Skip to main content

Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab

Medlemmer

Studienævnet består af 4 undervisere og 4 studerende. Underviserrepræsentanterne vælges for tre år ad gangen, og studenterrepræsentanterne vælges hvert år.

Medlemmer af studienævnet for folkesundhedsvidenskab for 2020:

Videnskabelige medarbejdere:

Maja Bertram (studieleder og studienævnsformand)
Julie Dalgaard Guldager

Gabriele Berg-Beckhoff
Lau Caspar Thygesen

Studerende:

Emilie Frederikke Møller-Andersen
Tessa Quirinia Bang van Sas
Nanna Eithz Jørgensen
Nina Høy Andersen

Studienævnssekretær:

Janne Krogh

Studienævnets mailboks:

sn-fsv@health.sdu.dk

Aktuel dagsorden

Dagsorden for mødet den 8. oktober finder du her.

Mødedatoer og ansøgningsfrister

I nedenstående skema finder du studienævnets mødedatoer og de aktuelle ansøgningsfrister.

Studienævnsmøde Ansøgningsfrist
 Torsdag den 9. januar 2020 Torsdag den 2. januar 2020
 Tirsdag den 4. februar 2020 Tirsdag den 21. januar 2020
Torsdag den 5. marts 2020 Torsdag den 20 februar 2020
Torsdag den 2. april 2020 Torsdag den 19. marts 2020
Torsdag den 7. maj 2020 Torsdag den 23. april 2020
Torsdag den 11. juni 2020 Torsdag den 28. maj 2020
Torsdag den 20. august 2020
Torsdag den 6. august 2020
Torsdag den 10. september 2020 Torsdag den 27. august 2020
Torsdag den 8. oktober 2020 Torsdag den 24. september 2020
Torsdag den 12. november 2020 Torsdag den 29. oktober 2020
Torsdag den 10. december 2020 Torsdag den 26. november 2020
Dispensations- og meritansøgninger

Du finder ansøgningsskemaer her.

Ansøgninger sendes senest 14 dage før det studienævnsmøde, hvor du ønsker ansøgningen behandlet. Ansøgninger, der ikke er indkommet rettidigt, vil først kunne behandles på det efterfølgende studienævnsmøde.

Ved ansøgninger om merit og forhåndsgodkendelse af merit bør man påberegne en længere ekspeditionstid, da der skal indhentes udtalelse fra den relevante fagansvarlige i sagen. En indlevering af en meritansøgning indenfor ansøgningsfristen er derfor ikke en garanti for, at den kan blive behandlet på førstkommende studienævnsmøde.

Studienævnets afgørelse fremsendes senest 10 arbejdsdage efter mødet (forudsat at studienævnet har modtaget de nødvendige oplysninger/dokumentation fra den studerende). Afgørelser meddeles kun skriftligt og ikke ved telefonisk eller personlig henvendelse.

Forhåndsgodkendelse af valgfrie moduler (kandidatuddannelsen)

En liste over eksempler på fag som er forhåndsgodkendt af studienævnet som valgfrie moduler på 3. semester af kandidatuddannelsen kan findes her. Bemærk dog, at der stadig skal indhentes forhåndsgodkendelse hos studienævnet. Bemærk desuden, at listen udelukkende er ment som inspiration, og at studienævnet ikke har kendskab til, om fagene fortsat udbydes.  

Forhåndsgodkendelse af projektorienteret forløb (praktik)

Retningslinjer mm. kan du finde her 

Studienævnets praksis
Her kan du læse om studienævnets praksis i merit- og dispensationssager.
Referater
Forretningsorden og årshjul