Menu

Kunst

Kunstnerne

Nyt OUH og SDU Nyt SUND får kunst med brugerne i centrum

Bevægelige rum, gardiner og møbelbetræk med lægeplanter og funktionelle skulpturer - de besøgendes oplevelse er i centrum for byggeriernes fælles kunststrategi og selve kunstprojekterne. Samlet set skal kunsten bidrage til en helende atmosfære og et forskningsmiljø i international topklasse. Kunstværkerne udføres af kunstnere på et højt, internationalt niveau, som skaber oplevelser i byggeriet ud over det sædvanlige – og som kun vil findes i Odense.

Kunsten på Nyt OUH og SDU Nyt SUND er blevet bestemt af et Fælles Kunstudvalg med repræsentanter fra Regionsrådet, Bygningsstyrelsen, Odense Universitetshospital, Psykiatrien i Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH og Syddansk Universitet. Udvalget rådgives af byggeriets arkitekter, landskabsarkitekter og to kunstkonsulenter, der er udpeget af Statens Kunstfond.

Udvalget har vedtaget en fælles kunststrategi og igangsat fire fælles opgaver i byggeriernes centrale, fælles arealer. Kunststrategien er blevet udarbejdet med støtte fra Statens Kunstfond. Kunstkonsulenterne, kunstner Jakob Fenger, SUPERFLEX, og kurator Toke Lykkeberg har foreslået en række internationalt anerkendte kunstnere, og kunstudvalget har i enighed besluttet, hvilke kunstnere der er blevet inviteret.
Det fælles ønske er at skabe sammenhæng mellem institutioners politiske visioner, byggeriernes høje ambitionsniveau og slutbrugernes trivsel og oplevelse af stedet i dagligdagen.

Med afsæt i strategien Kunst og Funktion har kunstnerne fået til opgave at foreslå værker i byggeriets funktioner, så alle besøgende, patienter og ansatte kommer i berøring med kunsten i hverdagen. Kunstnerne Philippe Parreno, Monica Bonvicini, Simon Starling og Nevin Aladags skitseforslag til de fælles arealer er nu godkendt til videre bearbejdning. Der afsættes 11 millioner til de fire fælles kunstprojekter.
Strategien gælder også på SDU Nyt SUND øvrige arealer, hvor kunstudvalget sideløbende har modtaget og godkendt skitseforslag fra kunstnerne FOS og Cory Arcangel. Alle kunstprojekter på SDU Nyt SUND afventer byggeriet startes op igen, men alt i alt forventes at der bliver iværksat kunstprojekter på Nyt OUH og SDU Nyt SUND for cirka 37,5 millioner.

Her på siden kan du dykke ned i strategi, de enkelte projekter og baggrund om det fælles kunstprojekt.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies