Menu

Studienævnet for Audiologi

Medlemmer

Medlemmer af studienævn for audiologi pr. 1. januar 2018

Studienævnet består af 3 undervisere fra SUND og 1 underviser fra HUM samt 4 studerende.

Underviserrepræsentanterne vælges normalt for 4 år ad gangen og studenterrepræsentanterne vælges hvert år.

Videnskabelige medarbejdere:

 • Studieleder, klinisk lektor Ågot Møller Grøntved - studienævnsformand
 • Adjunkt Christian Brandt
 • Lektor Peter Møller Juhl
 • HUM-repræsentant - vakant. Sille Vilain Meulengracht er observatør for HUM.

Studerende:

 • Simon Blanco Lon With
 • Ole Birkkjær Hovgaard
 • Nanna Lund Hansen - næstformand
 • René Gyldenlund Pedersen

Udover studienævnets medlemmer deltager:

Studienævnssekretær: Studiekoordinator Susanne Nicolaisen: sn-audiologi@health.sdu.dk / tlf.: 65502975

Faglig vejleder: Thipiha Rubachandran - fv-audiologi@health.sdu.dk

Undervisningssekretær: Vibeke Bennedsen - audiologiudd@health.sdu.dk

Aktuel dagsorden

Dagsorden til studienævnsmøde den 2. november 2018 (.pdf)

Mødedatoer og ansøgningsfrister

I nedenstående skema finder du studienævnets mødedatoer og de aktuelle ansøgningsfrister.

Studienævnsmøde

Ansøgningsfrist

15. januar 2018  8. januar 2018
 1. marts 2018  15. februar 2018
 16. april 2018  2. april 2018
 28. maj 2018  14. maj 2018
 25. juni 2018  11. juni 2018
3. september 2018  20. august 2018
1. oktober 2018 17. september 2018
5. november 2018 22. oktober 2018
 10. december 2018 26. november 2018
Dispensations- og meritansøgninger

Hvis du har spørgsmål ifm. udarbejdelse af en ansøgning til studienævnet er du velkommen til at kontakte studiekoordinator Susanne Nicolaisen på sn-audiologi@health.sdu.dk eller den faglige vejleder på fv-audiologi@health.sdu.dk.

Alle ansøgninger skal udfyldes og sendes via SPOC.
Her kan du kan finde yderligere information om hvad din ansøgning skal indeholde samt om hvorledes du får svar på din ansøgning.

Dispensationsansøgninger:

Disse skal være studienævnssekretæren i hænde senest 14 dage før mødet for at din ansøgning kan nå at blive behandlet. 

Ved ansøgning om særlige eksamensvilkår skal ansøgningen dog være indsendt så den kan nå at blive behandlet på et ordinært studienævnsmøde senest 1 måned før den relevante eksamen.

Du kan forvente at få skriftligt svar på din ansøgning senest 10 hverdage efter behandling på studienævnsmødet. Hvis denne frist overskrides vil du få tilsendt information om dette. Det er ikke muligt at få et mundtligt svar på din ansøgning.

Meritansøgninger og ansøgninger om forhåndsgodkendelse:

Der må forventes en ekspeditionstid på ansøgninger på op til 2- 3 måneder.

Ansøgninger om startmerit:

Er du blevet optaget på SDU, og har du tidligere bestået fag på en anden uafsluttet uddannelse på samme niveau, SKAL du søge om startmerit. Dette gælder også, selv om du måske ikke ønsker at få merit.

Der må forventes en ekspeditionstid på op til 2- 3 måneder på denne type ansøgninger. Inden eller straks efter at du har søgt om startmerit skal du kontakte en studievejleder på bacheloruddannelsen mhp. drøftelse af dit studieforløb.

Du kan på denne side finde link til ansøgningsskema til ansøgning om merit, som er det skema du skal bruge til at søge om startmerit.

Din ansøgning skal indeholde følgende:

 • Du skal angive, at du søger startmerit
 • Du skal oplyse om, hvilken uddannelse du tidligere har læst
 • Du skal vedlægge eksamensudskrift for de beståede fag
 • Du skal medsende fagbeskrivelse og evt. også pensumliste, hvis det haves, for de fag, som du søger merit for

Ansøgningen skal indsendes så hurtigt som muligt og senest den 1. oktober. Dette skyldes, at du måske kan få merit for fag på 1. semester og derfor ikke skal til eksamen i disse fag.

Praksisbeskrivelse
Referater
Forretningsorden og årshjul

Studienævn for audiologi holder møde ca. 8 gange om året for at diskutere og tage stilling til bl.a. følgende forhold:

 • Udvikling af fag og uddannelser
 • Udvikling og evaluering af undervisning
 • Dispensations- og meritansøgninger fra studerende

Studienævnet har udarbejdet en forretningsorden, som følges ifm. studienævnsarbejdet.

Studienævnet har ligeledes udarbejdet et årshjul for deres arbejde.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies