Skip to main content

SUND-OUH

SUND-OUH

Skrumpelever - ’den usynlige dræber’

Overvægt, diabetes og for meget alkohol kan give fedtlever. Hos nogle mennesker danner fedtet betændelse og arvæv i leveren – med tiden skrumpelever. Skrumpelever kaldes også ’den usynlige dræber’, fordi den ikke giver symptomer før til sidst i sygdomsforløbet. Derfor diagnosticeres skrumpelever ofte også først sent, når komplikationer indtræder. På det tidspunkt er dødeligheden høj og behandlingsmulighederne begrænsede. Livsstilsændringer kan bremse udviklingen af fedtleversygdom, men der mangler effektive lægemidler.

 

1500 personer dør årligt af skrumpelever i Danmark. Det er flere dødsfald end brystkræft og endetarmskræft tilsammen.

 

Center for Leverforskning, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og OUH, bekæmper sygdom og død som følge af fedtleversygdom opstået både på grund af overvægt, diabetes og overforbrug af alkohol. På Center for Leverforskning møder vi både folk med alkoholafhængighed og mennesker med et ’velfærds’-overforbrug af alkohol. Vi udvikler metoder til at opdage leversygdom i tide og afprøver nye behandlinger mod fedtleversygdom og skrumpelever. I 2018 driver Center for Leverforskning 10 kliniske studier, der samlet inkluderer mere end 5500 patienter.

 

Der er tilsyneladende ingen direkte sammenhæng mellem udvikling af skrumpelever og hvor stort overforbruget af fx alkohol har været. Men kroppen er en kompleks organisme, og vi tror, at fedtleversygdomme påvirkes af et samspil af livsstilsfaktorer, arv, bakteriefloraen i tarmen og en række endnu ukendte sygdomsmekanismer. En af vores nøgleideer er, at tarmfloraen kan påvirke udviklingen fra fedtlever til skrumpelever.

 

’Overvægt og overforbrug af alkohol kan føre til fedtlever, men langt fra alle patienter, der har fedtlever, udvikler skrumpelever. Hvorfor er pt. lidt af et mysterium!’, siger professor Aleksander Krag, Center for Leverforskning.

 

Center for Leverforskning samarbejder med en række anerkendte nationale og internationale forskningsinstitutioner herunder bl.a. følgende:

 

·     Hansen Group, Metabolismecentret, Københavns Universitet

·     Bork Group, European Molecular Biology Laboratory, Tyskland

·     Mann Group, Center Protein Research, Københavns Universitet

·     Trebicka Group, Laboratory for Liver Fibrosis, Bonn Universitet, Tyskland

·     Mandrup Group, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

 

Center for Leverforskning er et eliteforskningscenter på Odense Universitetshospital.

 

Yderligere information OUH