Skip to main content

Akademisk råd

Rådet består af en formand og 11 medlemmer. Dekanen er født medlem af rådet. Rådet holder møder mindst to gange per semester. Møderne afholdes på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, J.B. Winsløws Vej 19, 3., mødelokale Hjernen.

Ny forretningsorden endeligt vedtaget 12. marts 2013 for Akademisk Råd ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Formand: 
Professor Henrik Dimke 
 
Sekretær for Akademisk Råd:
Anne Mette Kargaard, amkargaard@health.sdu.dk

Medlemmer pr. 1. januar 2021:

VIP
Professor Jasper Schipperijn
Professor Elsebeth Stenager
Lektor Henrik Dimke
Lektor Jane Stubbe
Professor Kirsten Kaya Roessler

TAP 
Laborant Birgitte Damby Sørensen
Laborant Mie Grønning Rytz Hansen
Laborant Jette Hvelplund

Studenterrepræsentanter:
Kira Faarup Kristensen
Anne Katrine Post Hansen
Anne-Sophie Husted Jensen,
1. Suppleant: Emma O. K. Ertner Bengtsson

 

Referater

 

Sidst opdateret: 07.10.2021