Menu

Studienævnet for Idræt og Sundhed

Medlemmer

Studienævnet består af 3 videnskabelige medarbejdere (undervisere) og 3 studerende.
Underviserrepræsentanterne vælges for 4 år ad gangen, og studenterrepræsentanterne vælges hvert år.

Medlemmer af Studienævn for Idræt og sundhed pr. 1. januar 2017:

Videnskabelige medarbejdere:

 • Annemari Svendsen (formand)
 •  Søren Andkjær
 • Karen Søgaard
 • Thomas Bredahl (suppleant)

Studerende:

 • Johan Garibaldi Olskjær Birkedal (næstformand)
 • Lasse Roost Rasmussen
 • Sarah Holstein Knudsen
 • Marie Franch Jensen (suppleant)

Studiekoordinator

 • Anette Kippa

Derudover deltager de faglige vejledere fast i studienævnets møder.

Mødedatoer og ansøgningsfrister

I nedenstående skema finder du studienævnets mødedatoer og de aktuelle ansøgningsfrister.

 Studienævnsmøde Ansøgningsfrist
 4. januar 2017 1. januar 2017
2. februar 2017 19. januar 2017
 6. marts 2017  20. februar 2017
 20. april 2017 6. april 2017
 2. juni 2017  19. maj 2017
 7. september 2017 24. august 2017
 27. oktober 2017 13. oktober 2017
 6. december 2017 22. november 2017
Dispensations- og meritansøgninger

Din ansøgning, inkl. alle bilag, skal være studienævnet i hænde senest 14 dage før et studienævnsmøde. 
Du kan forvente at modtage en skriftlige afgørelse inden for 14 dage fra studienævnsmødets afholdelse.

Ansøgningsskemaer til dispensations- og meritansøgninger

Referater

Nedenfor finder du referater fra studienævnsmøderne 2 år tilbage i tid. Ønsker du et specifikt referat af ældre dato, kan du få en kopi af dette, ved at rette henvendelse til studienævnet via mail: sn-idraet@health.sdu.dk.

2016

Referat 7. januar 2016
Referat 11. februar 2016
Referat 16. marts 2016
Referat 30. maj 2016
Referat 5. september 2016
Referat 31. oktober 2016
Referat 6. december 2016

2015

Referat 10. december 2015
Referat 28. oktober 2015
Referat 17. september 2015
Referat 11. august 2015 (ekstraordinært møde)
Referat 11. juni 2015
Referat 22. april 2015
Referat 6. marts 2015
Referat 3. februar 2015

Forretningsorden og årshjul

Studienævn for Idræt og sundhed mødes ca. med 1½ måneds mellemrum, for at diskutere og tage stilling til bl.a. følgende forhold:

 • Udvikling af fag og uddannelser
 • Udvikling og evaluering af undervisning
 • Dispensations- og meritansøgninger fra studerende

Studienævnet for Idræt og sundhed henholder sig til følgende forretningsorden.

Studienævnet for Idræt og sundhed har udarbejdet et årshjul. Årshjulet skitserer, hvilke arbejdsopgaver studienævnet vil skulle behandle, hvornår i løbet af året. Se årshjulet for 2017 her.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies