Skip to main content

SUND-Forskning

1. Forskeruddannelse

Leverer ledelsesinformation og -support til især forskerskolelederen og står for administration i forbindelse med prægraduat forskningsår, ph.d.-forløb, puljer til ph.d.studerendes udlandsophold og kursusrejser, tildeling af fakultetsfinansierede ph.d.stipendier, doktordisputatser og forskningstræningskurser til speciallægeuddannelsen

2. Syddansk Forskerstøtte

Yder støtte og rådgivning til ansatte ved Region Syddanmark og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU. Syddansk Forskerstøtte støtter i bestræbelserne på at øge tiltrækningen af ekstern forskningsfinansiering og tilbyder støtte og rådgivning til forskere og administrativt personale, der skal finde og ansøge om ekstern forskningsfinansiering.

Sidst opdateret: 27.10.2020