Skip to main content

Ro på – børn med ADHD og skydeidræt

TrygFonden støtter med knap to millioner et projekt om ADHD-børn og konkurrenceskydning på SDU.

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Institut for Psykologi, Syddansk Universitet og DGI. Det bliver organiseret som ph.d. studie. Ph.d.-studerende bliver Annegrete Månsson, nuværende projektleder i DGI

Formålet med projektet er at undersøge, hvilken betydning det har for uopmærksomme, hyperaktive og impulsive (ADHD) børn at gå til skydning i en dansk skytteforening. Det vil sige, undersøge, om skydningen reducerer ADHD-symptomer såsom uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet, og om skydningen styrker børnenes trivsel og livskvalitet.

Hypotesen for undersøgelsen beror på årelange erfaringer med, at børn med ADHD og ADHD-lignende vanskeligheder profiterer godt af at gå til skydning i en skytteforening. Erfaringerne fra praksis viser, at børnene bliver rolige under skydeaktiviteten, de træner deres koncentration og får succesoplevelser med skydeidrætten. Det har en positiv virkning på deres humør og motivation og i flere tilfælde ses det, at det har en afsmittende effekt på barnets eller den unges selvværd, trivsel og livskvalitet.

Forskningsprojektet tilknyttes DGI’s idrætsprojekt ”FOKUS – ro og koncentration gennem skydeidræt”. Projektet har både en kvantitativ og en kvalitativ forskningsdel. Ca. 100 børn i 10 deltagende kommuner bliver tilknyttet i perioden 2015-2018, både i en interventions- og kontrolgruppe.

Hovedvejleder er professor Kirsten K. Roessler og medvejleder er adjunkt Mette Elmose. Projektvejleder er ungdomspsykiater Søren Dalsgaard.