Menu

Studienævnet for Audiologi

Medlemmer

Medlemmer af studienævn for audiologi pr. 1. januar 2017

Studienævnet består af 3 undervisere fra SUND og 1 underviser fra HUM samt 4 studerende. 

Underviserrepræsentanterne vælges normalt for 4 år ad gangen og studenterrepræsentanterne vælges hvert  år.

Videnskabelige medarbejdere:

 • Studieleder, klinisk lektor Ågot Møller Grøntved - studienævnsformand
 • Adjunkt Christian Brandt
 • Lektor Peter Møller Juhl
 • Ph.d. stipendiat Marit Clausen

Studerende:

 • Line Nim Lorentzen
 • Malene Nørskov Leth - næstformand
 • Signe Hjorth Fogh
 • Simon Blanco Lon With

Udover studienævnets medlemmer deltager:

Studienævnssekretær: Studiekoordinator Susanne Nicolaisen: sn-audiologi@health.sdu.dk  / tlf.: 65502975

Faglig vejleder: Thipiha Rubachandran - fv-audiologi@health.sdu.dk

Aktuel dagsorden

Dagsorden til mødet den 6. november 2017 finder du her.

Mødedatoer og ansøgningsfrister

I nedenstående skema finder du studienævnets mødedatoer og de aktuelle ansøgningsfrister.

Studienævnsmøde

Ansøgningsfrist

6.februar 2017

23. januar 2017

6. marts 2017

20. februar 2017

3. april 2017

20. marts 2017

8. maj 2017

24. april 2017

12. juni 2017

29. april 2017

 28. august 2017 18. august 2017
 25. september 2017 11. september 2017
 6. november 2017  23. oktober 2017
 4. december 2017 20. november 2017
Dispensations- og meritansøgninger

Hvis du har spørgsmål ifm. udarbejdelse af en ansøgning til studienævnet er du velkommen til at kontakte studiekoordinator Susanne Nicolaisen på sn-audiologi@health.sdu.dk eller den faglige vejleder på fv-audiologi@health.sdu.dk

Alle ansøgninger til studienævnet skal sendes i en samlet pdf-fil til studienævnets mailboks: sn-audiologi@health.sdu.dk 

Her kan du  finde ansøgningsskemaerne.

Dispensationsansøgninger:

Disse skal være studienævnssekretæren i hænde senest 14 dage før mødet for at din ansøgning kan nå at blive behandlet. 

Ved ansøgning om særlige eksamensvilkår skal ansøgningen dog være indsendt så den kan nå at blive behandlet på et ordinært studienævnsmøde senest 1 måned før den relevante eksamen.

Du kan forvente at få skriftligt svar på din ansøgning senest 10 hverdage efter behandling på studienævnsmødet. Hvis denne frist overskrides vil du få tilsendt information om dette. Det er ikke muligt at få et mundtligt svar på din ansøgning.

Meritansøgninger og ansøgninger om forhåndsgodkendelse:

Der må forventes en ekspeditionstid på ansøgninger på op til  2- 3 måneder. 

Ansøgninger om startmerit:

Er du blevet optaget på SDU, og har du tidligere bestået fag på en anden uafsluttet uddannelse på samme niveau, SKAL du søge om startmerit. Dette gælder også, selv om du måske ikke ønsker at få merit.

Der må forventes en ekspeditionstid på op til 2- 3 måneder på denne type ansøgninger. Inden eller straks efter at du har søgt om startmerit skal du kontakte en studievejleder på bacheloruddannelsen mhp. drøftelse af dit studieforløb.

Du kan på denne side finde link til ansøgningsskema til ansøgning om merit, som er det skema du skal bruge til at søge om startmerit.

Din ansøgning skal indeholde følgende:

 • Du skal angive, at du søger startmerit
 • Du skal oplyse om, hvilken uddannelse du tidligere har læst
 • Du skal vedlægge eksamensudskrift for de beståede fag
 • Du skal medsende fagbeskrivelse og evt. også pensumliste, hvis det haves, for de fag, som du søger merit for

Ansøgningen skal indsendes så hurtigt som muligt og senest den 1. oktober. Dette skyldes, at du måske kan få merit for fag på 1. semester og derfor ikke skal til eksamen i disse fag.

 

Praksisbeskrivelse
Referater

Referater:

Referat 25. september 2017 (.pdf)
Referat 28. august 2017 (.pdf)
Referat 12. juni 2017 (.pdf)
Referat 8. maj 2017 (.pdf) 
Referat 3. april 2017 (.pdf)
Referat 7. marts 2017 (.pdf)
Referat 6. februar 2017 (.pdf)
Referat 9. januar 2017 (.pdf)
 

Dagsorden og referater fra Studienævn for Audiologi, Logopædi og Audiologopædi  (HUM) er tilgængelige her.  

Forretningsorden og årshjul

Studienævn for audiologiuddannelsen mødes 3-5 gange pr. semester for at diskutere og tage stilling til bl.a. følgende forhold:

 • Udvikling af fag og uddannelser
 • Udvikling og evaluering af undervisning
 • Dispensations- og meritansøgninger fra studerende

Studienævnet har udarbejdet en forretningsorden, som følges ifm. studienævnsarbejdet.

Studienævnet er i gang med at udarbejde et årshjul. Årshjulet skitserer dels hvilke arbejdsopgaver studienævnet arbejder med i løbet af året og dels hvornår disse opgaver udføres. Årshjulet vil snarest muligt være tilgængelige her.

Forretningsorden for studienævnet (.pdf)

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies