Skip to main content

Forsknings- og laboratoriearealer

Forsknings- og laboratoriearealer

Forsknings- og laboratoriearealer 

Laboratoriegangen ligger længst mod vest op med Fredsskoven og længst væk fra letbanen. Der er etableret arbejdspladser til laboranter og forsker umiddelbart overfor laboratorierne, så der er kortest mulig gang mellem kontor og laboratorier i hverdagen.

 

Midt i bygningen løber kontorsporet fra nord til syd med kontorer, mødeområder, tekøkken og printrum. Laboratoriesporet og kontorsporet findes sammen af tværgangene med plads til uformelle møder eller samling af en forskningsgruppe til en kort briefing. Der er også mødelokaler i forbindelse med tværgangene. I tværgangene finder du kunst af den danske kunstner FOS, som vil arbejde med installationer, der kan bidrage til at støtte en relationsorienteret arbejdskultur og arbejdsmiljøet.

 

Forskningsfaciliteterne i Nyt SUND er fleksible og robuste, så de understøtter en dynamisk udvikling af fakultetets forskning. Både laboratorier og kontorområder er bygget op omkring standardmoduler, der sikrer en høj udnyttelsesgrad og stimulerer en relationsorienteret kultur med rum til både fordybelse og formelle som uformelle møder.

 

Forskningsfaciliteterne er planlagt, så en del af universitetshospitalets forskning er placeret i Nyt SUND og enkelte af SUNDs laboratorier er placeret i Nyt OUH tæt på de kliniske funktioner.

Laboratoriemodulerne er opbygget efter en standardmodel, der sikrer fleksibilitet - også når institutterne udvikler sig med nye forskningsgrupper. Se figur nedenfor:

 

A_General labzone (der er tegnet to modeller for den generelle labzone, der overordnet dækker forskningsgruppernes behov og forskellighed – en IMM- og en IST-type)

 

B_ speciel labzone

 

C_O_R_E_ fælleszone

 

 

 

Også koblingen mellem Sundhedsvidenskab og Naturvidenskab bliver prioriteret, så der er let adgang mellem fakulteterne for forskerne med fælles møde- og opholdsfaciliteter.

 

På Naturvidenskab vil der være adgang til tungt og avanceret forskningsudstyr som massespektrometri og imaging, på Sundhedsvidenskab vil Biomedicinsk Laboratorium give adgang til forskning i dyremodeller, og på hospitalet vil der være adgang til klinikken. Den unikke og tætte kobling fra basal forskning til klinik vil give forskningen fordelagtige vilkår, som kun findes få steder i verden.

 

Biomedicinsk Laboratorium og Biobank er begge placeret på terræn længst mod nord. Der er kun adgang for folk med særligt ærinde til disse to funktioner.