Danmarks første professor i smitsom leverbetændelse

Klinisk Institut, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital har ansat overlæge ph.d. Peer Brehm Christensen som klinisk professor med særlige opgaver i infektionssygdomme – primært smitsom leverbetændelse.

Forskning i og behandling af smitsom leverbetændelse er revolutioneret de sidste år, og med oprettelsen af dette professorat bringer SDU og OUH sig i front inden for dette område.

Peer Brehm Christensen (60 år) er uddannet læge fra Københavns Universitet i 1986, ph.d. fra Syddansk Universitet i 2000 og speciallæge i infektionsmedicin i 2004. Han har siden 2006 været lektor ved Klinisk Institut og siden 2009 overlæge ved infektionsmedicinsk afdeling.

Han har publiceret mere end 100 artikler i medicinske fagtidsskrifter med fokus på leverbetændelse i marginaliserede grupper. Som den første i Skandinavien indførte han elastografi til bestemmelse af leverfibrose, som han har kombineret med fremskudte ambulatorier i rusmiddelcentre og fængsler. Han forsker i en række nationale og internationale grupper – primært i smitsom leverbetændelse, og han har vejledt 6 ph.d.-studerende i samme felt.

Peer Brehm Christensen vil med professoratet forske i følgende områder:

  1. Udbredelsen i Danmark: Halvdelen af de patienter, som er blevet smittet med leverbetændelse, er ikke blevet diagnosticeret. Derfor vil han udvikle og afprøve nogle simple test til at diagnosticere eventuelle patienter i marginaliserede grupper, som fx befinder sig i fængsler og rusmiddelcentre.
  2. Bedre diagnostik af leverskade som følge af infektioner: Som led i professoratet vil han indføre magnet resonans elastografi på OUH, som det første center i Danmark. Samtidig vil han fokusere på at udvikle ultralydsvejledt elastografi og nye laboratoriemarkører for fibrose. Disse studier skal gennemføres i samarbejde med Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme og Radiologisk Afdeling ved OUH.
  3. Nye og kortere behandlinger: Han vil udvikle og afprøve nye og kortere behandlinger for smitsom leverbetændelse – primært med henblik på at bringe behandlingen ud til marginaliserede grupper.

Peer Brehm Christensen har et stort hjerte for samfundets svageste og har bl.a. været aktiv i ulandshjælp gennem en årrække. Han bor med sin kone på Thurø og har to voksne sønner. Fritiden bruger han på vandreture i naturen (gerne ved Vesterhavet) og læsning ved kaminen.

Forskeren bag

Peer Brehm Christensen, Klinisk professor, Klinisk Institut

Læs mere

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies