Skip to main content

Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab

Studienævnet består af 4 undervisere og 4 studerende. Underviserrepræsentanterne vælges for tre år ad gangen, og studenterrepræsentanterne vælges hvert år.

Medlemmer af studienævnet for folkesundhedsvidenskab for 2021:

Videnskabelige medarbejdere:

Maja Bertram (studieleder og studienævnsformand)

Gabriele Berg-Beckhoff
Lau Caspar Thygesen
Leena Eklund Karlsson

Studerende:

Emilie Frederikke Møller-Andersen (næstformand)
Nina Høy Andersen
Heidi Lynge Søfelt
Ida Simmelsgaard

Studienævnssekretær:

Janne Krogh

Studienævnets mailboks:

sn-fsv@health.sdu.dk

Dagsorden for mødet den 14. marts finder du her.

I nedenstående skema finder du studienævnets mødedatoer og de aktuelle ansøgningsfrister.

Studienævnsmøde Ansøgningsfrist
 Torsdag den 14. januar 2021 Søndag den 3. januar 2021
 Torsdag den 11. februar 2021 Torsdag den 28. januar 2021
Torsdag den 11. marts 2021 Torsdag den 25. februar 2021
Onsdag den 14. april 2021 Onsdag den 31. marts 2021
Onsdag den 12. maj 2021 Onsdag den 28. april 2021
Torsdag den 10. juni 2021 Torsdag den 27. maj 2021
Torsdag den 19. august 2021
Torsdag den 5. august 2021
Torsdag den 16. september 2021 Torsdag den 2. september 2021
Torsdag den 14. oktober 2021 Torsdag den 30. september 2021
Torsdag den 11. november 2021 Torsdag den 28. oktober 2020
Torsdag den 9. december 2021 Torsdag den 25. november 2020

Du finder ansøgningsskemaer her.

Ansøgninger sendes senest 14 dage før det studienævnsmøde, hvor du ønsker ansøgningen behandlet. Ansøgninger, der ikke er indkommet rettidigt, vil først kunne behandles på det efterfølgende studienævnsmøde.

Ved ansøgninger om merit og forhåndsgodkendelse af merit bør man påberegne en længere ekspeditionstid, da der skal indhentes udtalelse fra den relevante fagansvarlige i sagen. En indlevering af en meritansøgning indenfor ansøgningsfristen er derfor ikke en garanti for, at den kan blive behandlet på førstkommende studienævnsmøde.

Studienævnets afgørelse fremsendes senest 10 arbejdsdage efter mødet (forudsat at studienævnet har modtaget de nødvendige oplysninger/dokumentation fra den studerende). Afgørelser meddeles kun skriftligt og ikke ved telefonisk eller personlig henvendelse.

Forhåndsgodkendelse af valgfrie moduler (kandidatuddannelsen)

En liste over eksempler på fag som er forhåndsgodkendt af studienævnet som valgfrie moduler på 3. semester af kandidatuddannelsen kan findes her:

Forhåndsgodkendte valgfag 2019 (.pdf)
Forhåndsgodkendte valgfag 2020 (.pdf)

Bemærk dog, at der stadig skal indhentes forhåndsgodkendelse hos studienævnet. Bemærk desuden, at listen udelukkende er ment som inspiration, og at studienævnet ikke har kendskab til, om fagene fortsat udbydes.  

Forhåndsgodkendelse af projektorienteret forløb (praktik)

Retningslinjer mm. kan du finde her

Her kan du læse om studienævnets praksis i merit- og dispensationssager.

 

Sidst opdateret: 22.03.2019