Forskning & Udvikling

Facilitering og Forskeruddannelse

Facilitering og Forskeruddannelse administrerer ph.d.-uddannelsen, den prægraduate forskeruddannelse samt forskningstræningskurser i speciallægeuddannelsen.Facilitering og Forskeruddannelses opgaver omfatter:

  • sagsbehandling af alle led af ph.d.-uddannelsen fra ansøgning over indskrivning og studieforløb til forsvar og tildeling af ph.d.-grad 
  • sagsbehandling af alle led i den prægraduate forskeruddannelse fra ansøgning over studieforløb til afholdelse af eksamen 
  • sagsbehandling i forbindelse med indlevereing, vurdering og forsvar af doktordisputatser 
  • sekretariatsbetjening af ph.d.-skolelederen, af Ph.d.-Udvalg med underudvalg og af fakultetets 10 forskeruddannelsesprogrammer 
  • planlægning og administration af ph.d.-kurser 
  • planlægning og gennemførelse af fælles forskningstræningskurser for læger i hoveduddannelsesforløb

 

Internationalisering af forskning og uddannelse

 

Uddannelsesudvikling, datamanagement og nøgletal