Menu

Studienævn for De 5

Medlemmer

Medlemmer

Studienævnet består af 5 videnskabelige medarbejdere og 5 studerende. Underviserrepræsentanterne vælges for 4 år af gangen, og studenterrepræsentanterne vælges hvert år.

Medlemmer pr. 1. januar 2018:

Videnskabelige medarbejdere:
Christine Dalgård 
Carsten Juhl
Dorthe Boe Danbjørg
Jeanette Reffstrup Christensen
Dorte Hvidtjørn

Suppleant:
Marie Konge Nielsen
Mette Juel Rothmann

Studerende: 
Rikke Westengaard Nielsen
Peter Thinggard
Sidsel Kjær Krenzen
Jannie Rasmussen
Birgitte Juhl

Suppleant: 
Jess Rømer Mikkelsen

Studienævnssekretær:
Maria Dyrup Hansen 

Derudover deltager faglige vejleder fast i studienævnets møder.

Aktuel dagsorden

Ingen aktuel dagsorden

Mødedatoer og ansøgningsfrister

I nedenstående skema finder du studienævnets mødedatoer og de aktuelle ansøgningsfrister.

Studienævnsmøde Ansøgningsfrist
Mandag den 5. februar 2018 Mandag den 22. januar 2018
Mandag den 19. marts 2018  Mandag den 5. marts 2018 
Onsdag 23. maj 2018 Onsdag den 9. maj 2018 
Torsdag den 13. september 2018  Torsdag den 30. august 2018 
Torsdag den 11. oktober 2018  Torsdag den 27. september 2018  
Torsdag den 6. december 2018 Torsdag den 22. november 2018 
Dispensations- og meritansøgninger

Din ansøgning, inkl. alle bilag, skal være studienævnet i hænde senest 14 dage før et studienævnsmøde. Du kan forvente at modtage en skriftlig afgørelse inden for 14 dage fra studienævnsmødets afholdelse. Afgørelsen vil blive sendt til din studentermail.

 

 

Referater
Forretningsorden og årshjul

Studienævnet for kandidatuddannelsen i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse mødes ca. 3 gange pr. semester for at diskutere og tage stilling til bl.a. følgende forhold:

  • Udvikling af fag og uddannelser
  • Udvikling og evaluering af undervisning
  • Dispensations- og meritansøgninger fra studerende

Studienævnet for kandidatuddannelsen i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse forholder sig til følgende forretningsorden.

Studienævnet for kandidatuddannelsen i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse har udarbejdet et årshjul. Årshjulet skitserer, hvilke arbejdsopgaver studienævnet vil skulle behandle, hvornår i løbet af året. Se årshjulet her.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies