Skip to main content

Studiemiljø

Studiemiljø

Studiemiljø

Nyt SUND skal give de fysiske rammer til et inspirerende og funktionelt studemiljø med gode undervisningsrum og attraktive studiezoner. Det har været den overordnede opgave, som arkitekterne er blevet stillet af SUNDs medarbejdere og studerende. Samtidig skal der være en vis grad af fleksibilitet, da vi ikke ved, hvordan undervisningen bliver i fremtiden – eller hvor store hold, der skal undervises

Letbane eller cykel

Som SUND-studerende i 2022 tager du typisk letbanen eller cyklen, når du skal på universitetet. Letbanen holder både ved Nyt SUNDs hovedindgang mod nord (det er der, hvor Stenten stopper i dag) og ved Koblingsbygningen mod syd på den anden side af Killerup rende. Herfra bevæger du dig let ind til undervisningsfaciliteterne. Skal du til anatomiundervisning, ligger det i Koblingsbygningen mod syd – og de store auditorier finder du både mod nord ved Nyt SUNDs hovedindgang og ved Koblingsindgangen. Kommer du på cykel, vil du finde cykelparkering til din cykel ved både hovedindgang og koblingsindgang – og også ved de decentrale indgange under Nyt SUND-bygningen, hvor du går direkte ind til holdlokaler og grupperum.

Auditorierne

Der er tre auditorier i Nyt SUND. Det ene er et helt klassisk auditoriun, det andet har en bred trappeopbygning, der gør det muligt med en undervisningsform, hvor man kan vende sig og have korte gruppearbejder i løbet af undervisningen. Og det tredje har helt fladt gulv, som muliggør mange opstillinger og undervisningsformer. Inden ibrugtagning af Nyt SUND, skal der beskrives tre scenarier for brug af dette auditorium, som er i tråd med og understøtter de ønskede undervisningsmetoder i SUND.

Naturen er tæt på

 Under den gennemgående bygning, der svæver på førstesalsniveau, finder du lyse undervisningsfaciliteter med let udgang til udearealerne, som bliver indrettet, så de er attraktive til Active Living eller et øjebliks afslapning. Nyt SUND ligger omgivet af natur – som Fredsskoven og vandelementerne blandt andet ved Killerup Rende – der bidrager til at skabe lommer af ro og inspiration.

Vejen gennem Nyt SUND

På første sal, som er forlængelsen af Stenten vil der være masser af aktivitet. Her finde du mod nord to auditorier, og når du bevæger dig videre ned mod Nyt OUH, kommer du forbi studenterorganisationsrummet, grupperum og holdlokaler. I samme passage ud mod øst finder du studiezonefaciliteter, som skal indrettes til individuel fordybelse og gruppearbejder. Ved alle tværgange er der let og lys passage til undervisningsfaciliteterne i stueplan – og let udgang til udearealerne.

Længere mod syd passere du vandelementet ved Killerup Rende. Her finder du et stort spiseområde med udkig til naturen – nok den smukkeste udsigt på SDU. Her kan du også købe en sandwich og en kop kaffe i et kantineudsalg. Fortsætter du mod syd over Killerup Rende, komme du til Koblingsbygningen, hvorfra du går videre ind i Nyt OUH. I Koblingsbygningen er det tredje auditorium placeret. Du finder også anatomi og flere holdlokaler i Koblingsbygningen. I Nyt OUH er der desuden flere rum til fx færdighedstræning og holdundervisning (svarende til Klinikbygningen ved det nuværende OUH).

Hvis du bevæger dig tilbage gennem Nyt SUND og ind i det eksisterende SDU, vil du som SUND-studerende også have adgang til kantiner, bibliotek, boghandel, SDU Fitness og de øvrige studentertilbud her. Der vil også være timer, der bliver undervist i det nuværende SDU fx laboratorieundervisning i Oasen på Naturvidenskab, store forelæsninger i U45 eller i andre undervisningsfaciliteter på det nuværende SDU. Du får derfor adgang til et stort og alsidigt studiemiljø med lokale ’SUND-lommer’ i Nyt SUND og med masser af muligheder sammen med SDUs øvrige studerende – både ude og inde. Du vil med de sammenhængende placeringer af undervisnings- og studiearealer opleve, at bygningen har liv og også er indbydende på dagens yderpunkter.

På billederne ses en oversigt over studiezoner og undervisningslokaler på Nyt SUND