Skip to main content

Studienævn ved Sundhedsvidenskab

Studienævnene udarbejder forslag til studieordninger og ændringer her i og videresender dem til dekanens godkendelse.

Studienævnene skal høres om forslag til eller ændring af uddannelsesbekendtgørelser, om forslag til generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning samt om forhold, der i øvrigt vedrører undervisningen inden for studienævnenes område.

Studienævnene foretager løbende evalueringer af studieordningerne, behandler klagesager og træffer beslutninger om dispensationsansøgninger.

Hvert studienævn består af et lige stort antal videnskabelige medarbejdere og studerende.
Hvert studienævn vælger på sit første møde en formand og en næstformand. Valg af formand og næstformand skal godkendes af dekanen.

Studielederen har til opgave til opgave sammen med studienævnet at forestå den praktiske tilrettelæggelse af undervisning og af prøver.

Studielederen skal sammen med studienævn og under relevante institutleders ansvar følge op på evaluering af uddannelse og undervisning.

Studienævnet for Audiologi
Studienævnet for Medicin
Studienævnet for Klinisk Biomekanik
Studienævnet for Idræt
Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab
Studienævn for Psykologi
Studienævnet for Farmaceut
Studienævn for Kandidatuddannelsen i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Ph.d.-udvalget

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

  • J.B. Winsløws Vej 19, 3
  • Odense C - DK-5000
  • Telefon: +45 6550 3903

Sidst opdateret: 01.04.2019