SUNDs Ligestillingsudvalg

Rådet vil arbejde for at synliggøre og kvalificere de mange forskellige typer af talenter vi har på SUND. Vi tror på, at forskellighed fremmer nye forskningsideer og giver mere dynamik og understøtter innovation. Vi vil arbejde på at få de bedst kvalificerede ind i vores forskningsområder; og dette uanset køn, etnicitet og forældres akademiske baggrund. Vi har uddybet dette på vores rekrutteringsside.

SUNDs Ligestillingsråd ændrede navn til SUNDs Ligestillingsudvalg i efteråret 2019

Organisering og forretningsorden

Udvalgets organisering og forretningsorden

Bliv medlem af SUNDs Ligestillingsudvalg

Hvis du er interesseret i ligestillings- og mangfoldighedsarbejdet på SUND, eller der er forhold omkring ligestilling og mangfoldighed, som du mener rådet bør være opmærksom på og drøfte, så er du altid meget velkommen til at kontakte et af rådets medlemmer.

Hvis du selv ønsker at blive en del af rådets arbejde, så er du også meget velkommen til at henvende dig. Der foregår løbende rekruttering, når der bliver ledige pladser i rådet.

Den vigtigste prioritet for rådet er, rådets medlemmer ønsker at indgå aktivt i rådets arbejde, også mellem møderne.
Derudover er målet rådet afspejler mangfoldigheden på SUND. Rekruttering til rådet vil ske ud fra en drøftelse af nye kandidaters profil i forhold til rådets aktuelle sammensætning – eksempelvis i forhold til instituttilknytning, forskningsområde, stillingskategori, alder, køn, etnicitet, geografi, og nationalitet. Nye medlemmer indstilles efter en sådan drøftelse af rådets formand til SUNDs dekan for godkendelse.