Arbejde med kvalitetspolitikken

Det sker gennem en systematisk udmøntning af SDUs samlede kvalitetspolitik for uddannelser, så alle delpolitikker og principper overholdes, og så evalueringer og analyser af uddannelsesdata gennemføres rigtigt og rettidigt, bearbejdes i de relevante fora, og bruges i praksis til at identificere og iværksætte de initiativer, der måtte være brug for. 

Det samlede kvalitetsarbejde foregår i et tæt samarbejde imellem studieledelser, institutledelser og fakultetssekretariat. Der sættes fokus på løbende udvikling af uddannelserne gennem kvalitetsarbejdet i studienævnene, i årlige statusmøder for hver enkelt uddannelse, ved månedlige studieledelsesmøder samt ved et årligt studielederseminar, som omhandler arbejdet med kvalitetspolitikken.

Planlægningen af kvalitetsarbejdet er opsat som processer, der har til hensigt at sikre en løbende indsats, hvor der systematisk monitoreres og følges op på de forskellige elementer i kvalitetspolitikken, hvor der er sparring og videndeling på tværs af fakultetets uddannelser på et oplyst og dokumenteret grundlag, og hvor opmærksomheden rettes mod eventuelle særlige problemstillinger, der kræver handling. 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies