Skip to main content

Dekansekretariatet

Dekansekretaariatet yder ledelsesbetjening, strategisk udvikling og juridisk rådgivning. Området varetager desuden en række centrale opgaver indenfor økonomi og indkøb, kommunikation, byggeri og fysisk planlægning samt rekruttering af videnskabelige medarbejdere. 

Dekansekretariatet omfatter:

SUND Kommunikation

Presse- og interessentkontakt

 • Kontakt til pressen vedr. nyheder og navnestof
 • Danskernes Akademi, DRK
 • Forskningens Døgn
 • Profilbrochure for Sund
 • Sund & Hed (studenterblad)
 • Folkeuniversitet Odenses Programråd
 • Skabeloner (PP, Word, Posters, tryksager)

Markedsføring af uddannelserne

 • Markedsføring af uddannelserne (hjemmesider, brochurer, strategi)
 • Brobygningsprojekter for Sundhedsvidenskab i samarbejde med U&K
 • Åbent hus for KOT-uddannelser
 • Markedsføring på MCQ-dagen
 • Informationsdag for efteruddannelser
 • Messer med Efteruddannelserne og kandidatuddannelserne
 • Medlem af designudvalg for SDUE og KOT-brochurer.

Web

 • Webkoordinering (medlem af Webgruppen)
 • Vedligeholdelse af web-sider i samarbejde med de ca. 100 web-redaktører
 • Google Adwords markedsføring af uddannelser for Sundhedsvidenskab
 • Rapportudtræk samt analyse af statistik fra Siteimprove
 • Fakultetets koordinator/tovholder på SDUnet
 • Introduktion og support af Sitecore CMS til fakultetets redaktører
 • PDS-redaktør
 • PURE-support og -udtræk

Fysisk planlægning

 • Fysisk planlægning: Analyse, planlægning, indretning og kommunikation i forbindelse med nybyggeri og flytninger af enheder. 

Jura

 • Juridisk bistand
 • rådgiver dekan, sekretariatschef, institut- og studieledere samt øvrige medarbejdere om relevante rammer og regler.
 • personalejura i samarbejde med HR-afdelingen på SDU
 • kontraktjura med eksterne parter i samarbejde med SDU RIO
 • persondata
 • er medansvarlig for sagsbehandling af høringer på fakultetet
 • medvirker i sagsbehandlingen af klagesager, sager om aktindsigt i samarbejde med rektorsekretariatet, journalisering mv.

Rekruttering af videnskabeligt personale

 • Koordination og sagsbehandling ved rekruttering af videnskabelige medarbejdere 
 • Annoncering af videnskabelige stillinger (postdoc, adjunkt, lektor, professor, klinisk professor, seniorrådgiver og stillinger på lignende niveau) 
 • Nedsættelse og vejledning af sagkyndige bedømmelsesudvalg 
 • Håndtering af bedømmelser fra sagkyndige udvalg og indstillinger om ansættelse af potentielle ansøgere 
 • Supervision angående elementerne i rekrutteringsprocessen 
 • Sagsbehandling vedrørende tildeling af titlen adjungeret professor og tildeling af æresdoktorgraden 
 • Udvikling af administrative procedurer for rekruttering og ansættelse af videnskabeligt personale 
 • Deltagelse i universitetets udvikling og implementering af nye e-rekrutteringssystemer

Økonomi og indkøb

Funktionen Økonomi og indkøb varetager drift og udvikling af følgende hovedopgaver: 

 • Budgetlægning og budgetopfølgning for Fakultetet i samarbejde med budgetafdelingen
 • Budgetlægning og budgetopfølgning for fakultetssekretariatets ordinære og eksterne økonomi
 • Administrative opgaver i relation til fakultetssekretariatet
 • Udviklingsopgaver i relation til økonomi for Fakultetet samt fakultetssekretariatet
 • Rammer og vilkår for Fakultetets indkøb
 • Koordinering og indmelding af en række forespørgsler fra økonomiområdet
 • Administration af fakultetets STÅ-kontrakter (staa.sund@health.sdu.dk)
 • Vejledning af medarbejderne i fakultetssekretariatet og økonomifunktionerne på institutterne samt rådgivning af Dekanen i økonomiske forhold

  Henvendelse kan ske til oekonomi-sund@health.sdu.dk

 Strategisk udvikling

 • Sygehussamarbejde på regionalt og nationalt plan
 • Nyt SUND (programledelse)
 • Forskerstøtte
 • Personlig Medicin
 • Strategiske udviklingsprojekter og programmer

Sidst opdateret: 27.10.2020