Skip to main content

Samarbejdsudvalg

Samarbejdsudvalget behandler spørgsmål vedrørende arbejds- og personaleforhold, herunder efteruddannelse, rationaliserings- og omstillingsprojekter, indførelse af ny eller ændring af bestående teknologi samt den økonomiske situation.

Målet er at skabe fælles accepterede rammer for udvikling og udformning af egen arbejdssituation for alle fakultetets medarbejdere.

Samarbejdsudvalgets medlemmer:

Dekan Ole Skøtt (formand) - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetssekretariat.
Sekretariatschef Merete Munk - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetssekretariat.
Institutleder Uffe Holmskov – Institut for Molekylær Medicin. 
Institutleder Jesper Bo Nielsen - Institut for Sundhedstjenesteforskning. 
Institutleder Kirsten Ohm Kyvik - Klinisk Institut. 
Institutleder Peter Mygind Leth - Retsmedicinsk Institut. 
Institutleder Jens Troelsen - Institut for Idræt og Biomekanik. 
Institutleder Rikke Leth-Larsen - Institut for Regional Sundhedsforskning. 
Institutleder Morten Grønbæk - Statens Institut for Folkesundhed. 
Institutleder Susanne S. Pedersen - Institut for Psykologi. 
Tillidsrepræsentant Dansk Laborantforening (HK) Birgitte Damby Sørensen (næstformand) – Institut for Sundhedstjenesteforskning
Tillidsrepræsentant Foreningen af Speciallæger John Chemnitz – Institut for Molekylær Medicin
Tillidsrepræsentant Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Bente Haugaard Kristensen – Samfundsvidenskabs Mastersekretariat
Tillidsrepræsentant Fælles Fagligt Forbund (3F) Maiken Lyhne Kristensen – Biomedicinsk Laboratorium 
Tillidsrepræsentant VIP-gruppen Anja Hvidtfeldt Stanek – Institut for Psykologi
Tillidsrepræsentant Dansk Magisterforening Lars Elbæk – Institut for Idræt og Biomekanik
Tillidsrepræsentant Journalisterne Marianne Lie Becker - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet


Sekretariatsbetjening: Specialkonsulent Christian Grud

Der afholdes møder 4 gange årligt.

Forretningsorden

Referater:

2021

2020

2019

2018

2017 

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Sidst opdateret: 07.02.2022