Skip to main content

Kunststrategi

Kunststrategi

Kunst & Funktion / Kunststrategi for Nyt OUH og SDU Nyt SUND

Kunsten skal være mere end blot dekoration til distraktion. Med strategien Kunst & Funktion er kunstnerne med til at skabe de rum, hvor brugerne naturligt kommer eller opholder sig. Kunsten opstår, når den bliver brugt og oplevet, og dermed bliver den enkelte brugers oplevelse det centrale.

Strategien Kunst & Funktion tager udgangspunkt i de politiske visioner for de to institutioner samt et tema for kunsten Liv, lys, lyd og natur. Strategien gør kunsten til en naturlig funktion på de to institutioner med nøgleord som oplevelser, stimulering, stilhed, fordybelse, stemning, leg, bevægelse, udfordring, krop, aktiv, sanselig, medmenneskelig, inddragende, helende, rekreativ og holdbar. 

Hensigten er, at kunsten bliver et aktiv for livet på sygehuset og universitetet, og at den bidrager til at skabe et levende, oplevelsesrigt og nærværende sted for brugere og besøgende. Kunst & Funktion giver et nyt bud på, hvordan kunsten kan optræde i offentlige bygninger, så den bliver vedkommende for den enkelte bruger i dagligdagen, og samtidig fordrer skelsættende kunst.

Konkret integreres kunsten i stor og lille skala via tre differentieringer: Pejlemærker, Tableauer og Detaljer.

Pejlemærker og Tableauer er kunstneriske bearbejdninger af de rum, man bevæger sig igennem eller opholder sig i f.eks. indgangspartier, fælles opholdsarealer, gangarealer, venteværelser, receptioner mv. Kunstnere inviteres til at give et bud på, hvordan velkendte situationer og omgivelser kan iscenesættes og opleves på ny af brugerne. Pejlemærker og Tableauer kan også være med til at skabe steder i brugernes bevidsthed, så man lettere kan finde rundt.

Detaljer er kunstneriske bearbejdede funktioner, der tilføjes eller allerede indgår i byggeriet, som brugerne er i berøring med til daglig f.eks. gardiner, nøglehuller, stikkontakter, rækværk osv. Det betyder, at kunsten i lille form spredes over et større areal og når ud i byggeriets hjørner f.eks. sengestuer, toiletter, trappeopgange, elevatorer, kontorer osv.