Skip to main content

192 kandidater fra medicinstudiet aflagde lægeløftet

Der var voldsom trængsel i koncertsalen på Hotel H.C. Andersen, da 192 kandidater skulle aflægge lægeløftet. De havde nemlig alle medbragt familie, som skulle opleve den store dag sammen med dem.

Dekan Ole Skøtt bød de over 1000 fremmødte velkommen og ønskede alle kandidaterne tillykke, hvorefter han opridsede den verden, som de nyudklækkede træder ind i med personlig medicin, kunstig intelligens og patienter, der som aktive borgere deltager i deres egen behandling.

Derefter aflagde kandidaterne lægeløftet og fik overrakt deres eksamensbrev overrakt. Og Louise Linde fik overrakt kr. 20.000 af Niels Riewerts Eriksen fra Nordic Medicare, fordi hun opnåede det højeste snit på hele 11,8.

Svend S. Korfitzen holdt en god og meget vittig tale som repræsentant for kandidatholdet, hvor han sammenlignede jurastudiet med lægestudiet; og satte stor pris på sit valg af det sidste.

Og endelig holdt formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing festtalen. Han fremhævede, at de nyuddannede læger skal holde fast i deres læsemakkere; venner, som de har haft mere at gøre med end mange andre kammerater gennem livet.

- Glæd jer til den første kliniske ansættelse, som i skal i gang med efter denne dag. Det er så spændende, selvom man er så nervøs, før man begynder, sagde Anders Rudkjøbing, og så oversatte han lægeløftet til moderne dansk.

 - For lægeløftet og dets betydninger er noget, I altid bør holde jer for øje, sagde han.

Og så sluttede Anders Rudkjøbing af med at opfordre de nye læger til at støtte sig op ad Lægeforeningen:
- Når der er vanskelige sager som fx den såkaldte Svendborg-sag, så kan I regne med, at vi blander os og støtter op om medlemmerne.