Skip to main content

SUND-Uddannelse

1. Undervisning og eksamen

Varetager tilrettelæggelse og administration af undervisning/færdighedstræning, evaluering og eksaminer, herunder skemalægning samt gennemførelse af evaluering og eksamen. Området har fokus på udvikling og digitalisering af området. Området samarbejder tæt med uddannelsessekretærer på institutterne og leverer den daglige servicering af studerende og ansatte. 

2. Uddannelsesbetjening og klinikfordeling 

Betjener studerende og studienævnene på SUND med studieinformation, sagsbehandling, studienævnsbetjening og kvalitetsarbejde. Området håndterer legalitetssikring af uddannelser og klagesagsbehandling. Varetager ligeledes fordeling af studerende i kliniske ophold/studieophold.

3. Uddannelseskvalitet og internationalisering

Medvirker i samspil med studieledere og øvrige områder i fakultetssekretariatet til løbende og systematisk forbedring af kvaliteten af uddannelserne og af den administrative support. Området understøtter pædagogisk udvikling og internationalisering samt koordinerer aktiviteter relateret til optag og studiestart.

Sidst opdateret: 20.11.2020