Formandskab

 

Formand:

Ekstern klinisk lektor, ph.d., cand. med. Henrik Sælan, henriks@dadlnet.dk

 

Næstformænd:

Professor, dr. scient. adm., cand. polit. Bent Greve, bgr@ruc.dk
(udpegning på bachelor og kandidat i Sundhed og Informatik, bachelor og kandidat i Sundhedsfremme, kandidat i Global Health, master i Sundhedsfremme, Disaster Management, International Health)  

Professor, dr. pæd., cand. psych. Mads Hermansen, mh@madshermansen.dk
(udpegning på kandidat i fysioterapi, ergoterapi, jordemodervidenskab, optometri, sundhedsfaglig kandidat)

Post. doc, ph.d., cand. scient. san. publ. Maja Bertram, mbertram@health.sdu.dk
(udpegning bachelor og kandidat i folkesundhedsvidenskab)
 
Konsulent, mag. art., SD, sygeplejerske Michael Nielsen, edu-care@outlook.dk
(udpegning på kandidat i sygepleje og klinisk sygepleje, master i klinisk sygepleje, master i rehabilitering, master i Smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling)

  

Suppleanter:

Postdoc., ph.d., cand. scient. san., bioanalytiker Anne-Louise Bjerregaard, albj@ph.au.dk  

Lektor, ph.d., MPM, sygeplejerske Loni Ledderer, loni.ledderer@ph.au.dk