Menu

Studienævn for De 5

Medlemmer

Medlemmer 

Studienævnet består af 5 videnskabelige medarbejdere og 5 studerende. Underviserrepræsentanterne vælges for 4 år af gangen, og studenterrepræsentanterne vælges hvert år.

Medlemmer pr. 1. januar 2017:

Videnskabelige medarbejdere:
Christine Dalgård 
Carsten Juhl
Dorthe Boe Danbjørg
Jeanette Reffstrup Christensen
Ellen Nøhr

Suppleant:
Lotte Huniche
Mette Juel Rothmann
Dorte Hvidtjørn

Studerende: 
Laurine Nilsson
Henriette Lærke Munk-Hansen
Grith Nørregard Andersen
Stinne DeBonneville Paskins
Susanne April Steffensen

Suppleant: 
Helene Nygaard Sejrsen 

Studienævnssekretær:
Maria Dyrup Hansen 

Derudover deltager faglige vejleder fast i studienævnets møder.

Aktuel dagsorden

Der findes ingen aktuel dagsorden.

Mødedatoer og ansøgningsfrister

I nedenstående skema finder du studienævnets mødedatoer og de aktuelle ansøgningsfrister.

Studienævnsmøde Ansøgningsfrist
Torsdag den 30. januar 2017 Torsdag den 16. januar 2017
Mandag den 3. april 2017  Mandag den 20. marts 2017 
Fredag 9. juni 2017  Torsdag den 26. maj 2017 
Torsdag den 14. september 2017  Torsdag den 31. august 2017 
Torsdag den 26. oktober 2017  Torsdag den 12. oktober 2017  
Torsdag den 14. december 2017  Torsdag den 30. november 2017 

 

Dispensations- og meritansøgninger

Din ansøgning, inkl. alle bilag, skal være studienævnet i hænde senest 14 dage før et studienævnsmøde. Du kan forvente at modtage en skriftlig afgørelse inden for 14 dage fra studienævnsmødets afholdelse. Afgørelsen vil blive sendt til din studentermail.

 

 

Referater
Forretningsorden og årshjul

Studienævnet for kandidatuddannelsen i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse mødes ca. 3 gange pr. semester for at diskutere og tage stilling til bl.a. følgende forhold:

  • Udvikling af fag og uddannelser
  • Udvikling og evaluering af undervisning
  • Dispensations- og meritansøgninger fra studerende

Studienævnet for kandidatuddannelsen i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse forholder sig til følgende forretningsorden.

Studienævnet for kandidatuddannelsen i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse har udarbejdet et årshjul. Årshjulet skitserer, hvilke arbejdsopgaver studienævnet vil skulle behandle, hvornår i løbet af året. Se årshjulet her.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies