Skip to main content

OUH og SDU ansætter professor i global sundhed

Christine Stabell Benn er pr. 15. april 2013 ansat i en kombinationsstilling som overlæge ved Bandim Health Project, Statens Serum Institut, og klinisk professor i global sundhed ved forskningsenheden OPEN ved Klinisk Institut på Syddansk Universitet (SDU) og Odense Universitetshospital (OUH).

Christine Stabell Benn (44) forsker i sundhedsinterventioner til børn i lavindkomstlande og er afdelingschef for Bandim Health Project’s danske afdeling på Statens Serum Institut.

Bandim Health Project består udover den danske afdeling af en stor forskningsstation med mere end 150 ansatte i Guinea-Bissau ledet af antropologen, adjungeret professor ved SDU, Peter Aaby. Her følges en befolkning på over hundrede tusinde med jævnlige husstandsbesøg, og derudover indsamles information på hospitaler og sundhedscentre. Disse data udgør grundlaget for en række studier med henblik på at forbedre sundheden i Guinea-Bissau og globalt. Der forskes specielt i programmer til gavn for børns sundhed, men folkene bag Bandim Health Project forsker også i tuberkulose, malaria og HIV/AIDS, samt diabetes og meget mere.

”- Ansættelse af Christine Stabell Benn som professor i Global Health er et led i en større satsning på dette forskningsområde. Christine Stabell Benn og hendes kolleger i Bandim Health Project vil styrke forskningen på området, men vi håber også, at gruppen kan styrke undervisningen af studerende og færdige læger både i Odense og under forsknings- og studieophold i Guinea Bissau” siger professor Kim Brixen, Institutleder ved Klinisk Institut, SDU.

I 2012 fik Bandim Health Project sammen med partnere på danske sygehuse og universiteter i ind og udland en af de eftertragtede Grundforskningsbevillinger til at etablere Grundforskningscenter for Vitaminer og Vacciner, CVIVA. CVIVA undersøger i hvilket omfang, interventionsprogrammer med vacciner og vitaminer udover deres specifikke effekter på infektioner og mangeltilstande, også har uspecifikke effekter. Foreløbige studier peger på, at vores nuværende opfattelse af immunsystemet er for simpel; immunsystemet er et lærende system, der kan ”trænes” mere generelt af vacciner og vitaminer, og denne træning kan være  forskellige for drenge og piger. Dette kan i yderste konsekvens betyde at man en dag måske vil behandle piger og drenge forskelligt.

”- Vi glæder os over at ansætte Christine Stabell Benn som professor ved vores forskningsenhed OPEN – dvs. Odense Patient-data Exploratory Network”, siger direktør Henrik Villadsen på Odense Universitetshospital. ”- Denne tværgående forskningsenhed er oprettet for at lette forskernes arbejde med at etablere kliniske kohorter og befolkningsundersøgelser og efterfølgende hjælpe med opfølgning i de landsdækkende registre. Navnet ”OPEN” er valgt med omhu for at signalere, at forskerne på OUH ønsker at samarbejde med forskere i hele verden. Christine Stabell Benns særlige baggrund som forsker i Danmark og Afrika passer godt ind i denne sammenhæng, og vi ser store potentialer i et tættere samarbejde mellem vores nye professor og de andre forskergrupper indenfor epidemiologi og immunologi på OUH, ved SDU og i Region Syddanmark” siger Henrik Villadsen.

Christine Stabell Benn er opvokset i Odense. Som medicinstuderende i Aarhus fik hun idéen til at studere betydningen af A-vitamin-tilskud for immunresponset på mæslingevaccine.  Christine blev kandidat fra Københavns Universitet i 1996 og startede sin lægefaglige karriere med turnus i det daværende Københavns Amt. Derefter blev hun ansat som reservelæge og siden ph.d.-studerende på Statens Serum Institut. Hun forsvarede i 2003 sin ph.d.-afhandling om epidemiologiske risikofaktorer for allergi blandt børn. Hun har siden været post-doc ved Rigshospitalets Infektionsmedicinske afdeling og ved Bandim Health Project på Statens Serum Institut, samt haft et forskningsophold på Stanford University. I 2009 tildeltes hun Det Frie Forskningsråds Legat til Kvindelige Forskningsledere. I 2010 fik hun et ERC Starting Grant. I 2011 forsvarede hun sin doktordisputats om A-vitamins effekt på vacciner. I 2012 blev hun overlæge og afdelingschef for Bandim Health Project på Statens Serum Institut og Centerleder for Grundforskningsfondens Center for Vitaminer og Vacciner.

”- Vi er glade for at kunne udbygge samarbejdet med Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital” siger Mads Melbye, sektordirektør ved Statens Serum Institut og fortsætter ”- SDU har markeret sig stærkt indenfor epidemiologi og demografi. OUH og SDU har i de seneste år endvidere udbygget den kliniske forskning betydeligt. Vore institutioner har således mange fælles interesser og en nærmere tilknytning af Christine Stabell Benn til SDU vil både kunne føre til rekruttering af en række fælles ph.d.-studerende og en styrket forskningsindsats ”.

Christine Stabell Benn startede ud med epidemiologiske forskning, men har undervejs opbygget stor viden også indenfor immunologiske forskning, og har et stort netværk af kolleger inden for begge områder. Det har ført til mere end 120 publikationer i internationale videnskabelige tidsskrifter, og mange inviterede præsentationer og foredrag både i Danmark og internationalt.

Christine Stabell Benn er grundlægger af konsortiet Optimmunize, der forener mere end 20 af verdens førende immunologer indenfor vitamin- og vaccineimmunologi samt kønsforskelle. Hun har siddet i bestyrelsen for det danske netværk for international sundhed. Da det blev opløst, var hun med til at stifte den globale tænketank Global Health Minders. Christine Stabell Benn er i øjeblikket ekspert-medlem af arbejdsgrupper om A-vitamin og vacciner under henholdsvis National Institute of Health, USA og WHO.