Menu

Studienævnet for Idræt og Sundhed

Medlemmer

Studienævnet består af 3 videnskabelige medarbejdere (undervisere) og 3 studerende.
Underviserrepræsentanterne vælges for 4 år ad gangen, og studenterrepræsentanterne vælges hvert år.

Medlemmer af Studienævn for Idræt og sundhed pr. 1. august 2018:

Videnskabelige medarbejdere:

  • studieleder Annemari Svendsen (formand)
  •  Søren Andkjær
  • Karen Søgaard
  • Thomas Bredahl (suppleant)

Studerende:

  • Lasse Roost Rasmussen (næstformand)
  • Charlotte Juul
  • Zabina Cheung Petersen

Studiekoordinator:

Derudover deltager de faglige vejledere fast i studienævnets møder.

Aktuel dagsorden

Dagsorden til studienævnsmødet den 10. oktober 2018.

Mødedatoer og ansøgningsfrister

Oversigt over mødedatoer og ansøgningsfrister for studienævn for idræt og sundhed - 2018

 Studienævnsmøde Ansøgningsfrist
 2. februar 2018 20. januar 2018
 16.  marts 2018 2. marts 2018
 7. maj 2018 23. april 2018
 21. juni 2018 7. juni 2018
 27. august 2018 20. august 2018
8. oktober 2018  24. september 2018
26. november 2018 12. november 2018
 14. december 2018 30. november 2018
Dispensations- og meritansøgninger

Din ansøgning, inkl. alle bilag, skal være studienævnet i hænde senest 14 dage før et studienævnsmøde. 
Du kan forvente at modtage en skriftlige afgørelse inden for 14 dage fra studienævnsmødets afholdelse.

Ansøgningsskemaer til dispensations- og meritansøgninger

Referater
Forretningsorden og årshjul

Studienævn for Idræt og sundhed mødes ca. med 1½ måneds mellemrum, for at diskutere og tage stilling til bl.a. følgende forhold:

  • Udvikling af fag og uddannelser
  • Udvikling og evaluering af undervisning
  • Dispensations- og meritansøgninger fra studerende

Studienævnet for Idræt og sundhed henholder sig til følgende forretningsorden.

Studienævnet for Idræt og sundhed har udarbejdet et årshjul. Årshjulet skitserer, hvilke arbejdsopgaver studienævnet vil skulle behandle, hvornår i løbet af året.

Studienævn for Idræt
Har du spørgsmål til studienævnet for Idræt, så skriv til: sn-idraet@health.sdu.dk
 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies