Skip to main content

Strategiudvalg

Udvalget mødes minimum 4 gange årligt og tilrettelægger strategier af fælles interesse for hospitalet og universitet. Det gælder bl.a. uddannelses- og forskningsspørgsmål.

Medlemmer af strategiudvalget

Udpeget for Odense Universitetshospital:

  • Direktør Niels Nørgaard , Odense Universitetshospital
  • Direktør Kim Brixen, Odense Universitetshospital
  •    
  • Udpeget for Syddansk Universitet:
  • Dekan Ole Skøtt, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet
  • Institutleder Kirsten Ohm Kyvik, Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet
  •    

 


 

Sidst opdateret: 01.04.2019