Menu

Forskning og Udvikling

Facilitering og Forskeruddannelse

Facilitering og Forskeruddannelse administrerer ph.d.-uddannelsen, den prægraduate forskeruddannelse samt forskningstræningskurser i speciallægeuddannelsen.Facilitering og Forskeruddannelses opgaver omfatter:

 • sagsbehandling af alle led af ph.d.-uddannelsen fra ansøgning over indskrivning og studieforløb til forsvar og tildeling af ph.d.-grad 
 • sagsbehandling af alle led i den prægraduate forskeruddannelse fra ansøgning over studieforløb til afholdelse af eksamen 
 • sagsbehandling i forbindelse med indlevereing, vurdering og forsvar af doktordisputatser 
 • sekretariatsbetjening af ph.d.-skolelederen, af Ph.d.-Udvalg med underudvalg og af fakultetets 10 forskeruddannelsesprogrammer 
 • planlægning og administration af ph.d.-kurser 
 • planlægning og gennemførelse af fælles forskningstræningskurser for læger i hoveduddannelsesforløb

Syddansk Forskerstøtte

Syddansk Forskerstøtte tilbyder støtte og rådgivning til forskere og administrativt personale, i forbindelse med ansøgninger om eksterne forskningsmidler. Servicen er for ansatte ved Region Syddanmark og på Syddansk Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet.

Syddansk Forskestøtte giver bl.a. støtte til:

 • Identifikation af opslag og bevillingsgivere (fondsdatabasen Research Professional) 
 • Ansøgningers effektivitet i de ikke-videnskabelige dele 
 • Ansøgningers udformning og læsbarhed 
 • Tilpasning af ansøgninger til særlige vilkår 
 • Opstilling af budget

Syddansk Forskerstøtte rådgiver også i forbindelse med særligt komplekse ansøgninger, herunder ansøgninger med mange parter og/eller med komplekse ansøgningsformer, f.eks. EU og NIH, ansøgninger om forskningscentre/"Centres of Excellence", videnskabeligt udstyr, strategiske programmer mv.

Syddansk Forskerstøtte tilbyder seminarer og kurser om ekstern forskningsfinansiering, f.eks. hvordan skriver man en god ansøgning om forskningsmidler; om bevillingsgivere eller deres programmer (f.eks. forskningsrådene, EU's rammeprogrammer); hvordan fondsdatabasen Research Professional bedst kan bruges, mv.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies