Skip to main content

Akademisk råd

Rådet består af en formand og 11 medlemmer. Dekanen er født medlem af rådet. Rådet holder møder mindst to gange per semester. Møderne afholdes på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, J.B. Winsløws Vej 19, 3., mødelokale Hjernen.

Ny forretningsorden endeligt vedtaget 12. marts 2013 for Akademisk Råd ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Formand: 
Professor Kaare Christensen
 
Sekretær for Akademisk Råd:
Anne Mette Kargaard, amkargaard@health.sdu.dk

Medlemmer pr. 1. januar 2019:

VIP
Jens Troelsen
Annette Kjær Ersbøll
Henrik Ditzel
Kirsten Kaya Roessler

TAP 
Dekan Ole Skøtt
Laborant Birgitte Damby Sørensen
Kirsten Kjær (Suppleant: Trine Mikkelsen)
Mie Rytz Hansen (Suppleant: Laborant Gitte Kitlen)

Studenterrepræsentanter:
Alexander Nørup
Anders Kruse Wensell
Stephan Bader Petersen
Suppleant: Simon Lon With

 

Referater