Skip to main content

Studienævn for Farmaci

Studienævn for Farmaci består af fire undervisere (VIP’er) og fire studerende, som repræsenterer både bachelor- og kandidatuddannelsen (NAT og SUND). Studienævnet har sammen med studielieder til opgave at sikre kvaliteten, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af uddannelsen.  

Studienævnet godkender blandt andet fagbeskrivelser og studieordningen samt behandler dispensations- og meritansøgninger fra studerende. 

Studienævnet er også med til at sikre kvaliteten af uddannelsen. Dette gøres eksempelvis ved behandling af undervisningsevalueringer fra studerende og hertil hørende handleplaner fra undervisere, evaluering af uddannelsen og studiemiljøundersøgelser. 

Undervisere vælges til studienævnet hvert fjerde år, mens de studerende vælges for ét år. 

Har du spørgsmål til studienævnet, er du velkommen til at sende en mail til sn-farmaci@health.sdu.dk  

Medlemmer af studienævn for farmaci

Studienævnet består af 4 videnskabelige medarbejdere (2 fra NAT og 2 fra SUND) og 4 studerende (2 fra bacheloruddannelsen og 2 fra kandidatuddannelsen).

Videnskabelige medarbejdere:
Lektor Judith Kuntsche, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci - studienævnsformand
Lektor Henrik Holbech, Biologisk Institut
Lektor Ulla Hedegaard, Klinisk farmakologi og farmaci
Lektor Åsa Fex Svenningsen, Institut for Molekylær Medicin

Studerende:
Iben Højgaard Jensen
Mads Skydsgaard Hansen - næstformand
Asra Hakeem Al-Hassan 
Eva Kirstine Kjeldvig-Eriksen

Studieleder Anton Pottegård, vicestudieleder Tore Bjerregaard Stage samt faglige vejledere fra SUND er faste observatører til møderne.

Studienævnssekretær:
Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen
E-mail: sn-farmaci@health.sdu.dk
Tlf.: 65503043

Mødedatoer og ansøgningsfrister 

Studienævnsmøde Ansøgningsfrist
13. januar 2022  30. december 2021
 9. februar 2022  26. januar 2022
 9. marts 2022  23. februar 2022
 6. april 2022  23. marts 2022
 11. maj 2022  27. april 2022
 15. juni 2022  1. juni 2022
 7. september 2022  24. august 2022
 12. oktober 2022  28. september 2022
 9. november 2022  26. oktober 2022
 7. december 2022  23. november 2022

Ansøgninger skal være studienævnssekretæren i hænde senest 14 dage før mødet, for at din ansøgning kan nå at blive behandlet.
Ved ansøgning om særlige eksamensvilkår skal ansøgningen dog være indsendt, så den kan nå at blive behandlet på et ordinært studienævnsmøde senest 1 måned før den relevante eksamen.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte studievejledningen på studyscience@sdu.sdk, faglige vejledere på SUND for kandidatuddannelsen Marielouise Pedersen og Maria Højgaard Stolz-Andersen  fv-farma@health.sdu.dk - eller studiekoordinator Rikke Fisker Christensen på sn-farmaci@health.sdu.dk.

Du kan forvente at få skriftligt svar på din ansøgning senest 10 hverdage efter behandling på studienævnsmødet. Hvis denne frist overskrides vil du få tilsendt information om dette. Det er ikke muligt at få et mundtligt svar på din ansøgning.

Ansøgningsskemaer

Ansøgninger om merit og forhåndsgodkendelse:
Der må forventes en ekspeditionstid på ansøgninger på op til 2- 3 måneder.

Startmerit:
Er du blevet optaget på SDU, og har du tidligere bestået fag på en anden uafsluttet uddannelse på samme niveau, SKAL du søge om startmerit. Dette gælder også, selv om du måske ikke ønsker at få merit.
Der må forventes en ekspeditionstid på op til 2- 3 måneder på denne type ansøgninger. Inden eller straks efter at du har søgt om startmerit, skal du kontakte en studievejleder på bacheloruddannelsen mhp. drøftelse af dit studieforløb.
Du kan på denne side finde link til ansøgningsskema til ansøgning om merit. Dette skal du anvende for at søge om startmerit.
Din ansøgning skal indeholde følgende:

  1. Du skal angive, at du søger startmerit
  2. Du skal oplyse, hvilken uddannelse du tidligere har læst
  3. Du skal vedlægge eksamensudskrift for de beståede fag
  4. Du skal medsende fagbeskrivelse og evt. også pensumliste, hvis det haves, for de fag, som du søger merit for

Ansøgningen skal indsendes så hurtigt som muligt og senest den 1. oktober. Dette skyldes, at du måske kan få merit for fag på 1. semester og derfor ikke skal til eksamen i disse fag.

Er de beståede fag gennemført for mere end 5 år siden, skal du medsende dokumentation for, hvordan du har vedligeholdt den faglige viden eks. via erhvervserfaring eller anden uddannelse. 

Nedenfor finder du referater fra studienævnsmøderne 2 år tilbage. Ønsker du et specifikt referat af ældre dato, kan du få en kopi ved henvendelse til studienævnet på sn-farmaci@health.sdu.dk

 

2021

Referat 9. december 2021

Referat 10. november 2021

Referat 13. oktober 2021

Referat 8. september 2021

Referat 9. juni 2021

Referat 12. maj 2021

Referat 14. april 2021

Referat 10. marts 2021

Referat 12. februar 2021

Referat 14. januar 2021

2020

Referat 10. december 2020

Referat 13. november 2020

Referat 14. oktober 2020

Referat 9. september 2020

Referat 10. juni 2020

Referat 13. maj 2020

Referat ekstraordinært møde 1. maj 2020

Referat 22. april 2020

Referat ekstraordinært møde 2. april 2020

Referat ekstraordinært møde 19. marts 2020

Referat 11. marts 2020

Referat 12. februar 2020

Referat 17. januar 2020

  

Studienævn for farmaci mødes ca. 1 gang om måneden (undtagen juli og august)  for at diskutere og tage stilling til bl.a. følgende forhold:

  • Udvikling af fag og uddannelser
  • Udvikling og evaluering af undervisning
  • Dispensationsansøgninger fra studerende

Studienævnet har udarbejdet en forretningsorden, som følges ifm. studienævnsarbejdet.

Studienævnet  har udarbejdet et årshjul. Årshjulet skitserer studienævnetsmødestruktur, samt hvilke arbejdsopgaver studienævnet arbejder med i løbet af året.

 

 

Sidst opdateret: 01.04.2019