Menu

Det Fælles Kunstprojekt

Det Fælles Kunstprojekt

Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet er to af landets største hospitals- og uddannelsesinstitutioner. I 2022 bliver de to institutioner koblet fysisk sammen ved etableringerne af det nye universitetshospital (Nyt OUH) og det Nye Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SDU Nyt SUND).

Integrationen af funktionerne i ét bygningsanlæg, og sammenhængen mellem de store institutioner SDU og Nyt OUH via SDU Nyt SUND, skaber et unikt samspil mellem teori og praksis, mellem sundhedsvæsen, forskning og uddannelse, og skaber forudsætningerne for vidtrækkende synergi på tværs af faglige skel. De to institutioner har besluttet, at samarbejdet også markeres i byggeriernes kunstneriske udsmykning.

Det Fælles Kunstudvalg

På projektet Nyt OUH/SDU er der nedsat et Et Fælles Kunstudvalg, med repræsentanter fra begge institutioner, bygherreorganisationer samt regionsrådspolitikere. Det Fælles Kunstudvalg har vedtaget en strategi for kunsten på begge byggerier. Kunstudvalget har desuden besluttet, at der skal være fire større fælles kunstprojekter, som skal være med til at tydeliggøre sammenhængen og skabe synergi mellem Nyt OUH og SDU Nyt SUND i byggeriernes fælles arealer.
Kunststrategien danner også baggrund for en række kunstprojekter for de to byggerier. Til dette formål er der også nedsat kunstudvalg for henholdsvis Nyt OUH og SDU Nyt SUND.

Det Fælles Kunstudvalg søger enighed om beslutninger med hensynstagen til den enkelte institutions ønsker og visioner. I udvalget er Nyt OUH og SDU Nyt SUND beslutningsmæssigt ligeligt repræsenteret, og den formelle beslutningskompetence ligger ved regionrådspolitikerne for OUH-delen og Bygningsstyrelsen for SDU-delen. Arkitekter, landskabsarkitekter og kunstkonsulenter rådgiver Det Fælles Kunstudvalg og indgår i arbejdsgruppen.
Jakob Fenger, kunstner (SUPERFLEX) og Lars Bent Pedersen, Prorektor for Det Kgl. Danske Kunstakademi, har bistået Bygningsstyrelsen og Region Syddanmark med at udarbejde den fælles kunststrategi og handleplan for byggerierne. Jakob Fenger og Toke Lykkeberg, kurator og kunstkritiker, fortsætter det videre arbejde med de konkrete kunstprojekter. Alle kunstkonsulenter er foreslået af Statens Kunstfond.

Udvalgsmedlemmer (december 2015)


- Pia Tørving, Formand for Det Fælles Kunstudvalg, Regionsrådet i Region Syddanmark

- Lasse Krull, Regionsrådet i Region Syddanmark 

- Niels Erik Søndergaard, Regionsrådet i Region Syddanmark  

- Ingeborg Moritz Hansen, repræsenterer Regionsrådet i Region Syddanmark

- Henrik Dam, Rektor, Syddansk Universitet

- Jens Oddershede, Fhv. rektor, Syddansk Universitet

- Ole Skøtt, Dekan for Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Syddansk Universitet

- Anne Kathrine Overgaard, Kontorchef, Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

- Niels Nørgaard Pedersen, Administrerende direktør, Odense Universitetshospital

- Peder Jest, Direktør, Odense Universitetshospital

- Ole Ryttov, Sygeplejefaglig direktør, Sygehusledelsen, Psykiatrien i Region Syddanmark

- Peter Fosgrau, Projektdirektør, Projektorganisationen Nyt OUH og Direktør Odense Universitetshospital

- Torsten Lundgren, Viceprojektdirektør, Projektorganisationen Nyt OUH

- Pernille S. Madsen, Projektkonsulent, Projektorganisationen Nyt OUH

- Hanne Alrø, Projektchef, Bygningsstyrelsen

- Tyra Dokkedahl, Kunstprojektleder, Bygningsstyrelsen

- Jakob Fenger, Kunstner (SUPERFLEX), Kunstkonsulent 

- Toke Lykkeberg, Kritiker og kurator, Kunstkonsulent

- Palle Bo Rasmussen, Arkitekt, Medic OUH

- Anne Mette Brygmann, arkitekt, Medic OUH

- Rikke Juul Gram, Landskabsarkitekt, Medic OUH

Økonomi

Bygningsstyrelsen har afsat 11,6 mio. kr. til kunstnerisk udsmykning på SDU Nyt SUND svarende til 1,5 % af håndværkerudgifterne jf. Cirkulære om kunstnerisk udsmykning. Regionsrådet for Region Syddanmark har afsat 26 mio. kr. svarende til 0,5 % af byggesummen til kunstnerisk udsmykning i forbindelse med opførelsen af Nyt OUH.  Kunststrategien gælder således for begge byggerier og udmøntes i fire fælles kunstopgaver for i alt 11 mio. kr., hvortil Bygningsstyrelsen og Region Syddanmark hver bidrager ligeligt.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies