Skip to main content

Studienævnet for Medicin

Indmelding af klinik- og kursusaktivitet under Corona-/COVID-19-epidemi

Her finder du aktivitetsskema til indmelding af klinik- og kursusaktiviteter under Corona-/COVID-19-epidemien

Medlemmer

Studienævnet består af 5 undervisere og 5 studerende. Underviserrepræsentanterne vælges for 4 år ad gangen, og studenterrepræsentanterne vælges hvert år.

Medlemmer af Studienævnet for Medicin pr. 1. januar 2020:

Videnskabelige medarbejdere

 • Niels Illum (formand)
 • Hanne Merete Lindegaard
 • Kirsten Madsen
 • Martin Wirenfeldt Nielsen
 • Tina Kold Jensen

Studerende

 • Kristian Hald (næstformand)
 • Anne-Sophie Husted Jensen
 • Jens Welling
 • Kaya Baunkjær Elkington
 • Wafie Hussein Chahrour

Studiekoordinator

 • Knud Møller Hansen
Aktuel dagsorden

Dagsorden for det kommende studienævnsmøde finder du her ca. 5 arbejdsdage før mødet.

Mødedatoer og ansøgningsfrister

I nedenstående skema finder du studienævnets mødedatoer og de aktuelle ansøgningsfrister.

Studienævnsmøde Ansøgningsfrist
Torsdag d. 26. marts 2020 Torsdag d. 12. marts 2020
Fredag d. 24. april 2020 Fredag d. 10. april 2020
Fredag d. 15. maj 2020 Fredag d. 1. maj 2020
Fredag d. 19. juni 2020 Fredag d. 5. juni 2020
Torsdag d. 20. august 2020 Torsdag d. 6. august 2020
Fredag d. 25. september 2020 Fredag d. 11. september 2020
Torsdag d. 22. oktober 2020 Torsdag d. 8. oktober 2020
Fredag d. 20. november 2020 Fredag d. 6. november 2020 
Torsdag d. 17. december 2020 Torsdag d. 3. december 2020
Dispensationsansøgninger

Din ansøgning, inkl. alle bilag, skal være studienævnet i hænde senest 14 dage før et studienævnsmøde. 
Du kan forvente at modtage en skriftlige afgørelse inden for 14 dage fra studienævnsmødets afholdelse.

Læs mere om ansøgninger til studienævnet og find ansøgningsformular her.

Meritansøgninger

Din ansøgning, inkl. alle bilag, skal indsendes hurtigst muligt efter du er optaget på uddannelsen. Der kan være op til 3 måneders behandlingstid på din ansøgning, og din ansøgning er ikke nødvendigvis klar til det førstkommende studienævnsmøde. Men vi forsøger selvfølgelig at gøre det så hurtigt som muligt.

Du kan forvente at modtage en skriftlige afgørelse inden for 14 dage fra din ansøgning har været behandlet på studienævnsmødet.

Læs mere om merit og ansøgningsprocessen  her.

Forretningsorden og årshjul

Studienævn for Medicin mødes 1 gang om måneden for at diskutere og tage stilling til bl.a. følgende forhold:

 • Udvikling af fag og uddannelser
 • Udvikling og evaluering af undervisning
 • Dispensations- og meritansøgninger fra studerende

Studienævnet for Medicin henholder sig til følgende forretningsorden.

Studienævnet for Medicin har udarbejdet et årshjul. Årshjulet skitserer, hvilke arbejdsopgaver studienævnet vil skulle behandle, hvornår i løbet af året. Se årshjulet for 2020 her.

Referater