Menu

Formandskab

 

Formand:

Ekstern klinisk lektor, ph.d., cand. med. Henrik Sælan, henriks@dadlnet.dk

 

Næstformænd:

Centerchef, dr. med., cand. med. et mag. Henri Goldstein, goldstein@dadlnet.dk 
(udpegning af censorer til eksaminer på den sundhedsfaglige  kandidat, bachelor- og kandidat i IT og Sundhed, MPH)

Professor, dr. scient. adm., cand. polit. Bent Greve, bgr@ruc.dk
(udpegning på bachelor- og kandidat i Sundhedsfremme, kandidat i Global Health, master i Sundhedsfremme, Disaster Management, International Health)  

Professor, dr. pæd., cand. psych. Mads Hermansen, mh@madshermansen.dk
(udpegning på kandidat i fysioterapi, ergoterapi, jordemodervidenskab, optometri) 

Professor emeritus, dr. med., mag. scient. soc. Lars Iversen, larsiversen1111@gmail.com
(udpegning på bachelor i folkesundhedsvidenskab)  

Forskningschef, dr. med., cand.psych. Edith Montgomery, em@dignityinstitute.dk
(udpegning på kandidat i folkesundhedsvidenskab)

Konsulent, mag. art., SD, sygeplejerske Michael Nielsen, edu-care@outlook.dk
(udpegning på kandidat i sygepleje og klinisk sygepleje, master i klinisk sygepleje)

  

Suppleanter:

 

Klinisk psykolog, cand.psych. Hans Dag Jensen,  email@dagjensen.dk

Post doc., ph.d., cand. scient. san. publ. Maja Bertram, mbertram@health.sdu.dk

 

Valg til censorformandskabet

Der blev i juni måned 2014 afholdt valg til formandskabet. Følgende kandidererede til de seks poster som næstformænd: Henri Goldstein, Lars Iversen, Gert Allan Nielsen, Edit Montgomery, Mads Hermansen, Bent Greve og Michael Nielsen. De seks ovenstående modtog flest stemmer.

Henrik Sælan var eneste kandidat til posten som formand.

 

 

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies