Menu

Pædagogisk udvikling, e-læring, kvalitetsudvikling, datamanagement

Kvalitetskoordinatoren er ansvarlig for U&Ks systematiske kvalitetsarbejde (aftagerpaneler, dimittendundersøgelser, undervisningsevalueringer, statusmøder, akkrediteringer, statistiske analyser mm.) samt den løbende kvalitetsudvikling af fakultetets uddannelser og administration i samarbejde med ledelser og funktionstovholdere. Derudover er kvalitetskoordinatoren ansvarlig for udviklingen og akkrediteringen af nye uddannelser.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies