Studienævn for De 5

Medlemmer

Medlemmer

Studienævnet består af 5 videnskabelige medarbejdere og (5) studerende. Underviserrepræsentanterne vælges for 4 år af gangen, og studenterrepræsentanterne vælges hvert år.

Medlemmer pr. 1. januar 2019:

Videnskabelige medarbejdere:
Christine Dalgård 
Carsten Juhl
Mette Juel Rothmann
Jeanette Reffstrup Christensen
Dorte Hvidtjørn

Suppleant:
Marie Konge Nielsen (SFK)

Studerende: 
Mette Kästner Jacobsen (Klinisk sygepleje)
Winnie Poulsen (SFK)
Marie Cecilie Andersen Hansen (Ergoterapi)

Suppleant: 

Kicki Norman Nielsen - 1. suppleant (SFK)
Kristina Skou Prebble - 2. suppleant (SFK)
Ann Bek Jensen - 2. suppleant (Ergoterapi)

Studienævnssekretær:
Maria Dyrup Hansen 

Derudover deltager faglige vejleder fast i studienævnets møder.

Aktuel dagsorden
Pt. ingen aktuel dagsorden.
Mødedatoer og ansøgningsfrister

I nedenstående skema finder du studienævnets mødedatoer og de aktuelle ansøgningsfrister.

Studienævnsmøde Ansøgningsfrist
Torsdag den 7. februar 2019 Torsdag den 24. januar 2019
Mandag den 11. marts 2019  Mandag den 25. februar 2019 
Mandag den 20. maj 2019 Mandag den 6. maj 2019 
Tirsdag den 17. september 2019  Tirsdag den 3. september 2019
Tirsdag den 22. oktober 2019  Tirsdag den 8. oktober 2019
Torsdag den 12. december 2019  Torsdag den 28. november 2019
Dispensations- og meritansøgninger

Din ansøgning, inkl. alle bilag, skal være studienævnet i hænde senest 14 dage før et studienævnsmøde. Du kan forvente at modtage en skriftlig afgørelse inden for 14 dage fra studienævnsmødets afholdelse. Afgørelsen vil blive sendt til din studentermail.

 

 

Referater
Forretningsorden og årshjul

Studienævnet for kandidatuddannelsen i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse mødes ca. 3 gange pr. semester for at diskutere og tage stilling til bl.a. følgende forhold:

  • Udvikling af fag og uddannelser
  • Udvikling og evaluering af undervisning
  • Dispensations- og meritansøgninger fra studerende

Studienævnet for kandidatuddannelsen i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse forholder sig til følgende forretningsorden.

Studienævnet for kandidatuddannelsen i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse har udarbejdet et årshjul. Årshjulet skitserer, hvilke arbejdsopgaver studienævnet vil skulle behandle, hvornår i løbet af året. Se årshjulet her.

Kontakt til Studienævnet
Har du spørgsmål til studienævnet for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, så skriv til: sn-sundkandidat@health.sdu.dk

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies