Skip to main content

Dekanens hjørne

28.04.2020

Det digitale forår kom hurtigt

Almindeligvis tager ændringer af studieform og studieordning lang tid, så alle kan blive hørt og alle aspekter grundigt undersøgt. Men Covid-19 er ikke en almindelig virus, og tiden efter 11. marts har ikke været en almindelig tid.

Danmark blev lukket ned 11. marts – vi gik hjem fra universitetet for at arbejde og studere hjemmefra, og på få dage blev undervisningen på SUNDs uddannelser omlagt fra fysisk tilstedeværelse til digital undervisning. Det er et enormt arbejde at ændre undervisningen så radikalt på så kort tid, og der skal lyde en stor tak fra mig til alle, der gjorde det muligt!

Têten blev taget af Anton Pottegaard og hans folk, tæt suppleret af fakultetssekretariatet. Jeg er stolt af, at vi på få dage kunne præstere så stor forandring. De fleste beslutninger er gennemført i tæt samspil med studieledere, administration, studenterorganisationer, øvrige fakulteter og fællesområdet på SDU og ikke mindst med de andre sundhedsvidenskabelige fakulteter i Danmark. De samarbejdsrelationer og netværk, der tidligere er opbygget, har været guld værd i denne situation.

Og jeg er imponeret af vores studerende, som tog den nye hverdag og undervisning til sig. Ikke bare undervisning men også digitale eksaminer nåede at blive planlagt og udført inden påske. Jeg ved, at det har været en udfordring for alle – men det lykkedes. Det betyder, at mange forsinkelser i studiet er undgået. Det glæder mig!

Alligevel er alt ikke løst. Der er moduler, som kræver fysisk tilstedeværelse, og der er klinikophold, som pt. ikke kan gennemføres. Særligt ophold på sygehus har været udfordret, da rigtig mange afdelinger har været præget af den ekstraordinære situation. Disse elementer er stadig en udfordring. Og der arbejdes på højtryk på at finde løsninger, der forhindrer for mange og for lange forsinkelser. Det kan måske blive komprimerede forløb i form af sommerskoler til erstatning for fx færdighedstræning, laboratorieundervisning og øvelser.

Langsom genåbning

Vi står nu midt i en genåbning af Danmark. Det er ikke blot at gå direkte tilbage til den hverdag som vi kendte – Covid-19 vil være i samfundet i lang tid endnu, og det er stadig vigtigt, at ikke for mange bliver smittet samtidig, da sundhedssektoren skal kunne følge med i forhold til intensivpladser og personale til de patienter, der får brug for hjælp. Det betyder også, at hverdagen på universitetet og på studiet i den kommende periode fortsat vil være anderledes end det, vi kendte før 11. marts.

Vi kan ikke i dag sige helt præcis, hvordan universitetet kommer til at genåbne. Indtil videre er universiteterne lukket ned til og med 10. maj. Vi lægger os i selen for at gennemføre undervisning på en måde, hvor I ikke oplever mindre god uddannelse eller unødvendige forsinkelser.

Det er dog allerede meldt ud fra regeringen, at medicinstuderende på sidste semester vil kunne færdiggøre deres uddannelse som planlagt inden sommer ved at gennemføre undervisning og eksaminer fysisk på institutionerne, hvis det er afgørende for afslutningen af uddannelsen. Hvordan det skal udfoldes i praksis, arbejder vi pt. på at kortlægge.

Vi kan ikke afholde lægeløftet, som vi plejer, da større forsamlinger er forbudt. I år vil arrangementet blive transmitteret online, så I kan samles med familie og venner hjemme og fejre den store dag.  Selve lægeløftet skal I afgive digitalt. Det bliver anderledes – men vi kan love, at dagen nok skal blive festlig og ganske særlig! I vil få nærmere information, når arrangementet er planlagt.

Den digitale fremtid

Det er sandsynligt, at de nye erfaringer med digital undervisning kan være med til at ændre undervisningen fremadrettet – også efter den akutte situation. De foreløbige meldinger er, at den digitale undervisning har været en succes. SUNDs studerende deltager i et evalueringsprojekt, forankret på SUND-KU. Vi glæder os til at se resultaterne, så vi kan tage erfaringerne med os videre.

Mødet, dialogen og det sociale mellem studerende og undervisere vil selvfølgelig også i fremtiden være en vigtig del af studiet – men de gode erfaringer, som høstes pt. med digital undervisning, skal ind og virke i studierne fremover, så undervisningen til stadighed er tidssvarende, fleksibel og af den bedste kvalitet.

Jeg glæder mig til, at vi igen ses på universitetet!

Ole Skøtt
Dekan