Menu

Fælles kunstudvalg

Det Fælles Kunstudvalg

På projektet Nyt OUH/SDU er der nedsat et Et Fælles Kunstudvalg, med repræsentanter fra begge institutioner, bygherreorganisationer samt regionsrådspolitikere. Det Fælles Kunstudvalg har vedtaget en strategi for kunsten på begge byggerier. Kunstudvalget har desuden besluttet, at der skal være fire større fælles kunstprojekter, som skal være med til at tydeliggøre sammenhængen og skabe synergi mellem Nyt OUH og SDU Nyt SUND i byggeriernes fælles arealer.
Kunststrategien danner også baggrund for en række kunstprojekter for de to byggerier. Til dette formål er der også nedsat kunstudvalg for henholdsvis Nyt OUH og SDU Nyt SUND.

Det Fælles Kunstudvalg søger enighed om beslutninger med hensynstagen til den enkelte institutions ønsker og visioner. I udvalget er Nyt OUH og SDU Nyt SUND beslutningsmæssigt ligeligt repræsenteret, og den formelle beslutningskompetence ligger ved regionrådspolitikerne for OUH-delen og Bygningsstyrelsen for SDU-delen. Arkitekter, landskabsarkitekter og kunstkonsulenter rådgiver Det Fælles Kunstudvalg og indgår i arbejdsgruppen.
Jakob Fenger, kunstner (SUPERFLEX) og Lars Bent Pedersen, Prorektor for Det Kgl. Danske Kunstakademi, har bistået Bygningsstyrelsen og Region Syddanmark med at udarbejde den fælles kunststrategi og handleplan for byggerierne. Jakob Fenger og Toke Lykkeberg, kurator og kunstkritiker, fortsætter det videre arbejde med de konkrete kunstprojekter. Alle kunstkonsulenter er foreslået af Statens Kunstfond.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies