Menu

Dekansekretariatet

Dekansekretariatet omfatter

SUND Kommunikation

Presse- og interessentkontakt

 • Kontakt til pressen vedr. nyheder og navnestof
 • Danskernes Akademi, DRK
 • Forskningens Døgn
 • Profilbrochure for Sund
 • Sund & Hed (studenterblad)
 • Folkeuniversitet Odenses Programråd
 • Skabeloner (PP, Word, Posters, tryksager)

Markedsføring af uddannelserne

 • Markedsføring af uddannelserne (hjemmesider, brochurer, strategi)
 • Brobygningsprojekter for Sundhedsvidenskab i samarbejde med U&K
 • Åbent hus for KOT-uddannelser
 • Markedsføring på MCQ-dagen
 • Informationsdag for efteruddannelser
 • Messer med Efteruddannelserne og kandidatuddannelserne
 • Medlem af designudvalg for SDUE og KOT-brochurer.

Web

 • Webkoordinering (medlem af Webgruppen)
 • Vedligeholdelse af web-sider i samarbejde med de ca. 100 web-redaktører
 • Google Adwords markedsføring af uddannelser for Sundhedsvidenskab
 • Rapportudtræk samt analyse af statistik fra Siteimprove
 • Fakultetets koordinator/tovholder på SDUnet
 • Introduktion og support af Sitecore CMS til fakultetets redaktører
 • PDS-redaktør
 • PURE-support og -udtræk

Fysisk planlægning og lønforhandlinger

 • Fysisk planlægning: Analyse, planlægning, indretning og kommunikation i forbindelse med nybyggeri og flytninger af enheder. 

Rekruttering af videnskabeligt personale

 • Koordination og sagsbehandling ved rekruttering af videnskabelige medarbejdere 
 • Annoncering af videnskabelige stillinger (postdoc, adjunkt, lektor, professor, klinisk professor, seniorrådgiver og stillinger på lignende niveau) 
 • Nedsættelse og vejledning af sagkyndige bedømmelsesudvalg 
 • Håndtering af bedømmelser fra sagkyndige udvalg og indstillinger om ansættelse af potentielle ansøgere 
 • Supervision angående elementerne i rekrutteringsprocessen 
 • Sagsbehandling vedrørende tildeling af titlen adjungeret professor og tildeling af æresdoktorgraden 
 • Udvikling af administrative procedurer for rekruttering og ansættelse af videnskabeligt personale 
 • Deltagelse i universitetets udvikling og implementering af nye e-rekrutteringssystemer

Økonomi og indkøb

Funktionen Økonomi og indkøb varetager drift og udvikling af følgende hovedopgaver: 

 • Budgetlægning og budgetopfølgning på Fakultetet i samarbejde med budgetkontoret 
 • Budgetlægning og budgetopfølgning for Fakultetets fællesomkostninger (omk.st. 100) samt fakultetssekretariatet (omk.st. 199) 
 • Opfølgning på Fakultetets eksterne virksomhed 
 • Udviklingsopgaver i funktionsområdet samt andre afdelinger i samarbejde med de øvrige områder 
 • Rammer og vilkår for Fakultetets indkøb 
 • Koordinering og indmelding af en række forespørgsler fra økonomiområdet samt høringssvar fra dekanat.sund
 • Vejledning af enhederne fakultetssekretariatet og økonomifunktionerne på institutterne samt rådgivning af Dekanen i økonomiske forhold.
 • Lønforhandling: Koordinering, datahåndtering og forhandling i forbindelse med lønforhandlinger ved nyansættelser samt årlige forhandlingsrunder.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies