Skip to main content

Fælles forskning

Fælles forskning

Fælles forskning

Nyt OUH/SDU vil blive en grobund for øget samarbejde. Samarbejde mellem OUH og SDU om forskning, uddannelse og innovation. Det er samarbejder, som allerede er i gang i dag. Og her ses eksempler på alle fem fakulteters forskningssamarbejder med OUH. Se også forskningsprojekterne, der indgår i Citizen Science-projektet Et sundere fyn – det er også alle tværgående OUH-SDU forskningsprojekter.

 

Når Nyt OUH/SDU-byggeriet står færdig, vil den nære geografi med de to store organisationer under ét tag, betyde et væsentligt styrket samarbejde, som vil bidrage til ny viden både inden for grundforskning og translationel forskning, hvor ny viden fra forskningen hurtigt kan implementeres i klinikken til glæde for patienter.


Forskningsfaciliteter og laboratoriearealer

Laboratoriegangen ligger længst mod øst op med Fællesskoven og længst muligt væk fra letbanen. Der er etableret arbejdspladser til laboranter og forsker umiddelbart overfor laboratorierne, så der er kortest mulig gang mellem kontor og laboratorier i hverdagen. Midt i bygningen løber kontorsporet fra nord til syd med kontorer, mødeområder, tekøkken og printrum. Laboratoriesporet og kontorsporet findes sammen af tværgangene med plads til uformelle møder eller samling af en forskningsgruppe til en kort briefing. Der er også mødelokaler i forbindelse med tværgangene. I tværgangene finder du kunst af den danske kunstner FOS, som vil arbejde med installationer, der kan bidrage til at støtte en relationsorienteret arbejdskultur og arbejdsmiljøet.

Forskningsfaciliteterne i Nyt SUND er fleksible og robuste, så de understøtter en dynamisk udvikling af fakultetets forskning. Både laboratorier og kontorområder er bygget op omkring standardmoduler, der sikrer en høj udnyttelsesgrad og stimulerer en relationsorienteret kultur med rum til både fordybelse og formelle som uformelle møder.

Forskningsfaciliteterne er planlagt, så en del af universitetshospitalets forskning er placeret i Nyt SUND og enkelte af SUNDs laboratorier er placeret i Nyt OUH tæt på de kliniske funktioner.

 Laboratoriemodulerne er opbygget efter en standardmodel, der sikrer fleksibilitet - også når institutterne udvikler sig med nye forskningsgrupper. Se figur nedenfor:

A_ general labzone (der er tegnet to modeller for den generelle labzone, der overordnet dækker forskningsgruppernes behov og forskellighed – en IMM- og en IST-type)

B_ speciel labzone

C_O_R_E_ fælleszone