Skip to main content

Studienævnet for Idræt og Sundhed

Medlemmer

Studienævnet består af 3 videnskabelige medarbejdere (undervisere) og 3 studerende.
Underviserrepræsentanterne vælges for 4 år ad gangen, og studenterrepræsentanterne vælges hvert år.

Medlemmer af Studienævn for Idræt og sundhed pr. 1. januar 2020

Videnskabelige medarbejdere:

 • Studieleder Annemari Svendsen (formand)
 • Søren Andkjær
 • Karen Søgaard   

Studerende:

 • Charlotte Juul (næstformand)
 • Eva Berthelsen Schmidt
 • Niclas Vellier Nyegaard

Studiekoordinator:

Derudover deltager de faglige vejledere og vicestudieleder fast i studienævnets møder.

Aktuel dagsorden

Dagsorden til studienævnsmødet den 2. september 2020

Mødedatoer og ansøgningsfrister

Oversigt over mødedatoer og ansøgningsfrister for studienævn for idræt og sundhed - 2020

 Studienævnsmøde Ansøgningsfrist
 23. januar 2020 13. januar 2020
 27. februar 2020 13. februar 2020
2. april 2020  19. marts 2020
11. maj 2020 27. april 2020
24. juni 2020 10. juni 2020
2. september 2020 19. august 2020
 21. oktober 2020 7. oktober 2020
23. november 2020 9. november 2020
 16. december 2020  2. december 2020
Dispensations- og meritansøgninger

Ansøgning

Alle ansøgninger til studienævnet skal indsendes via SPOC, hvor du skal vælge studienævn. Ansøgninger, der ikke fremsendes via ansøgningslinket, vil ikke blive behandlet.

Din ansøgning inkl. alle bilag skal være studienævnet i hænde senest 14 dage før et studienævnsmøde. Studienævnet vil bekræfte modtagelsen af din ansøgning.

Hvis du skal medsende dokumentation for usædvanlige forhold skal dokumentationen indeholde følgende:

 1. En diagnose, hvis muligt
 2. En kort beskrivelse af evt. behandlingsforløb
 3. Tidsmæssig sammenhæng mellem sygdomsperioden og det konkrete forhold, du søger om dispensation fra. Det er vigtigt at lægen oplyser om du har været tilset i perioden inden datoen for lægedokumentations udarbejdelse.
 4. En beskrivelse af, hvordan sygdommen har påvirket/påvirker dine muligheder for at studerende i den periode, som er relevant for din ansøgning

Ansøgning om forhåndsgodkendelse i DK eller udlandet

Hvis du vil søge om forhåndsgodkendelse af fag fra DK eller fra udlandet kan du på nedenstående oversigter se hvilke fag tidligere studerende har fået forhåndsgodkendt:

Afgørelse

Afgørelsen på din ansøgning vil blive sendt til dig på din SDU mailadresse senest 14 dage efter afholdelse af studienævnsmødet. Hvis du har søgt om merit/forhåndsgodkendelse kan du dog forvente en behandlingstid på op til 2 måneder.

Du kan ikke få svar på din ansøgning via telefon. 

 

Referater
Forretningsorden og årshjul

Studienævn for Idræt og sundhed mødes ca. med 1½ måneds mellemrum, for at diskutere og tage stilling til bl.a. følgende forhold:

 • Udvikling af fag og uddannelser
 • Udvikling og evaluering af undervisning
 • Dispensations- og meritansøgninger fra studerende

Studienævnet for Idræt og sundhed henholder sig til følgende forretningsorden.

Studienævnet for Idræt og sundhed har udarbejdet et årshjul for deres arbejde. 

Praksisbeskrivelser

Studienævnet har udarbejdet en samlet oversigt over den praksis de anvender når de behandlinger ansøgninger til studienævnet. Her kan du - ved en lang række ansøgningstyper - se hvad studienævnets holdning er og hvilke forhold der lægges vægt på ifm. behandling af ansøgningerne.

Praksisbeskrivelser for studienævn for idræt og sundhed (.pdf)

 

Kontakt til studienævnet
Har du spørgsmål til studienævnet for Idræt, så skriv til: sn-idraet@health.sdu.dk