Skip to main content

Ledelse og administration


Figuren viser, hvordan Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets ledelse og administration er organiseret.

Dekanen har den overordnede ledelse af fakultetet. Dekanen udgøre sammen med institutlederne fakultetets ledelsesgruppe. Dekanen og studielederne leder og varetager uddannelserne på fakultetet. Sekretariatschefen er dekanens stedfortræder som leder af fakultetssekretariatet.

50 års jubilæum på SUND

Se jubilæumsmagasinet

Sidst opdateret: 27.10.2020