Studienævn for Farmaci

Medlemmer

Medlemmer af studienævn for farmaci

Studienævnet består af 4 videnskabelige medarbejdere (2 fra NAT og 2 fra SUND) og 4 studerende (2 fra bacheloruddannelsen og 2 fra kandidatuddannelsen).

Videnskabelige medarbejdere:
Lektor Judith Kuntsche, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci - studienævnsformand
Lektor Henrik Holbech, Biologisk Institut (tiltrådt pr. 1. juni 2018)
Lektor Ulla Hedegaard, Klinisk farmakologi og farmaci
Lektor Louise Helskov Jørgensen, Klinisk Institut

Studerende:
Lene Schrøder Motzkus
Sebastian Jakobsen
Hanin R. Harbi - næstformand
Stephanie Yen Tran

Studieleder Anton Pottegård, vicestudieleder Tore Bjerregaard Stage samt faglige vejledere fra SUND er faste observatører til møderne.

Studienævnssekretær:
Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen
E-mail: sn-farmaci@health.sdu.dk
Tlf.: 65503043

Aktuel dagsorden
Dagsorden til studienævnsmøde den 6. november 2019 offentliggøres snarest.  
Mødedatoer og ansøgningsfrister

Mødedatoer og ansøgningsfrister for 2019

Studienævnsmøde Ansøgningsfrist
10. januar 2019 1. januar 2019
13. februar 2019 30. januar 2019
13. marts 2019 27. februar 2019
3. april 2019 20. marts 2019
8. maj 2019 24. april 2019
12. juni 2019 29. maj 2019
11. september 2019 28. august 2019
9. oktober 2019 25. september 2019
6. november 2019 23. oktober 2019
12. december 2019 28. november 2019

Mødedatoer og ansøgningsfrister for 2020

Studienævnsmøde Ansøgningsfrist
15. januar 2020 1. januar 2020
12. februar 2020 29. januar 2020
11. marts 2020 26. februar 2020
15. april 2020 1. april 2020
13. maj 2020 29. april 2020
10. juni 2020 27. maj 2020
9. september 2020 26. august 2020
14. oktober 2020 30. september 2020
11. november 2020 28. oktober 2020
9. december 2020 25 november 2020
Dispensations- og meritansøgninger

Ansøgninger skal være studienævnssekretæren i hænde senest 14 dage før mødet, for at din ansøgning kan nå at blive behandlet.
Ved ansøgning om særlige eksamensvilkår skal ansøgningen dog være indsendt, så den kan nå at blive behandlet på et ordinært studienævnsmøde senest 1 måned før den relevante eksamen.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte studievejledningen på studyscience@sdu.sdk, faglige vejledere på SUND for kandidatuddannelsen Pedersen fv-farma@health.sdu.dk - eller studiekoordinator Rikke Fisker Christensen på sn-farmaci@health.sdu.dk.

Du kan forvente at få skriftligt svar på din ansøgning senest 10 hverdage efter behandling på studienævnsmødet. Hvis denne frist overskrides vil du få tilsendt information om dette. Det er ikke muligt at få et mundtligt svar på din ansøgning.

Ansøgningsskemaer

Ansøgninger om merit og forhåndsgodkendelse:
Der må forventes en ekspeditionstid på ansøgninger på op til 2- 3 måneder.

Startmerit:
Er du blevet optaget på SDU, og har du tidligere bestået fag på en anden uafsluttet uddannelse på samme niveau, SKAL du søge om startmerit. Dette gælder også, selv om du måske ikke ønsker at få merit.
Der må forventes en ekspeditionstid på op til 2- 3 måneder på denne type ansøgninger. Inden eller straks efter at du har søgt om startmerit, skal du kontakte en studievejleder på bacheloruddannelsen mhp. drøftelse af dit studieforløb.
Du kan på denne side finde link til ansøgningsskema til ansøgning om merit. Dette skal du anvende for at søge om startmerit.
Din ansøgning skal indeholde følgende:

  1. Du skal angive, at du søger startmerit
  2. Du skal oplyse, hvilken uddannelse du tidligere har læst
  3. Du skal vedlægge eksamensudskrift for de beståede fag
  4. Du skal medsende fagbeskrivelse og evt. også pensumliste, hvis det haves, for de fag, som du søger merit for

Ansøgningen skal indsendes så hurtigt som muligt og senest den 1. oktober. Dette skyldes, at du måske kan få merit for fag på 1. semester og derfor ikke skal til eksamen i disse fag.

Praksisbeskrivelse
Referater

Nedenfor finder du referater fra studienævnsmøderne 2 år tilbage. Ønsker du et specifikt referat af ældre dato, kan du få en kopi ved henvendelse til studienævnet på sn-farmaci@health.sdu.dk

2019

Referat af 11. september 2019

Referat af  12. juni 2019

Referat af 8. maj 2019

Referat af 3. april 2019

Referat af 13. marts 2019

Referat af 13. februar 2019

Referat af 10. januar 2019

2018

Referat af 13. december 2018

Referat af  25. november 2018

Referat af 31. oktober 2018

Referat af  18. september 2018

Referat af 20. juni 2018

Referat af 17. maj 2018

Referat af 19. april 2018

Referat af 15. marts 2018

Referat af 22. februar 2018

Referat af  18. januar 2018

2017
Referat 14. december 2017 (.pdf)
Referat 17.november 2017 (.pdf)
Referat 12. oktober 2017 (.pdf)
Referat 7. september 2017 (.pdf)
Referat 8. juni 2017 (.pdf)
Referat 10. maj 2017 (.pdf)
Referat 6. april 2017 (.pdf)
Referat 9. marts 2017 (.pdf)
Referat 8. februar 2017 (.pdf)
Referat 12. januar 2017 (.pdf)

Forretningsorden og årshjul

Studienævn for farmaci mødes ca. 1 gang om måneden (undtagen juli og august)  for at diskutere og tage stilling til bl.a. følgende forhold:

  • Udvikling af fag og uddannelser
  • Udvikling og evaluering af undervisning
  • Dispensationsansøgninger fra studerende

Studienævnet har udarbejdet en forretningsorden, som følges ifm. studienævnsarbejdet.

Studienævnet  har udarbejdet et årshjul. Årshjulet skitserer, hvilke arbejdsopgaver studienævnet arbejder med i løbet af året

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies