Menu

Studienævnet Klinisk Biomekanik

Medlemmer
Studienævnet består af 5 Videnskabelige medarbejdere og 5 studerende.
De Videnskabelige medarbejdere vælges for 4 år ad gangen, og studenterrepræsentanterne vælges hvert år.

Medlemmer af Studienævnet for Klinisk Biomekanik pr. 1. januar 2018:

Videnskabelige medarbejdere
Henrik Hein Lauridsen (formand), Anne Mølgaard Nielsen,
Dorte Gilså Hansen, Søren O'Neill og Stefan P. Mortensen.

Studerende
Emilie Meldgaard (næstformand), Katrine Kildsgaard
Jeppe Pihl Skovbjerg Andersen og Jakob Christian Dersch .

Studienævnssekretær
Lise Kæmsgaard Kirkedal, lkirkedal@health.sdu.dk

Forretningsorden (.pdf)

Årshjul for Klinisk Biomekanik


MØDEDATOER

Studienævn for Klinisk Biomekanik mødes ca. 1 gang om måneden, hvor man diskuterer udvikling af uddannelsen og fag, udvikling og evaluering af fag samt behandler dispensations- og meritansøgninger fra studerende.
Ansøgningsfrist er 2 uger før mødets afholdelse, og ansøgninger inkl. nødvendige bilag sendes digitalt til studienævnssekretæren via https://studyboard.sdu.dk/

Møderække for efteråret 2018:
4. september
4. oktober
13. november
12. december
17.  januar 2019

Ansøgninger om startmerit:

Er du blevet optaget på SDU, og har du tidligere bestået fag på en anden uafsluttet uddannelse på samme niveau, SKAL du søge om startmerit. Dette gælder også, selv om du måske ikke ønsker at få merit. Med samme niveau menes for eks. om det er på bachelor- eller kandidatniveau.

Én merit-ansøgning m. alle bilag pr. ansøgt fag sendes via https://studyboard.sdu.dk/
Din ansøgning skal indeholde følgende:
Du skal angive, at du søger startmerit
Du skal oplyse om, hvilken uddannelse du tidligere har læst
Du skal vedlægge eksamensudskrift for de beståede fag
Du skal medsende fagbeskrivelse og evt. også pensumliste, hvis det haves, for de fag, som du søger merit for
Du skal indsende din ansøgning så hurtigt som muligt og senest den 1. oktober. Dette skyldes, at du måske kan få merit for fag på 1. semester og derfor ikke skal til eksamen i disse fag.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte den faglige vejleder pr. mail: fvkb@health.sdu.dk   
ANSØGNINGSSKEMAER

Information i forbindelse med ansøgninger
Alle ansøgninger til studienævnet fremsendes via   https://studyboard.sdu.dk/
Ansøgning + alle bilag (kriterier for bilag er beskrevet i de enkelte blanketter) skal sendes i en samlet pdf-fil og være studienævnet i hænde senest 14 dage før et studienævnsmøde. Studienævnet vil bekræfte modtagelsen af din ansøgning.

Én merit-ansøgning m. alle bilag pr. ansøgt fag sendes via https://studyboard.sdu.dk/
Tidsforlængelse ved skriftlige eksaminer  ansøges i starten af det pågældende semester via https://studyboard.sdu.dk/

Vejledningskontrakt til kandidatspeciale finder du ved at logge dig på: blanket.sdu.dk


DAGSORDEN OG REFERATER

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies