ABC for Fakultetssekretariatet

 

Adgangskort

Dørene åbnes automatisk kl. 7.30 og låses kl. 16.00. Ved særlige arrangementer kan særåbning aftales med Serviceafdelingen i WP 15, lokal 4900.
Uden for åbningstiden benyttes elektronisk adgangskort til Campus og  J. B. Winsløws Vej 9-25. Kortet er personligt og med pinkode. For at aktivere kortet, skal det køres igennem kortinstallationen ved en hoveddør, og en 4-cifret kode skal vælges og huskes til fremtidig brug.

Adgangskortet bruges desuden som kopieringskort på alle universitetets kopimaskiner (se under print/kopi).

Alarmering
Når alarmen lyder, skal ALLE bevæge sig ud til samlingspunktet.
Ved brand eller ulykke: Ring 112.
Politistationen: Ring 114.

Se den lokale beredskabsplan for SUND FAK.

Alle udgange i bygningen er kortlagt på oversigten, der er placeret på indersiden af hver kontordør.
Nødudgangene er forsynet med en plasthætte over en vrider, som åbner døren. Hætten skal fjernes ved brug af nødudgang. Når hætten fjernes, går en lydløs alarm i gang (på Campus).

I tilfælde af problemer med f.eks. hoveddør, el, vand mm., kontaktes 4900.
Efter kl. 16.00 stilles der videre til vægteren.
Arbejdsmiljø

Emilie Louise Holk er  arbejdsmiljørepræsentant i det lokale arbejdsmiljøudvalg, der desuden består af sekretariatschefen.

Du finder nødhjælps-/forbindingskasse hos Emilie Louise Holk.

Barn syg

Du har mulighed for at holde barns 1. og 2. sygedag

Send mail til din nærmeste leder og Dorte Winther med cc til din(e)kontormakker(e). Ved børns sygdom skal du ikke sende raskmelding.

Bestilling af mødeforplejning
Mødeforplejning bestilles fra kantinen via ProNestor. I vejledningen til ProNestor, kan du se, hvordan du bestiller.
Betjente/Teknisk service

Har du brug for hjælp til flytning af møbler, tlf., opsætning af billeder/opslagstavler, adgangskort, udskiftning af pærer, makulering m.m., kan du kontakte betjentene på telefon: 6550 4900 eller Mail: 4900@sdu.dk

Anden vedligeholdelse af bygningen hører under Bygningsafdelingen, lokal 8888.

Bygningsvejviser
SDU-vejviseren dækker alle lokaler i Odense, også J.B. Winsløws Vej 9-25.
Designmanual

SDU har en designmanual, hvor du kan downloade SDU's logo og læse om, hvordan du bruger det bedst.

DSB
Du kan benytte DSB-app’en, kontakt Pia Nykær Hansen, eller du kan lave et udlæg og afregne i Zexpense.
EAN-nummer
Vores ean.nr. er 5798000423060. Husk at advisere oekonomi-sund@health.sdu.dk.
Elektronisk telefonbog
SDU’s interne elektroniske telefonbog finder du på SDU’s hjemmeside under "Find person”. Du har selv mulighed for at rette i telefonbogen.
Elevator
Elevatoren kører altid frit mellem stue og 1. sal, døgnet rundt, alle ugens 7 dage.
Mellem kælder og stue kører elevatoren uden brug af kort hverdage mellem kl. 7-17, låst hele døgnet i weekenden.

Elevator til 2. og 3. sal kører uden brug af kort hverdage mellem 7.30-16.30, låst hele døgnet i weekenden.
FANE-nyhedsbrev
FANE-nyhedsbrev udkommer den første fredag i hver måned og indeholder administrative nyheder primært fra fællesområdet.

Ferie

Ferie bliver varslet en gang om året, hvor du selv taster ferien ind i MinFerie.

Hvis din ferie efterfølgende skal ændres, aftales dette med din leder og ændringen foretages i MinFerie senest 5 hverdage før påbegyndt ferie, og sendes til godkendelse.

Januar: nærmeste chef indsamler ferieønsker for det kommende ferieår.
Februar/marts: ferieønsker godkendes


Flekstid
På Fakultetssekretariatet arbejder vi efter flekstid. Dit adgangs-/kopikort du får udleveret, skal bruges hertil. Læs mere om flekstidsreglerne.
Forsikring
Universitetet er selvforsikrende. Ved forsikringsspørgsmål kontakt Søren Rasmussen sras@sdu.dk, RIO 6550 1049.
Fridage
24. december, 31. december og Grundlovsdag. SDU’s årsfest fra kl. 12.00. Læs mere om fridage på SDU
Frokost
Frokost indtages ved de sorte borde i den sydlige ende af bygningen. Der sidder som oftest andre kolleger i tidsrummet 11.30-13.00. I stueetagen finder du Winsløwparkens kantine. Åbningstiden er 10-14.30 på hverdage.
Transport til Campus
Når du skal til møder på Campus, kan du enten vælge at køre i taxa (se punktet Taxakørsel), cykle eller tage din egen bil.

Ønsker du kørselsgodtgørelse (6,1 km. WP 19 - Campusvej, lav takst), skal du afregne i Zexpense og sende den til godkendelse ved Merete Munk.
Fællesområdet på Campus

De fleste afdelinger i centraladministrationen på Campus har en særlig kontaktperson, hvis arbejdsområde er SUND, bl.a.:

Løn: Pia Jespersen: 2974
Rejser: Sarah Thygesen: 2955
Forskerservice jura: Annette Holm Andersen: 1083
Personale: Carsten Søndergaard Hansen: 2920
Budget: Peter Kejser: 4304 /Lone Rosenberg Lehman: 4303

Gavekasse

Kontaktperson: Susanne Nicolaisen

Fødselsdage: kontormakker sørger for at hente et gavekort på 50 kr. til H. J. Hansen eller en flaske vin
Runde fødselsdage: kontormakker køber gave for 500 kr. fra gavekassen

Der indbetales 120 kr. halvårligt 1. januar/1. juli

Det er frivilligt at være medlem af gavekassen. Det er kun medlemmer af gavekassen, der modtager gaver fra kassen.

Indkøb
Dorte Winther sørger for indkøb (undtaget IT) i Fakultetssekretariatet mv. Send en mail til dowi@health.sdu.dk.
IT

Indkøb af pc godkendes af Merete Munk. Øvrigt udstyr godkendes af din afdelingsleder.

Pia Nykær Hansen er indkøber af IT.

Har du tekniske problemer kontaktes servicedesken på tlf. 2990.

Journalisering
Der er journaliseringspligt jvf. journaliseringsvejledningen for SDU. Læs om journaliseringspligten
Kommunikationsstrategi

For at sikre, at vi fremtræder klart og konsekvent ensartet over for omverdenen, er det vigtigt, at vi alle følger de samme retningslinjer. Får du en henvendelse fra pressen, skal du altid henvende dig til SUND Kommunikation. Læs mere om, hvordan du skal forholde dig, hvis du får en henvendelse fra pressen. 

Læs kommunikationsstrategien på Sundhedsvidenskab.


Kurser

CUU (Det Centrale Uddannelsesudvalg) – interne medarbejderkurser.

AEU (Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte) – eksterne efteruddannelseskurser på tværs af universiteter i DK.


Lønforhandlinger
En gang om året er der lønforhandlinger for hver overenskomstgruppe. Du finder den tillidsrepræsentant, som repræsenterer dig og din fagforening på SDUNET.


Mail-distributionslister
Alle medarbejdere i sekretariatet er samlet på en mail-distributionsliste.
I vejledningen kan du læse, hvordan du får adgang til den.
Medarbejderudviklingssamtale
MUSsamtaler afholdes en gang om året jvf. SDUs retningslinjer,

Motionscenter OUH
MOUH har træningsfaciliteter i kælderen under Klinikbygningen. Klubben er egentlig for personale ved OUH, men studerende og ansatte ved Sundhedsvidenskab kan også blive medlemmer. Medlemskab koster kr. 119,-/måned (2019).

Mødelokaler

Mødelokale Hjernen (402) og Hjertet (432 )kan bookes via Outlook.

Tilføj kalenderen ”Hjernen WP19.3 (402)”og ”Hjertet WP19.3”(432). Hvis man fortryder en booking, skal bookingen slettes, så andre kan benytte lokalet.

Mødelokale Cellen (406) kan kun bookes, hvis Hjertet og Hjernen er optaget og kun til kortere seancer (max 1-2 timer), da lokalet primært bruges til de, der ikke har plads til (uventede) gæster på kontoret. Medarbejdere på flermandskontorer har fortrinsret. 

Nøgler
Nøgler udleveres af Kristina Hyllekvist Arildsen.
Ordbog
Outlook
Det forventes, at du anvender din kalender i Outlook, og kalenderen skal være åben for dine kolleger.
Parkering
Parkering i WP skal registreres. Ansatte kan registrere 2 biler. Gæster kan få 24-timers p-tilladelse. Andre parkerende, skal registrere nummerpladen på tablet i forhal - man kan registrere for 4 timer. Læs mere om parkeringsregler
Personalegoder

På SUND i Winsløwparken har vi fri kaffe/te samt frugtordning - 1 stk. frugt om dagen.

Læse mere om de generelle personalegoder for ansatte på SDU i Odense

Print/Kopi
Print sendes til ’Collect_Print på sdu-mfp0c.c.sdu.dk’ og afhentes i printerrummet via personalekortet.
Post

Hver dag ca. kl. 10.00 og kl. 14.00 (fredag kl. 13.00) afhentes/leveres post af SDUs interne postafdeling samlet til postrummet. Hvis du kommer ud i postrummet og ser en samlet stak post, bedes du fordele posten til de relevante hylder i dueslaget.

Al ekstern post sendes som udgansgpunkt som ”B”-post, hvis det haster med leveringen skal du skrive et meget tydeligt ”A” på brevet.

Husk ved intern post at anvende cirkulationskuvert med tydelig modtager. OUH post kan også sendes som intern post. Har du spørgsmål vedr. post, kan du spørge Charlotte Karnvad eller kontakte posten (Bjarne Kay) på 2670.

Rejser
Har du haft udgifter i forbindelse med en rejse, hvor du selv har lagt penge ud eller kørt i bil, skal det registreres i Zexpense. 
Rygning
Universitetet er røgfrit. Rygning henvises til udendørsarealerne.
Skærmbriller
Du kan blive bevilget skærmbriller efter behov inden for SDUs rammer. Bevillingen gives af Sekretariatschefen.
Studentermedhjælpere
På fakultetssekretariatet har vi et antal studentermedhjælpere tilknyttet. Spørg din kollega, hvis du har brug for at benytte dem.
STÅ-kontrakt

STÅ-kontrakten skal anvendes ved rekvirering af undervisning i fag eller dele af fag fra et andet institut på eget eller andet fakultet. Kontrakten anvendes også i forbindelse med rekvireret vejledning på individuelle aktiviteter såsom specialer/bachelorprojekter o.l.

STÅ-kontrakt til udfyldelse. 

Kontakt Dorte Winther, hvis du har spørgsmål vedrørende udfyldelse. 

Sygdom

Ved sygdom skriver du en mail til din nærmeste chef og Dorte Winther med cc til din(e) kontormakker(e).

Vigtigt: send mail til Dorte Winther med raskmelding, så snart du er tilbage igen.

Taxakørsel
Du kan få taxaboner ved Kristina Hyllekvist Arildsen.
Telefoni
SDU benytter Skype for Business til al telefoni, hvor opkald går via PC/headset.

Trykkeri
SDU’s trykkeri hedder ”Print og Sign”. Opgaver bestilles via https://www.sdu.dk/da/printogsign.
Velfærdsudvalg
Der er nedsat et Velfærdsudvalg, som sørger for to årlige sociale fællesarrangementer for de ansatte på SUND.
Årsfest
Syddansk Universitet fejrer hvert år sin grundlæggelse ved den traditionsrige årsfest den sidste fredag i oktober. Til årsfesten  har man fri kl. 12.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies