Menu

Studienævnet for Idræt og Sundhed

Medlemmer

Studienævnet består af 3 videnskabelige medarbejdere (undervisere) og 3 studerende.
Underviserrepræsentanterne vælges for 4 år ad gangen, og studenterrepræsentanterne vælges hvert år.

Medlemmer af Studienævn for Idræt og sundhed pr. 1. august 2018:

Videnskabelige medarbejdere:

  • Studieleder Annemari Svendsen (formand)
  • Søren Andkjær
  • Karen Søgaard
  • Thomas Bredahl (suppleant)

Studerende:

  • Charlotte Juul
  • Zabina Cheung Petersen
  • Magnus Nørregaard Grønset

Studiekoordinator:

Derudover deltager de faglige vejledere og vicestudieleder fast i studienævnets møder.

Aktuel dagsorden

Dagsorden til studienævnsmødet den 14. december 2018.

Mødedatoer og ansøgningsfrister

Oversigt over mødedatoer og ansøgningsfrister for studienævn for idræt og sundhed - 2018

 Studienævnsmøde Ansøgningsfrist
 18. januar 2019 11. januar 2019
 27. februar 2019 13. februar 2019
11. april 2019  28. marts 2019
13. maj 2019  29. april 2019
 26. juni 2019 12. juni 2019
Efterårets møder planlægges
i løbet af foråret
 
   
   
   
Dispensations- og meritansøgninger

Din ansøgning, inkl. alle bilag, skal være studienævnet i hænde senest 14 dage før et studienævnsmøde. 
Du kan forvente at modtage en skriftlige afgørelse inden for 14 dage fra studienævnsmødets afholdelse.

Ansøgningsskemaer til dispensations- og meritansøgninger

Referater
Forretningsorden og årshjul

Studienævn for Idræt og sundhed mødes ca. med 1½ måneds mellemrum, for at diskutere og tage stilling til bl.a. følgende forhold:

  • Udvikling af fag og uddannelser
  • Udvikling og evaluering af undervisning
  • Dispensations- og meritansøgninger fra studerende

Studienævnet for Idræt og sundhed henholder sig til følgende forretningsorden.

Studienævnet for Idræt og sundhed har udarbejdet et årshjul. Årshjulet skitserer, hvilke arbejdsopgaver studienævnet vil skulle behandle, hvornår i løbet af året.

Studienævn for Idræt
Har du spørgsmål til studienævnet for Idræt, så skriv til: sn-idraet@health.sdu.dk
 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies