Menu

Studienævnet for Medicin

Medlemmer

Studienævnet består af 5 undervisere og 5 studerende. Underviserrepræsentanterne vælges for 4 år ad gangen, og studenterrepræsentanterne vælges hvert år.

Medlemmer af Studienævnet for Medicin pr. 1. januar 2017:

Videnskabelige medarbejdere

 • Niels Illum (formand)
 • Ulla Glenert Friis
 • Niels Marcussen
 • Jesper Durup
 • Marianne Rosendal

Studerende

 • Mark Biilmann (næstformand)
 • Cecilie Lykke Sveistrup Kristensen
 • Lasse Hartmann Hansen
 • Sujiga Mylvaganam
 • Rune Wiig Nielsen

Studiekoordinator

 • Harisa Seferovic
Aktuel dagsorden

Dagsorden for mødet den 21. september 2017 finder du her.

Mødedatoer og ansøgningsfrister

I nedenstående skema finder du studienævnets mødedatoer og de aktuelle ansøgningsfrister.

Studienævnsmøde Ansøgningsfrist
Torsdag den 21. september 2017 Torsdag den 7. september 2017
Torsdag den 26. oktober 2017 Torsdag den 12. oktober 2017
Torsdag den 16. november 2017  Torsdag den 2. november 2017
Torsdag den 14. december 2017 Torsdag den 30. november 2017
Dispensations- og meritansøgninger

Din ansøgning, inkl. alle bilag, skal være studienævnet i hænde senest 14 dage før et studienævnsmøde. 
Du kan forvente at modtage en skriftlige afgørelse inden for 14 dage fra studienævnsmødets afholdelse.

Referater
Forretningsorden og årshjul

Studienævn for Medicin mødes 1 gang om måneden for at diskutere og tage stilling til bl.a. følgende forhold:

 • Udvikling af fag og uddannelser
 • Udvikling og evaluering af undervisning
 • Dispensations- og meritansøgninger fra studerende

Studienævnet for Medicin henholder sig til følgende forretningsorden.

Studienævnet for Medicin har udarbejdet et årshjul. Årshjulet skitserer, hvilke arbejdsopgaver studienævnet vil skulle behandle, hvornår i løbet af året. Se årshjulet for 2017 her.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies