Menu

Uddannelse og Kvalitet

Uddannelse og Kvalitet omfatter

 

Pædagogisk udvikling, e-læring, kvalitetsudvikling, datamanagement

Kvalitetskoordinatoren er ansvarlig for U&Ks systematiske kvalitetsarbejde (aftagerpaneler, dimittendundersøgelser, undervisningsevalueringer, statusmøder, akkrediteringer, statistiske analyser mm.) samt den løbende kvalitetsudvikling af fakultetets uddannelser og administration i samarbejde med ledelser og funktionstovholdere.

Derudover er kvalitetskoordinatoren ansvarlig for udviklingen og akkrediteringen af nye uddannelser.

 

Optag, skema og praktik

Funktionsområdet for optag, skema og praktik beskæftiger sig med udvikling af de administrative arbejdsgange indenfor skemalægning samt information om og implementering af digitale systemer vedr. skemalægning og lokalebookning.

Derudover har funktionsområdet til opgave løbende at kvalitetsudvikle informationsmateriale, prognoseværkstøjer og lignende oversigtsmateriale på klinikområdet for løbende at kunne arbejde med uddannelsernes skiftende ønsker og behov på klinik/praktikområdet.

Endelig sikrer funktionsområdet sparring, erfaringsudveksling og udvikling af best practice for de medarbejdere, der arbejder med funktionsområdets kerneydelser.

 

Support til studieledelse og studienævnsadministration

Funktionsområdet Studieledelse og studienævnsadministration under Uddannelse og Kvalitet beskæftiger sig med nedenstående hovedområder.

 • Udvikling af fælles arbejdsgange på tværs af uddannelserne / studienævnene 
 • Varetagelse af driftsopgaver som er relateret til studieledelse / studienævn 
 • Fora for studienævnssekretærer 
 • Kontakt og support til studieledelse / studienævn

 

Undervisnings- og eksamensadministration

Funktionsområdet for Undervisnings- og eksamensadministration arbejder med udvikling og implementering af nye og eksisterende administrative tiltag og procedurer på tværs af samtlige uddannelser under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Funktionsområdet udvikler og implementerer fælles retningslinjer og ’best practice’ på områder som for eksempel:

 • Digital eksamen
 • Undervisningsevalueringer 
 • Den daglige administration af kurser/moduler 
 • Anvendelse af e-learn kursusrum

Funktionsområdet for Information, vejledning og internationalisering arbejder med at udvikle, kvalitetssikre og implementere rekrutterings- og studiestøttende tiltag og sikre informationsflow for vores nuværende og kommende studerende på de sundhedsvidenskabelige uddannelser under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

 

Vejledning, information og internationalisering

Funktionsområdet arbejder med at udvikle, implementere og kvalitetssikre følgende tilbud til studerende og kommende studerende:

 • Den Faglige Vejledning
 • Forsinkelsessamtaler 
 • Studiestart
 • Studerende for en dag og studiepraktik 
 • Information til studerende 
 • Studenterengagement 
 • Praktik og studieophold i udlandet 
 • Internationale studerende i studie- og praktikophold på SDU

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies