Skip to main content

Simon Starling

Simon Starling

Simon Starling / Vidensaksen 

Den engelske kunstner Simon Starling er med forslaget Floral Medicine vinder af konkurrencen om at udsmykke Vidensaksen, det indre gangforløb der forbinder SDU Nyt SUND og Nyt OUH. Naturens dræbende og helende kraft er centralt i kunstnerens værk. Værket skaber en sammenhæng mellem ude og inde og understøtter fællesskabet mellem Nyt OUH og SDU Nyt SUND, hvor teori og praksis indenfor helbredelse forenes.

Plantemedicin er et gennemgående tema og værket udfolder sig på møbeltekstiler og tapeter med planter indendørs og haver udendørs. Kunstneren har udvalgt tre steder i Vidensaksen ud fra deres funktion i byggeriet og relation til natur, liv og død; Apoteket med helende planter, Retsmedicinsk med giftige planter og Faunapassagen med den vilde natur og flagermus. Valget af planter tager afsæt i den funktion, som er på stedet fx giftige planter i den lukkede have ved Retsmedicinsk, mens mønsteret på møblementet indenfor gengiver samme planter. Udover de tre større nedslag udbredes værket med mindre tableauer i Vidensaksen.

Om kunstneren

Simon Starling er en engelsk kunstner, der er bosiddende i København. Simon Starling vandt den prestigefyldte Turnerpris i 2005, har udstillet på adskillige store museer og været med til at udstille på Biennaler rundt om i verden.
Starlings mest berømte værk er Shedboatshed, som vandt ham Turnerprisen i 2005. Her forvandlede han et gammelt skur til en båd ved Rhinens kyst i Tyskland. Derpå sejlede han i båden til Basel, hvor han byggede skuret op igen til en udstilling. 

 

  Simon Starling studio's udsmykning af vidensaksen med værket Floral Medicine