To forskningseksempler

Skal jeg give et par eksempler på forskningsprojekter, der relaterer sig meget direkte til verdensmålene, er forskning i anvendelse og effekt af vacciner nationalt og internationalt et tydeligt eksempel. Fra forskningsstationen Bandim i Guinea-Bissau arbejdes dagligt målrettet på at fremme sundhed og trivsel. Gruppens forskning har ført til helt nye indsigter i vacciners uspecifikke virkninger, og dermed i hvordan immunsystemet fungerer. Der har også højst overraskende vist sig betydelige kønsforskelle , og forskningen viser, at vacciner fortrinsvis gavner de fattigste. Og så skal det også nævnes, at studerende fra bl.a. medicinstudiet deltager i forskningsprojektet på Guinea-Bissau. 

Et andet eksempel er forskningen i pesticiders mulige påvirkninger af sundheden, specielt hormonelt betingede skader og forsinket hjerneudvikling. Pesticider er udviklet for at kunne bekæmpe skadedyr og -planter, men nogle af de biokemiske påvirkninger kan desværre også indvirke på mennesker. Miljømedicinere har fx undersøgt gravide, der har arbejdet på gartnerier, og deres børn. Selv om kvinderne kun arbejdede med godkendte pesticider og blev flyttet til andet arbejde, så snart de blev gravide, viste der sig at være skadelige påvirkninger af børnenes kønsudvikling og hjernefunktioner. 

SUND-challenges 

I forbindelse med SDUs arbejde med verdensmålene har alle fakulteter beskrevet udfordringer, der skal arbejdes med. SUND har beskrevet to udfordringer:

  • Active Living på SDU: Når ’sitting is the new smoking’, hvordan får vi så mere bevægelse ind i arbejds- og i undervisningstiden?

  • Røgfrit SDU både ude og inde: En stadig støtte andel af unge begynder at ryge. Hvordan sikrer vi et røg- og tobaksfrit SDU og understøtter rygestop? 

Begge udfordringer henvender sig direkte til ledelsen, medarbejderne og de studerende på SDU, som er de, der kan forbedre vores sundhed og trivsel i hverdag på SDU. 

Der blev arbejdet med de to challenges til SDUs Verdensmål Kick-Off 24. september – og der allerede en lang liste af idéer, forslag og løsninger til de to udfordringer. Jeg er spændt på at følge arbejdet med udfordringerne i de kommende måneder, og jeg håber på implementering af en række konkrete handlinger, der vil understøtte sundhed og trivsel hos medarbejdere og studerende på SDU. 

Active Living Area og Skolefestival 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet arbejder også sammen med SDU, UCL, Odense Kommune m.fl. på at skabe et attraktivt område på Campus Odense, som stimulerer bevægelse. Det store udeareal med skove, marker og søer tilbyder en platform, der kan understøtte sundhed og trivsel gennem mere bevægelse og gennem oplevelser i naturen. I foråret havde 500 skolebørn en skoledag på området, som var fyldt med sjov bevægelse sammen med vores idrætsstuderende og undersøgelse af naturen med vores biologistuderende – og skolefestivalen fortsætter til næste år.

Grønne laboratorier og Nyt SUND 

Vi er også i gang med at certificere vores laboratorier, så de lever op til kravene, der følger med en Green Lab-certificering. Og vi arbejder på at indrette os og skabe en kultur i forbindelse med flytningen til Nyt SUND, der har fokus på sundhed & trivsel, ansvarligt (for)brug og øgede partnerskaber og samarbejder. Konkrete handlinger, der bidrager til vores fokus på verdensmålene. På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er vi glade for SDUs fokus på verdensmålene – og jeg håber, at I som studerende vil mere med til at udvikle fakultet og vores virke i denne retning. Senere i år nedsættes et tværgående udvalg, som skal mere med til at komme med idéer til, hvordan vi kan understøtte verdensmålene. Udvalget er for både medarbejdere og studerende. 

Ole Skøtt
Dekan

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies