Menu

Personaleinformation til medarbejdere på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU

Adgangskort
Dørene åbnes automatisk kl. 7.30 og låses kl. 16.30. Ved særlige arrangementer kan særåbning aftales med Serviceafdelingen i WP 15, lokal 4900.
Uden for åbningstiden benyttes elektronisk adgangskort til Campus og 
J. B. Winsløws Vej 9-25. Kortet er personligt og med pinkode. For at aktivere kortet, skal det køres igennem kortinstallationen ved en hoveddør, og en 4-cifret kode skal vælges og huskes til fremtidig brug. Adgangskortet bruges desuden som kopieringskort på alle universitetets kopimaskiner (se under kopiering).
 
Alarmering
Når alarmen lyder, skal ALLE bevæger sig ud til samlingspunktet. 
Ved brand eller ulykke: Ring 112.
Politistationen: Ring 114.

Alle udgange i bygningen er kortlagt på oversigten, der er placeret på indersiden af hver kontordør.
Nødudgangene er forsynet med en plasthætte over en vrider, som åbner døren. Hætten skal fjernes ved brug af nødudgang. Når hætten fjernes, går en lydløs alarm i gang (på Campus).

I tilfælde af problemer med f.eks. hoveddør, el, vand mm., kontaktes 4900. 
Efter kl. 16.00 stilles der videre til vægteren.
Arbejdsmiljø

På Fakultetssekratariatet er Emilie Louise Lolk arbejdsmiljørepræsentant i det lokale arbejdsmiljøudvalg, der desuden består af sekretariatschefen. Udvalget tage bl.a. initiativ til, at der bliver foretaget en arbejdspladsvurdering (APV) bl.a. ved nyansættelser og kontorskifte. 
Ved nyansættelser og hvis der ellers er behov for det, kan arbejdsmiljørepræsentanten kontaktes.

Du finder nødhjælps-/forbindingskasse hos Emilie Louise Lolk.

Gavekasse
Kontaktperson: Susanne Nicolaisen

Fødselsdage: kontormakker sørger for at hente et gavekort på 50 kr. til H. I. Hansen eller en flaske vin

Runde fødselsdage: kontormakker køber gave for 500 kr. fra gavekassen

Der indbetales 120 kr. halvårligt 1. januar/1. juli

Det er frivilligt at være medlem af gavekassen. Det er kun medlemmer af gavekassen, der modtager gaver fra kassen. 

Sikkerhed
Dørene på 2. og 3. sal i hver ende af bygningen låses hver dag kl. 16.30 af en vægter. Elevatoren låses automatisk på samme tidspunkt, dvs. personalekortet skal bruges fra dette tidspunkt. Hvis du passerer låste døre uden for normal arbejdstid, bedes du sørge for at de smækker igen.

Skærmbriller
Kan du læse om her: sdunet.dk > Værktøjer > Vejledninger > Personale > Skærmbrille. Spørgsmål kan rettes til Marianne Eichert Hansen i Indkøbsafdelingen, lokal 2956.

 
Arbejdstid

Ferie
Skal varsles en gang om året, hvor medarbejderen selv taster ferien ind i MinFerie i februar måned:https://sso.sdu.dk/login?service=http%3A%2F%2Fwebhotel.sdu.dk%2Fprod%2Fminferie%2F

Hvis den varslede ferie efterfølgende skal ændres, aftales dette med ens leder og ændringen foretages i MinFerie senest 5 hverdage før påbegyndt ferie, og sendes til godkendelse.

 

Januar: nærmeste chef indsamler ferieønsker for det kommende ferieår maj/maj.

Februar/marts: ferieønsker godkendes

Herefter taster man selv i ’Min Ferie’ inden for en given frist: https://sso.sdu.dk/login?service=http%3A%2F%2Fwebhotel.sdu.dk%2Fprod%2Fminferie%2F

 

Flekstid
På Fakultetssekretariatet arbejder vi efter flekstid. Det adgangs-/kopikort du får udleveret, skal bruges hertil. Der findes en vejledning over brugen af Flekstidsordningen på sdunet.dk > Personale > Ansættelsesforhold > Flekstidsregler ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetssekretariat.

Hver den 1. i måneden skal forrige måneds fleksopgørelse indleveres til Anne-Marie Poulsen. Ved årsskiftet er det ”lovligt” max at have 40 plustimer eller 10 minustimer stående på sin ”flekskonto”.

Har du brug for at bruge din fleks til at holde fri, aftaler du dette med din nærmeste chef og ditto kolleger. Tiden tastes som "Afspadsering" i flekssystemet.

Fravær
Du finder retningslinjer for fravær i fleksnotatet og retningslinjer for meddelelse og fravær. Kalendermodulet i Outlook bør i videst muligt omfang benyttes (herunder ”ikke-tilstedeassistenten” med henvisning til kontaktperson). Hvert kontor har fraværstavler hængende. Det henstilles, at disse bruges med omtanke, da ”vores kunder” OGSÅ ser beskederne.

Sygdom

Ved sygdom skriver du en mail til din nærmeste chef/souschef  og Anne-Marie C. Poulsen med cc til din(e) kontormakker(e). Vigtigt: send mail til Anne-Marie med raskmelding, så snart du er tilbage igen.

 

Er dit barn sygt?

Så har du mulighed for afholdelse af barns 1. og 2. sygedag

Send mail til din nærmeste chef og Anne-Marie C. Poulsen med cc til din(e)kontormakker(e). Ved børns sygdom skal du ikke sende raskmelding 

 

Designmanual
For at sikre, at vi fremtræder klart og konsekvent ensartet over for omverdenen, er det vigtigt, at vi alle anvender SDUs design. Skabeloner finder du  sdunet.dk > Enheder > Fakulteter > Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  > Kommunikationsstrategi
FANE-nyhedsbrev

Udkommer den første fredag i hver måned og indeholder administrative nyheder primært fra fællesområdet

http://www.sdunet.dk/Enheder/Netvaerk/Fagligt-administrativt-netvaerk.aspx
Fremsøgning af SDU-medarbejdere

Der kan søges på 3 måder:

  • Via Outlook/Lync
  • Via linket ’Find Person’ i den nederste bjælke på SDU’s hjemmeside

Via dropdown-menuen øverst på SDU’s hjemmeside: vælg ’Forskning’ -  ’Find en forsker’ 

 

Du figurerer selv i Universitetets interne elektroniske telefonbog. Det er dit eget ansvar at opdatere og indtaste dine egne oplysninger. I tvivlstilfælde om proceduren, kontakt Mathilde Hollmann.

 

Frokost
Frokost indtages ved de sorte borde i den sydlige ende af bygningen. Der sidder som oftest andre kolleger i tidsrummet 11.30-13.00. I stue-etagen finder du Winsløwparkens velfungerende kantine. Åbningstiden er 10-14.30 på hverdage. Her kan købes et bredt udvalg af varm og kold mad, drikkevarer, etc. Kantinen kan desuden levere traktement til møder i hele Winsløwparken.
Fællesområdet på Campus

De fleste afdelinger i centraladministrationen på Campus har en særlig kontaktperson, hvis arbejdsområde er SUND, bl.a:

Løn: Pia Jespersen: 2974
Rejser: Sarah Thygesen: 2955
Forskerservice jura: Annette Holm Andersen: 1083
Personale: Carsten Søndergaard Hansen: 2920
Budget: Peter Kejser: 4304 /Lone Rosenberg Lehman: 4303

Hjemmesider

SDUs hovedside: http://www.sdu.dk/

Intranettet: http://sdunet.dk/

De studerendes hjemmeside: https://mitsdu.dk/da

Indkøb

Hvis der skal indkøbes eksempelvis kontorartikler, opslagstavle eller reol, må du spørge din nærmeste leder om lov og om, hvilken konto der skal betale. Herefter går du til den person, der står for indkøb. 

 

IT

Hjemmesider:

SDUs hovedside:http://www.sdu.dk/

Intranettet: http://sdunet.dk/

De studerendes hjemmeside: https://mitsdu.dk/da

Drev:
T-drevet = aktuelt fællesdrev

Q-drevet = dit personlige drev

S-drevet = gammelt fællesdrev

Blackboard/E-learn

E-læringsplatform til kommunikation mellem studerende, undervisere og sekretærer.

https://e-learn.sdu.dk/

Ekstern netadgang
SDU tilbyder ekstern adgang til forskellige programmer, inkl. mail på: online.sdu.dk

Designmanual
For at sikre, at vi fremtræder klart og konsekvent ensartet over for omverdenen, er det vigtigt, at vi alle anvender SDUs design. Skabeloner finder du  sdunet.dk > Enheder > Fakulteter > Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  > Kommunikationsstrategi

SDU logo
Her kan du downloade SDU logoet i forskellige formater: https://www.sdu.dk/da/aktuelt/presserummet/logo_og_designguide/download 

IT-Service
Træffes mandag til torsdag fra klokken 08.00 til 15.30 og fredag fra klokken 08.00 til 15.00.

E-mail adressen er servicedesk@sdu.dk.

Kontaktoplysninger
Sted: WP15, 1. sal
Tlf.: (6550) 2990
Mail: servicedesk@sdu.dk

IT-sikkerhed
Du finder gode råd her: https://www.sdu.dk/da/om_sdu/faellesomraadet/it-service/sikkerhed 

Driftsstatus fra IT (tegn abonnement på nyhedsmails)
Få besked når telefoner (Lync), internet, printere eller andet er nede.
Klik på ’tegn abonnement’ via linket. http://driftstatus.sdu.dk/

 

 

Journalisering (Acadre)

Der er journaliseringspligt jvf. journaliseringsvejledningen for SDU – Se SDUnet: sdunet.dk > Værktøjer > Vejledninger > Post, ESDH og Journalisering.

Kurser

CUU (Det Centrale Uddannelsesudvalg) – interne medarbejderkurser http://medarbejderkurser.sdu.dk/

AEU (Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte) – eksterne efteruddannelseskurser på tværs af universiteter i DK http://www.aeu.dk/


Lokalebooking
Når alle undervisningstimer er skemalagt, bliver der åbnet for al anden lokalebooking på 

 https://dk.timeedit.net/web/sdu/db1/ - derr bliver åbnet for det kommende halvår midt i maj og midt i december.

Du kan booke længere frem i tiden i konferenceafdelingen på campus via Outlook - Ressouce finder

Lønforhandlinger

En gang om året er der lønforhandlinger for hver overenskomstgruppe. Du finder den tillidsrepræsentant, som repræsenterer dig og din fagforening på sdunet.dk > Personale > Ansættelsesforhold > Tillidsrepræsentanter.

 

Medarbejderudviklingssamtale (MUS)

En gang om året skal den nærmeste overordnede afholde medarbejderudviklingssamtale med alle ansatte, jvf. SDUs retningslinjer.

 

Møder

Mødelokale 402, 432 og mødeområdet ved Dekanens kontor på 3. sal og 312 på 2. salen kan bookes via Outlook.

Tilføj kalenderen ”sun-modelokale402 - WP19.3”, ”sun-modelokale432 - WP19.3”,  ”sun-mødeområde ved Dekan WP19.3” og ”AKF-modelokale”. Da lokalerne også benyttes til andre aktiviteter, er det vigtigt at efterlade lokalet i ren og pæn stand. Hvis man fortryder en booking, skal bookingen slettes, så andre kan benytte lokalet.

 

Forplejning til møder kan i særlige tilfælde bestilles hos /Pronestor - bestilling sker via Outlook eller online på http://book01.pronestor.com/SDU/Booking.NET/Login.mvc/Login?redirectUrl=%2FSDU%2FBooking.NET

Kaffe, der drikkes til møder i lokaler på 3. sal, laves på kaffeautomaten i den sydlige ende. De forskellige afdelinger sørger

Parkeringssystem

Parkering i WP skal registreres. Ansatte kan registrere 2 biler. Gæster kan få 24-timers p-tilladelse. Andre parkerende, skal registrere nummerpladen på tablet i forhal - man kan registrere for 4 timer.

http://www.sdu.dk/service/vejviser/odense/p-regler_winsloewsparken


Personalegoder for ansatte i Odense

Du kan læse om de generelle personalegoder for ansatte på SDU i Odense her: http://sdunet.dk/Personale/Personalegoder_og-tilbud/For_ansatte_i_odense.aspx

På SUND i Winsløwparken har vi fri kaffe/te samt frugtordning - 1 stk frugt om dagen.

I det sydvendte køkken, står der en kaffeautomat til fri afbenyttelse for de ansatte. Mælk står i køleskabet. Når automaten er tom, udskiftes kaffebeholderen (følg vejledningen ved automaten). 

Velfærdsudvalg
Der er nedsat et velfærdsudvalg, som sørger for arrangementer for de ansatte på SUND. I 2018 er der mulighed for at deltage i en Pinsefrokost i maj, en sommerudflugt i august og en julefrokost.

Der  vil potentielt også arrangeres noget ifm. Eventyrløbet og DHL-løbet.

Julefrokost
Første fredag i december arrangeres en julefrokost for alle på 3. salen. Julefrokosten betales hovedsageligt af Fakultetssekretariatet - der kan dog forekomme et mindre deltagergebyr. Julefrokosten arrangeres af julefrokostudvalget, som består af de nyeste kolleger, samt lidt "erfarne" kolleger.

 

Personalepolitik
På SDUnet - Værktøjer - Love, regler og aftaler finder du alt, som kan blive aktuelt.
Post

Hver dag ca. kl. 10.00 og kl. 14.00 (fredag kl. 13.00) afhentes/leveres post af SDUs interne postafdeling samlet til postrummet. Hvis du kommer ud i postrummer og ser en samlet stak post, bedes du fordele posten til de relevante hylder i dueslaget.

Al ekstern post sendes som udgansgpunkt som ”B”-post, hvis det haster med leveringen skal du skrive et meget tydeligt ”A” på brevet.
Husk ved intern post at anvende cirkulationskuvert med tydelig modtager. OUH post kan også sendes som intern post. Har du spørgsmål vedr. post, kan du spørge Charlotte Karnvad eller kontakte posten (Bjarne kay) på 2670.

Hver medarbejder/hvert kontor har sin egen hylde i postrummet. Det er den ansattes eget ansvar at tømme bakken.

Præsentationsmateriale

SDU har diverse præsentationsmateriale-skabeloner i Word, Power Point. Disse skabeloner finder du på SDUnet - værktøjer - skabeloner.

Rejser

Efter hver rejse skal et elektronisk rejseafregningsskema udfyldes i TEM.
Kontakt Sarah Thygesen (2955) for at blive oprettet i TEM - det elektroniske rejseafregningssystem.

 

Rygning

Universitetet er røgfrit. Rygning henvises til udendørsarealerne.

 

SDU Maps campuskort og vejviser

http://vejviser.sdu.dk/vejviser/servlet/Main?level=0&map=i255

Der kan desuden downloades APP’en ’SDUmaps’ til mobil 

 

Studentermedhjælpere

På fakultetssekretariatet har vi et antal studentermedhjælpere tilknyttet. Spørg din kollega, hvis du har brug for at benytte dem.

Betjentene

Kontakt Teknisk Service

Har du brug for hjælp til flytning af møbler, tlf.-flytning, opsætning af billeder/opslagstavler, adgangskort,  udskiftning af pærer, makulering m.m.

Telefon: 6550 4900 - Mail: 4900@sdu.dk

 Anden vedligeholdelse af bygningen hører under Bygningsafdelingen, lokal 8888. 

 

Driftsstatus fra Teknisk Service (tegn abonnement på nyhedsmails)

Information om aktuel, kommende og tidligere drift. Det kan eksempelvis være statusmeddelelser om varme, vand, parkering, reparationer med mere.

http://sdunet.dk/Vaerktoejer/NytomVaerktoejer/Nyheder/Driftstatus-Teknisk-service.aspx

Cykel

Cykel
Her på gangen råder vi over to minicykler til brug i gangene under Winsløwparken og OUH. Disse er aflåst og står under trappen fra kælderen til stueetagen i WP 19. Spørg i dit serviceområde efter nøglen.

Løbehjul 

 
Årsfest

Til årsfesten (sidste fredag i oktober) har man som ansat fri kl. 12.

Der er ingen undervisning på Campus efter kl. 12.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies