Menu

Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab

Medlemmer

Studienævnet består af 4 undervisere og 4 studerende. Underviserrepræsentanterne vælges for tre år ad gangen, og studenterrepræsentanterne vælges hvert år.

Medlemmer af studienævnet for folkesundhedsvidenskab for 2018:

Videnskabelige medarbejdere:

Christiane Stock (studieleder og studienævnsformand)
Gabriele Berg-Beckhoff
Mette Rasmussen
Maja Bertram

Studerende:

Shaun Theodor Sødergren (næstformand)
Lotte Schou
Randi Mikkelsen
Caroline Margaret Moos

Studiekoordinator:

Janne Krogh

Studienævnets mailboks:

sn-fsv@health.sdu.dk

Aktuel dagsorden

Dagsorden for mødet den 9. marts finder du her.

Mødedatoer og ansøgningsfrister

I nedenstående skema finder du studienævnets mødedatoer og de aktuelle ansøgningsfrister.

Studienævnsmøde Ansøgningsfrist
Torsdag den 17. august 2017 Torsdag den 3. august 2017
Torsdag den 14. september 2017 Torsdag den 31. august 2017
Torsdag den 12. oktober 2017 Torsdag den 28. september 2017
Torsdag den 9. november 2017 Torsdag den 26. oktober 2017
Torsdag den 14. december 2017 Torsdag den 30. november 2017
Torsdag den 11. januar 2018 Torsdag den 28. december 2017
Torsdag den 8. februar 2018 Torsdag den 25. januar 2018
Torsdag den 8. marts 2018 Torsdag den 22. februar 2018 
Torsdag den 12. april 2018 Torsdag den 29. marts 2018 
Torsdag den 17. maj 2018  Torsdag den 3. maj 2018
Torsdag den 14. juni 2018 Torsdag den 31. maj 2018 
Torsdag den 16. august 2018  Torsdag den 2. august 2018 
Dispensations- og meritansøgninger

Du finder ansøgningsskemaer her.

Ansøgninger sendes senest 14 dage før det studienævnsmøde, hvor du ønsker ansøgningen behandlet. Ansøgninger, der ikke er indkommet rettidigt, vil først kunne behandles på det efterfølgende studienævnsmøde.

Ved ansøgninger om merit og forhåndsgodkendelse af merit bør man påberegne en længere ekspeditionstid, da der skal indhentes udtalelse fra den relevante fagansvarlige i sagen. En indlevering af en meritansøgning indenfor ansøgningsfristen er derfor ikke en garanti for, at den kan blive behandlet på førstkommende studienævnsmøde.

Studienævnets afgørelse fremsendes senest 10 arbejdsdage efter mødet (forudsat at studienævnet har modtaget de nødvendige oplysninger/dokumentation fra den studerende). Afgørelser meddeles kun skriftligt og ikke ved telefonisk eller personlig henvendelse.

Forhåndsgodkendelse af valgfrie moduler

En liste over fag som er forhåndsgodkendt af studienævnet som valgfrie moduler på 3. semester af kandidatuddannelsen kan findes her. Bemærk dog, at der stadig skal indhentes forhåndsgodkendelse hos studienævnet.

Forhåndsgodkendelse af projektorienteret forløb (praktik)

Retningslinjer mm. kan du finde her

 

Ansøgninger om startmerit

Er du blevet optaget på SDU, og har du tidligere bestået fag på en anden uafsluttet uddannelse på samme niveau, SKAL du søge om startmerit. Dette gælder også, selv om du måske ikke ønsker at få merit. Med samme niveau menes for eks. om det er på bachelor- eller kandidatniveau.

Din ansøgning skal indeholde følgende:

- Du skal angive, at du søger startmerit
- Du skal oplyse om, hvilken uddannelse du tidligere har læst
- Du skal vedlægge eksamensudskrift for de beståede fag
- Du skal medsende fagbeskrivelse og evt. også pensumliste, hvis det haves, for de fag, som du søger merit for

Du skal indsende din ansøgning så hurtigt som muligt og senest den 1. oktober. Dette skyldes, at du måske kan få merit for fag på 1. semester og derfor ikke skal til eksamen i disse fag.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte den faglige vejleder pr. mail: fv-fsv@post.sdu.dk eller studiekoordinatoren: jkrogh@health.sdu.dk.

Referater
Forretningsorden og årshjul

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies