Menu

Studienævn for Farmaci

Medlemmer

Medlemmer af studienævn for farmaci pr. 1. januar 2017

Studienævnet består af 4 videnskabelige medarbejdere (2 fra NAT og 2 fra SUND) og 4 studerende (2 fra bacheloruddannelsen og 2 fra kandidatuddannelsen).

Videnskabelige medarbejdere:
Lektor Judith Kuntsche, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci - studienævnsformand
Professor Frank Kjeldsen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi
Professor Kim Brøsen, Institut for Sundhedstjeneste - Klinisk Farmakologi
Jo De Mey, Institut for Molekylær Medicin

Studerende:
Line Delcomyn
Emma Bjørk Olsen
Pernille Lundsgaard Jensen - næstformand
Ann-Louise Hald

Studieleder Erik Bjerregaard Pedersen, vicestudieleder Anton Pottegård og repræsentant for studievejledningen på NAT samt faglig vejleder fra SUND er faste observatører til møderne.

Studienævnssekretær:
Studiekoordinator Susanne Nicolaisen
E-mail: sn-farmaci@health.sdu.dk
Tlf.: 65502975

Aktuel dagsorden

Dagsorden til mødet den 14. december  2017 kommer snarest muligt.

 

Mødedatoer og ansøgningsfrister

Mødedatoer og ansøgningsfrister for 2017

Studienævnsmøde Ansøgningsfrist
6. april 23. marts
10. maj 26. april
8. juni 25. maj
7. september 24. august
12. oktober 28. september
9. november 26. oktober
14. december 30. november
Dispensations- og meritansøgninger

Ansøgninger skal være studienævnssekretæren i hænde senest 14 dage før mødet for at din ansøgning kan nå at blive behandlet.
Ved ansøgning om særlige eksamensvilkår skal ansøgningen dog være indsendt så den kan nå at blive behandlet på et ordinært studienævnsmøde senest 1 måned før den relevante eksamen.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte studievejledningen på studyscience@sdu.sdk, faglig vejleder for kandidatuddannelsen Cathrine Kahya fv-farma@health.sdu.dk  - eller studiekoordinator Susanne Nicolaisen på sn-farmaci@health.sdu.dk

Du kan forvente at få skriftligt svar på din ansøgning senest 10 hverdage efter behandling på studienævnsmødet. Hvis denne frist overskrides vil du få tilsendt information om dette. Det er ikke muligt at få et mundtligt svar på din ansøgning.

Ansøgningsskemaer

Ansøgninger om merit og forhåndsgodkendelse:
Der må forventes en ekspeditionstid på ansøgninger på op til  2- 3 måneder.

Startmerit:
Er du blevet optaget på SDU, og har du tidligere bestået fag på en anden uafsluttet uddannelse på samme niveau, SKAL du søge om startmerit. Dette gælder også, selv om du måske ikke ønsker at få merit.
Der må forventes en ekspeditionstid på op til 2- 3 måneder på denne type ansøgninger. Inden eller straks efter at du har søgt om startmerit skal du kontakte en studievejleder på bacheloruddannelsen mhp. drøftelse af dit studieforløb.
Du kan på denne side finde link til ansøgningsskema til ansøgning om merit, som er det skema du skal bruge til at søge om startmerit.
Din ansøgning skal indeholde følgende:

  1. Du skal angive, at du søger startmerit
  2. Du skal oplyse om, hvilken uddannelse du tidligere har læst
  3. Du skal vedlægge eksamensudskrift for de beståede fag
  4. Du skal medsende fagbeskrivelse og evt. også pensumliste, hvis det haves, for de fag, som du søger merit for

Ansøgningen skal indsendes så hurtigt som muligt og senest den 1. oktober. Dette skyldes, at du måske kan få merit for fag på 1. semester og derfor ikke skal til eksamen i disse fag.  

 

Praksisbeskrivelse
Referater

Nedenfor finder du referater fra studienævnsmøderne 2 år tilbage. Ønsker du et specifikt referat af ældre dato, kan du få en kopi ved henvendelse til studienævnet på sn-farmaci@health.sdu.dk

2017
Referat 12. oktober 2017 (.pdf)
Referat 7. september 2017 (.pdf)
Referat 8. juni 2017 (.pdf)
Referat 10. maj 2017 (.pdf)
Referat 6. april 2017 (.pdf)
Referat 9. marts 2017 (.pdf)
Referat 8. februar 2017 (.pdf)
Referat 12. januar 2017 (.pdf)

2016:
Referat 13. december 2016 (.pdf)
Referat 14. november 2016 (.pdf)
Referat 11. oktober 2016 (.pdf)
Referat 13. september 2016 (.pdf)
Referat 18. august 2016 (.pdf)
Referat 22. juni 2016 (.pdf)
Referat 25. maj 2016 (.pdf)
Referat 19. april 2016 (.pdf)
Referat 16. marts 2016 (.pdf)
Referat 25. februar 2016 (.pdf)
Referat 22. januar 2016 (.pdf)
2015:
Referat 8. december 2015 (.pdf)
Referat 9. november 2015 (.pdf)
Referat 1. oktober 2015 (.pdf)
Referat 31. august 2015 (.pdf)
Referat 22. juni 2015 (.pdf)

Forretningsorden og årshjul

Studienævn for farmaci mødes ca. 1 gang om måneden for at diskutere og tage stilling til bl.a. følgende forhold:
- Udvikling af fag og uddannelser
- Udvikling og evaluering af undervisning
- Dispensationsansøgninger fra studerende

Studienævnet har udarbejdet en forretningsorden, som følges ifm.  studienævnsarbejdet.

Studienævnet  har udarbejdet et årshjul. Årshjulet skitserer, hvilke arbejdsopgaver studienævnet arbejder med i løbet af året

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies