Fire nye professorer i Sundhedsøkonomi

Dansk Center for Sundhedsøkonomi, DaCHE er stolte af at kunne ansætte fire professorer i Sundhedsøkonomi og dermed skabe et stærk sundhedsøkonomisk miljø, der kan bidrage med relevant forskning og sikre et sundhedsvæsen, der genererer maksimal velfærd for borgerne.

Dansk Center for Sundhedsøkonomi er et af få store sundhedsøkonomiske miljøer i Nordeuropa med stærke samarbejdsrelationer til de andre nordiske lande såvel lande som Storbritannien, Tyskland og Holland. Ansættelse af fire nye professorer cementerer centerets stærke position. Vi er stolte af at kunne fastholde og tiltrække dygtige nationale og internationale forskere til vores center. De fire professorer har på hver deres måde dokumenteret, at de både kan levere forskning af høj kvalitet og samtidig levere aktuel og relevant forskning. Gode analytiske evner og et ønske om at gøre en reel forskel til gavn for sundhedsvæsenet er forskeregenskaber, der værdsættes højt ved Dansk Center for Sundhedsøkonomi.

De fire professorer komplementerer hinanden fagligt og sikrer således, at Dansk Center for Sundhedsøkonomi favner bredt, når aktuelle forskningsspørgsmål opstår.

Trine Kjær

Trine Kjær har en stærk forskningsprofil og stærke kompetencer indenfor spørgeskemaudvikling. Hun satser i sin forskning på at berige registerdata med individuelle data om præferencer og adfærd, for derved i højere grad at kunne forklare heterogenitet i borgeres sundhed og sundhedsadfærd. Det skal desuden nævnes, at Trine Kjær er en afrundet forsker, med et stærkt engagement i de studerende, samt en god evne til effektivt at få løst administrative opgaver.

Kim Rose Olsen

Kim Rose Olsen har et indgående kendskab til det danske sundhedsvæsen og danske registerdata og har i mange år interesseret sig for incitamenter og sundhedsprofessionelles adfærd med særlig fokus på almen praksis. Kim har gennem en lang årrække vist et særlig talent for at levere høj kvalitetsforskning i et tæt samarbejde med eksterne parter. Han kan dokumentere stor succes med at tiltrække eksterne bevillinger.

Mauro Laudicella

Mauro Laudicella har en stærk international profil og netværk. Han har rødder i Italien og særligt i Storbritannien, hvor han har været ansat på en række højt profilerede universiteter. Mauro Laudicella har en stærk forskningsprofil kombineret med analytiske evner. Han interesserer sig for sundhedsvæsenets virke. Mauros særlige styrke er hans mestring af de nyeste kvantitative metoder, som han anvender til at belyse relevante politiske spørgsmål. Mauro er for nylig blevet tildelt det prestigefyldte Marie-Curie Individual Fellowship, som er sponsoreret af European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme.

Jes Søgaard

Jes Søgaard er en høj profileret sundhedsøkonom med et kæmpe engagement. Jes Søgaardhar udover sin indgående viden om det danske sundhedsvæsen også en interesse for og indsigt i cancer forskning. Jes vil i de kommende år fokusere på sundhedsøkonomiske evalueringer i forbindelse med cancerforsøg og bidrage til metodeudvikling, herunder udformning af cancerspecifikke QALY-mål. Andre interessepunkter er personlig medicin og markedet for cancerlægemidler.

Nationalt og internationalt samarbejde

Der er ingen tvivl om, at de fire professorer vil bidrage til at sætte Dansk Center for Sundhedsøkonomi endnu mere på landkortet, både nationalt og internationalt. Centeret ser frem til et indgående samarbejde med andre faglige miljøer, internationale og nationale. Dansk Center for Sundhedsøkonomi vil med de nye ansættelser for alvor kunne bidrage til ny viden, der kan sikre, at sundhedsvæsenet bidrager maksimalt til samfundsvelfærden.

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu