Skip to main content

10 nye kandidater i farmaci

Onsdag den 21. august 2013 vil nok stå prentet ind i bevidstheden hos de seks kandidater, der var mødt frem til dimission. For de kan nu kalde sig cand.pharm.

Dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Ole Skøtt, var glad for at byde kandidaterne velkommen og udtrykte samtidig sin fornøjelse over, at Syddansk Universitet har mulighed for at tilbyde denne uddannelse. Herefter overlod Ole Skøtt ordet til professor, overlæge, dr.med. Kim Brøsen fra Klinisk Farmakologi.

Kim Brøsen ønskede kandidaterne tillykke og kom ind på farmakologi og lægemidler i et historisk perspektiv, hvorefter han talte om kandidaternes uddannelse og den vej, de nu har valgt.

”- I har valgt at bruge jeres liv på lægemidler. Inden for det område er der konstant udvikling og forandring. Meget af det I har lært bliver uaktuelt. I skal hele tiden holde jer ajour. Alt i har lært kommer jer til nytte. Også at i har lært at lære. En universitetsuddannelse er nemlig forskningsbaseret.”

Desuden fortalte Kim Brøsen, at de nye kandidater nok skulle drage nytte af den tilegnede specialviden, når de kom ud på arbejdsmarkedet.

”- Og jeg er sikker på at farmaceutuddannelsen vil blive til gavn for jer, patienter og samfundet som helhed,” sluttede Kim Brøsen sin tale.

Hanady Akram Bibi holdt tale som repræsentant for kandidatholdet. I sin tale kom hun ind på, at det havde kostet blod, sved og tårer at komme så vidt, at de havde lært så meget under uddannelsen og havde fået en meget bred viden. Men at det ikke slutter her.

”- Vi kan altid lære mere. Vi kan altid udvikle os. Vi skal hele tiden spørge os selv – kan vi gøre det bedre.”

Herefter var det tid til at vicestudieleder, professor Lise Aagaard kunne overrække kandidatbeviser til de seks fremmødte kandidater: Anja Sparre Kristiansen, Camilla Binderup Christiansen, Mette Schou, Jasmina Sabic, Hanady Akram Bibi og Michael Skyttergaard Kloster.

Dimissionens festtale blev holdt af apoteker Ole Lystrup Iversen fra Løve Apoteket i Nykøbing Falster. Han var glad og ydmyg over at få lov til at holde festtalen. I sin tale kom han blandt andet ind på, at han havde verdens bedste job, og at de nye kandidater vil gøre en forskel i deres professionelle karriere, hvis de bruger den tilegnede viden optimalt.

”- I kan gøre en forskel for en masse mennesker inden for sundhedsvæsenet. Fremtidens ydelser inden for klinisk farmakologi vil komme fra jer,” sagde Ole Lystrup Iversen blandt andet i sin tale.

Det musikalske indslag stod studerende fra Syddansk Musikkonservatorium for. Et femmands cello-ensemble spillede blandt andet Bach’s Minuet i G-mol.

Højtideligheden sluttede med en reception, hvor både Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Naturvidenskabelige Fakultet var værter.