Skip to main content

Censorformandskabet for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved SDU varetager sekretariatsfunktionen for Censorformandskabet for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser.

Censorkorpset består af et antal ministerielt beskikkede censorer, der dækker alle hovedfagområder/specialer, der indgår i nedenstående uddannelser:

 • Bachelor- og kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab, KU, SDU, AU
 • Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab, AAU
 • Kandidatuddannelsen i fysioterapi, SDU
 • Kandidatuddannelsen i ergoterapi, SDU
 • Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab, SDU
 • Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, KU, SDU. AU
 • Kandidatuddannelsen i sygepleje, AU
 • Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje, SDU
 • Kandidatuddannelsen i Global Health, KU
 • Kandidatuddannelsen i optometri og synsvidenskab
 • Bachelor- og kandidatuddannelsen i tværfaglige studier i sundhedsfremme og sundhedsstrategier, RUC
 • Bachelor- og kandidatuddannelsen i Sundhed og Informatik, KU
 • Masteruddannelsen i folkesundhedsvidenskab (Master of Public Health), KU
 • Masteruddannelsen i sundhedsfremme, RUC
 • Masteruddannelsen i klinisk sygepleje, AU
 • Masteruddannelsen i Disaster Management, KU
 • Masteruddannelsen i rehabilitering, SDU
 • Masteruddannelsen i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling, AAU

Korpset er landsdækkende og arbejder uafhængigt, men i tæt samarbejde med de sundhedsvidenskabelige fakulteter ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Roskilde Universitet og Syddansk Universitet. 

Diverse information:

Formandskabet
Kontaktpersoner på uddannelserne (.pdf)
Uddannelsernes hjemmesider
Studieordninger
Censornormer
Referater
God eksaminationspraksis (.pdf)
Ankenævn - vejledning (.pdf)
Beskikkede censorer 2018-2022 (.pdf)

Censorevaluering:

I henhold til Eksamensbekendtgørelsen (§61. stk. 3), skal censor efter eksamen afgive en beretning den enkelte eksamens forløb. 

Tilbagemelding foregår ved udfyldelse af censorrapporten på  Censor-IT

Regler på området:

Eksamensbekendtgørelsen
Karakterbekendtgørelsen

Censorallokering:

Al allokering af censuropgaver skal foregå via Censor-IT https://fsv.censor-it.dk/

Spørgsmål vedr. allokeringsproceduren, system, brugerdata, registrering mv. kan stilles til sekretariaetet på censor-it@ucsyd.dk eller tlf. 72 66 51 60.

Kontakt til formandskabet:

Censorformandskabet for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser
Sundhedsvidenskabeligt Fakultetssekretariat
Niels Bohrs Vej 9-10
6700 Esbjerg
E-mail: fsv@health.sdu.dk
Tlf.: 65 50 42 16

Årsberetning 2018/19

Årsberetning 2017-18

Læs den her

Årsberetning 2016-17

Læs den her