Menu

Studienævnet for Idræt og Sundhed

Medlemmer

Studienævnet består af 3 videnskabelige medarbejdere (undervisere) og 3 studerende.
Underviserrepræsentanterne vælges for 4 år ad gangen, og studenterrepræsentanterne vælges hvert år.

Medlemmer af Studienævn for Idræt og sundhed pr. 1. januar 2018:

Videnskabelige medarbejdere:

 • studieleder Annemari Svendsen (formand)
 •  Søren Andkjær
 • Karen Søgaard
 • Thomas Bredahl (suppleant)

Studerende:

 • Lasse Roost Rasmussen (næstformand)
 • Kathrine Fønss Sloth Hansen
 • Zabina Cheung Petersen

 • Charlotte Juul  (suppleant)

Studiekoordinator

Derudover deltager de faglige vejledere fast i studienævnets møder.

Mødedatoer og ansøgningsfrister

Oversigt over mødedatoer og ansøgningsfrister for studienævn for idræt og sundhed - 2018

 Studienævnsmøde Ansøgningsfrist
 2. februar 2018 20. januar 2018
 16.  marts 2018 2. marts 2018
 7. maj 2018 23. april 2018
 21. juni 2018 7. juni 2018
   
   
   
   
Dispensations- og meritansøgninger

Din ansøgning, inkl. alle bilag, skal være studienævnet i hænde senest 14 dage før et studienævnsmøde. 
Du kan forvente at modtage en skriftlige afgørelse inden for 14 dage fra studienævnsmødets afholdelse.

Ansøgningsskemaer til dispensations- og meritansøgninger

Referater

Nedenfor finder du referater fra studienævnsmøderne 2 år tilbage i tid. Ønsker du et specifikt referat af ældre dato, kan du få en kopi af dette, ved at rette henvendelse til studienævnet via mail: sn-idraet@health.sdu.dk.

2018

Referat 2. februar 2018

2017

Referat 6. december 2017
Referat 27. oktober 2017
Referat 7. september 2017
Referat 2. juni 2017
Referat 20. april 2017
Referat 6. marts 2017
Referat 2. februar 2017
Referat 4. januar 2017

2016

Referat 7. januar 2016
Referat 11. februar 2016
Referat 16. marts 2016
Referat 30. maj 2016
Referat 5. september 2016
Referat 31. oktober 2016
Referat 6. december 2016

 
Forretningsorden og årshjul

Studienævn for Idræt og sundhed mødes ca. med 1½ måneds mellemrum, for at diskutere og tage stilling til bl.a. følgende forhold:

 • Udvikling af fag og uddannelser
 • Udvikling og evaluering af undervisning
 • Dispensations- og meritansøgninger fra studerende

Studienævnet for Idræt og sundhed henholder sig til følgende forretningsorden.

Studienævnet for Idræt og sundhed har udarbejdet et årshjul. Årshjulet skitserer, hvilke arbejdsopgaver studienævnet vil skulle behandle, hvornår i løbet af året. Se årshjulet for 2017 her.

Studienævn for Idræt
Har du spørgsmål til studienævnet for Idræt, så skriv til: sn-idraet@health.sdu.dk
 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies