Menu

Studienævnet for Medicin

Medlemmer

Studienævnet består af 5 undervisere og 5 studerende. Underviserrepræsentanterne vælges for 4 år ad gangen, og studenterrepræsentanterne vælges hvert år.

Medlemmer af Studienævnet for Medicin pr. 1. januar 2018:

Videnskabelige medarbejdere

 • Niels Illum (formand)
 • Martin W. Nielsen
 • Hanne M. Lindegaard
 • Kirsten Madsen
 • Jørgen Nexøe


Studerende

 • Rune Wiig Nielsen (næstformand)
 • Cecilie Lykke Sveistrup Kristensen
 • Emma Harringer
 • Sujiga Mylvaganam
 • Lasse Hartmann Hansen


Studiekoordinator

 • Kirsten Zeuthen
Aktuel dagsorden

Dagsorden for det kommende studienævnsmøde finder du her ca. 5 arbejdsdage før mødet.

Mødedatoer og ansøgningsfrister

I nedenstående skema finder du studienævnets mødedatoer og de aktuelle ansøgningsfrister.

Studienævnsmøde Ansøgningsfrist
Torsdag den 8. februar 2018 Torsdag den 25. januar 2018
Fredag den 16. marts 2018 Fredag den 2. marts 2018
Fredag den 13. april 2018  Fredag den 30. marts 2018
Fredag den 18. maj 2018 Fredag den 2. maj 2018
Fredag den 8. juni 2018 Fredag den 25. maj 2018
 Fredag den 17. august 2018 Fredag den 3. august 2018
 Torsdag den 13. september 2018 Torsdag den 30. august 2018
 Fredag den 12. oktober 2018 Fredag den 28. september 2018
 Fredag den 9. november 2018 Fredag den 26. oktober 2018
 Fredag den 14. december 2018 Fredag den 30. november 2018
Dispensations- og meritansøgninger

Din ansøgning, inkl. alle bilag, skal være studienævnet i hænde senest 14 dage før et studienævnsmøde. 
Du kan forvente at modtage en skriftlige afgørelse inden for 14 dage fra studienævnsmødets afholdelse.

Læs mere om ansøgninger til studienævnet og find ansøgningsformular her.

Referater
Forretningsorden og årshjul

Studienævn for Medicin mødes 1 gang om måneden for at diskutere og tage stilling til bl.a. følgende forhold:

 • Udvikling af fag og uddannelser
 • Udvikling og evaluering af undervisning
 • Dispensations- og meritansøgninger fra studerende

Studienævnet for Medicin henholder sig til følgende forretningsorden.

Studienævnet for Medicin har udarbejdet et årshjul. Årshjulet skitserer, hvilke arbejdsopgaver studienævnet vil skulle behandle, hvornår i løbet af året. Se årshjulet for 2018 her.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies