Menu

Syddansk Forskerstøtte

Syddansk Forskerstøtte tilbyder støtte og rådgivning til forskere og administrativt personale, i forbindelse med ansøgninger om eksterne forskningsmidler. Servicen er for ansatte ved Region Syddanmark og på Syddansk Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet.

Syddansk Forskestøtte giver bl.a. støtte til:

  • Identifikation af opslag og bevillingsgivere (fondsdatabasen Research Professional) 
  • Ansøgningers effektivitet i de ikke-videnskabelige dele 
  • Ansøgningers udformning og læsbarhed 
  • Tilpasning af ansøgninger til særlige vilkår 
  • Opstilling af budget

Syddansk Forskerstøtte rådgiver også i forbindelse med særligt komplekse ansøgninger, herunder ansøgninger med mange parter og/eller med komplekse ansøgningsformer, f.eks. EU og NIH, ansøgninger om forskningscentre/"Centres of Excellence", videnskabeligt udstyr, strategiske programmer mv.

Syddansk Forskerstøtte tilbyder seminarer og kurser om ekstern forskningsfinansiering, f.eks. hvordan skriver man en god ansøgning om forskningsmidler; om bevillingsgivere eller deres programmer (f.eks. forskningsrådene, EU's rammeprogrammer); hvordan fondsdatabasen Research Professional bedst kan bruges, mv

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies