Menu

Aftagerpanel for Jordemodervidenskab

På det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er der et aftagerpanel for hver uddannelse, som bidrager med gode råd og udviklingsmuligheder i et arbejdsmæssigt perspektiv. Aftagerpanelerne er med til at sikre, at uddannelsernes erhvervssigte og kompetencekrav matcher arbejdsmarkedet behov.

Hvad er aftagerpanelets formål?
Aftagerpanelets overordnede rolle er, at danne bro mellem den enkelte uddannelse og det omgivende samfund og arbejdsmarked. Aftagerpanelet indgår i en dialog med det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, om uddannelsernes kvalitet samt relevans, og bidrager dermed til udvikling af efterspurgte og tidssvarende uddannelser.

Hvem består aftagerpanelet af?
Aftagerpanelet på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, består af repræsentanter fra private og offentlige virksomheder, relevante organisationer, brancheforeninger, patientforeninger samt to nyligt uddannede dimittender fra den enkelte uddannelse. Desuden deltager fakulteternes uddannelseschef og repræsentanter fra studieledelsen og sekretariatet.

Information og kontakt
For nærmere information om aftagerpaneler på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet, kontakt uk.sund@health.sdu.dk.

Du kan se aftagerpanelets medlemsliste her

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies