Menu

Studienævnet for Medicin

Medlemmer

Studienævnet består af 5 undervisere og 5 studerende. Underviserrepræsentanterne vælges for 4 år ad gangen, og studenterrepræsentanterne vælges hvert år.

Medlemmer af Studienævnet for Medicin pr. 1. januar 2018:

Videnskabelige medarbejdere

 • Niels Illum (formand)
 • Martin W. Nielsen
 • Hanne M. Lindegaard
 • Kirsten Madsen
 • Jørgen Nexøe

Studerende

 • Rune Wiig Nielsen (næstformand)
 • Cecilie Lykke Sveistrup Kristensen
 • Søren Sloth Nielsen
 • Sujiga Mylvaganam
 • Lasse Hartmann Hansen

Studiekoordinator

 • Kirsten Zeuthen
Aktuel dagsorden

Dagsorden for det kommende studienævnsmøde finder du her ca. 5 arbejdsdage før mødet.

Mødedatoer og ansøgningsfrister

I nedenstående skema finder du studienævnets mødedatoer og de aktuelle ansøgningsfrister.

Studienævnsmøde Ansøgningsfrist
Fredag den 12. oktober 2018 Fredag den 28. september 2018
Fredag den 9. november 2018 Fredag den 26. oktober 2018
Fredag den 14. december 2018 Fredag den 30. november 2018
Dispensations- og meritansøgninger

Din ansøgning, inkl. alle bilag, skal være studienævnet i hænde senest 14 dage før et studienævnsmøde. 
Du kan forvente at modtage en skriftlige afgørelse inden for 14 dage fra studienævnsmødets afholdelse.

Læs mere om ansøgninger til studienævnet og find ansøgningsformular her.

Forretningsorden og årshjul

Studienævn for Medicin mødes 1 gang om måneden for at diskutere og tage stilling til bl.a. følgende forhold:

 • Udvikling af fag og uddannelser
 • Udvikling og evaluering af undervisning
 • Dispensations- og meritansøgninger fra studerende

Studienævnet for Medicin henholder sig til følgende forretningsorden.

Studienævnet for Medicin har udarbejdet et årshjul. Årshjulet skitserer, hvilke arbejdsopgaver studienævnet vil skulle behandle, hvornår i løbet af året. Se årshjulet for 2018 her.

Referater
 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies