Rigtig meget fungerer trods en svær tid: Vi går en lysere fremtid i møde

Dekan Ole Skøtt giver en stemningsrapport fra hjemmekontoret, hvor stort og småt på fakultetet koordineres.

-Hvordan går det lige nu på SUND?

Selvom det er en mærkelig tid, vi lever i, er der rigtig meget, der fungerer langt over forventning.

Det lykkedes i løbet af et par dage at få omlagt al undervisning på SUND til en online platform, som viste sig at fungere rigtig godt for både studerende og undervisere.

Vi skylder en stor tak for indsatsen til professor Anton Pottegård og hans gode hjælpere samt fakultetssekretariatet for en ekstraordinær indsats.  Og ikke mindst til alle underviserne, der har taget den nye undervisningsform til sig.

Der er stor glæde over muligheden for at gense/høre forelæsningerne, også efter de er afholdt

Ole Skøtt, dekan

Vi har sammen med Københavns Universitet foretaget en spørgeskemaundersøgelse af, hvordan de studerende har oplevet skiftet, og den korte version er, at det allermeste er gået rigtig godt.

Forelæsninger og lignende går fint, og der er stor glæde over muligheden for at gense/høre forelæsningerne, også efter de er afholdt.

På den anden side opleves det også af de studerende som en stor mangel, at de ikke mødes fysisk på universitetet. En del læsegrupper har fundet ud af at mødes i private rammer, men alle ser frem til, at pandemien er overstået.

-Hvad betyder de seneste udmeldinger og retningslinjer for ansatte og studerende på SUND?

Vi er i øjeblikket ved at gå over til fase 2 i genåbningen (efter 10. maj, og frem til 8. juni), og senere følger fase 3 og 4. Vi har fået lov til i begrænset omfang at åbne forskningslaboratorier på en måde, så man ikke overskrider Uddannelses- og Forskningsministeriets retningslinjer for hvor mange, der samtidigt må være til stede på SDU. 

Det betyder, at mange ansatte må arbejde i flerholdsskift fra 07.00 – 12.00 og fra 12.00 – 17.00. Det er bøvlet, men betyder dog, at de mest kritiske videnskabelige forsøg kan fortsætte. En yderligere forskningsudvidelse vil ske efter 8. juni (i 3. fase). Men allerede nu har vi fået lov til at åbne yderligere for forskningsbaseret undervisning og for aktiviteter, der er nødvendige for, at de studerende kan bevare deres fremdrift i studierne.

På de ”våde” områder (SUND, NAT og TEK) må op til ca. 20% af de studerende og 20% af de ansatte komme fysisk på universitetet for at kunne gennemføre øvelser, færdighedstræning og så videre, som er nødvendig for at kunne bestå eksamen.

Alle studerende har mulighed for at gennemføre alle elementer i deres studier uden forsinkelser

Ole Skøtt, dekan

På SUND ser det ud til, at vi ved de givne tilladelser kan sikre, at alle studerende har mulighed for at gennemføre alle elementer i deres studier uden forsinkelser. Der er en del ting, der skal flyttes rundt på, men det ser ud som om, at det går.

Langt hovedparten af eksaminerne vil fortsat ske online, og jeg vil sige en stor tak til alle studienævnene, som har behandlet omlægningerne med lyntempo, til vores dygtige studerende, som har taget usikkerhederne med oprejst pande, og til vores ansatte, som har fundet nye veje til at løse udfordringerne.

-Hvad har været det sværeste ved de sidste ni uger med nedlukning af SDU og samfundet?

For rigtig mange, både studerende og ansatte, har det været svært at undvære studiekammerater og kolleger. I begyndelsen var vi allesammen optagede af omlægningerne af tilværelsen og glædede os over, at tiltagene mod pandemien så ud til at virke, men efterhånden som tiden er gået, er savnet af kolleger og studiekammerater blevet stort. Gode studiegrupper er derfor afgørende vigtige, og vi drøfter muligheden for, at de faglige tutorer kan være mere opsøgende i forhold til nye studerende.

Det har været svært at komme alle spørgsmål i forkøbet, bl.a. fordi vi ikke havde svarene

Ole Skøtt, dekan

Medarbejdere og studerende har i mange forskellige sammenhænge ønsket mere information. Vi har på SDU på alle niveauer forsøgt at kommunikere så godt som muligt, men forholdene har været rigtig vanskelige, og rammerne har skiftet hurtigt. Det har været svært at komme alle spørgsmål i forkøbet, bl.a. fordi vi ikke havde svarene.

Vi nærmer os nu sommerens eksaminer, og en del studerende er usikre på situationen. Derfor vil studieledere og studieadministration søge at være i tæt dialog med de studerende, for behovet for information på et ret detaljeret niveau er stort.

-Hvad har været det bedste?

 Det har været en fornøjelse at se, hvordan både undervisere og studerende har omfavnet de nye online-muligheder for undervisning. I ”fredstid” ville en så omfattende ændring af undervisningen have taget flere år – nu tog det et par dage.

Det har også været en glæde at se, hvor mange der har meldt sig frivilligt til beredskabet. Og på Institut for Molekylær Medicin har en større gruppe medarbejdere på initiativ af Henrik Dimke og Jesper Bonnet Møller siden midten af marts haft samarbejde med Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, OUH om Corona-tests.

-Hvad tænker du om fremtiden for SUND, både studerende, forskere og ansatte? Hvordan kommer vi igennem denne tid og videre?

Vi går på sundhedsvidenskab en lysere fremtid i møde. Pandemien har (igen) mindet alle om, hvor vigtigt det sundhedsvidenskabelige område er for samfundet, og vist, at vi virkelig har noget at byde på, når det gælder.

Rent praktisk har vi alle fået øjnene op for, at online-universet giver nye, effektive og fleksible måder at arbejde på.

-Hvordan ser din arbejdsdag ud?

De første virtuelle møder begynder kl. 8 eller 9 og fortsætter dagen igennem, ofte til mellem 18 og 19. 

Dels holder jeg alle de ”sædvanlige” møder med institutledere, professoransættelser og så videre, og dels er der kommet flere møder til i SDU´s strategiske krisestab samt koordinationsmøder med dekanerne fra de andre sundhedsvidenskabelige fakulteter i landet.

-Hvad laver du i fritiden uden socialt samvær og alle de aktiviteter, du plejer at gå til?

Jeg plejer at begynde dagen med at løbe en tur sammen med min fortryllende hustru og min hund, og så holder vi oftest en pause i løbet af dagen med et af de gymnastikprogrammer, som man kan downloade.

-Har du et godt råd til alle dem, der sidder hjemme og er ved at være trætte af situationen?

Vær klar over, at dette går over! Selvom forsamlingsforbuddet frem til 8. juni stadig er på 10 personer, så er der indenfor disse rammer mulighed for at se andre mennesker.

Og husk at motionere. Der er mange, der lægger nogle ”Corona-kilo” på i denne periode, det er ikke nødvendigt. Man bliver gladere af at røre sig og få frisk luft.