Menu

Kvalitet, dokumentation og tal

 

Undervisningsevaluering
Rammer for undervisningsevaluering 

Universitetsloven og Loven om gennemsigtighed og åbenhed i undervisningen mv. er lovgrundlaget for evaluering af undervisningen på universiteterne. Herudover skal undervisningsevalueringen leve op til SDU’s interne kvalitetspolitik 

De studerendes undervisningsevaluering er en del af grundlaget for en vurdering af undervisningens kvalitet og for en kontinuerlig kvalitetsudvikling af undervisningen. Evalueringen, der opsamles elektronisk, præsenteres i IT-platformen.

For spørgsmål eller kommentarer, kontakt Uddannelse & Kvalitet, uk.sund@health.sdu.dk

Digital Administration på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vision og formål

Som et naturligt skridt på vejen mod et digitalt universitet, skal de studerende såvel som medarbejderne ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet opleve en effektiv, tidssvarende og gennemsigtig digital studieadministration.

Med henblik på at opnå fokus på og synliggørelse af opnåelse af denne vision, ønsker Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet at samle igangværende og kommende studieadministrative digitaliseringsinitiativer under ét fælles projekt, DIAS (Digital Administration på SUND), hvis primære formål er, at:

 • sikre effektiv digital kommunikation mellem studerende, undervisere og administrative ansatte
 • sikre digitalisering og standardisering af de studieadministrative processer og arbejdsgange igennem optimal systemunderstøttelse
 • sikre gode digitale selvbetjeningsmuligheder for studerende og ansatte blandt andet ved hjælp af skriftlige og interaktive vejledninger og øvrigt materiale

Kriterierne for at opnå projektets formål er:

 • Systematisk fokus på udviklingspotentialer i de eksisterende studieadministrative arbejdsprocesser og skarp prioritering af nye implementeringsprojekter
 • Klare retningslinjer for brug af kommunikationsveje – og systemer
 • Afsøgning og udvælgelse af studieadministrative IT systemer, som taler sammen og som fordrer at data lagres ét sted og importeres til øvrige systemer.

Det overordnede projekt

Under DIAS ligger en række delprojekter blandt andet i relation til:

 • Evalueringer og andet kvalitetsarbejde
 • Undervisnings – og eksamensadministration
 • Studienævnsarbejde
 • Individuel sagsbehandling
 • Afregning

Projekterne kan være forankret i et af U&Ks funktionsområder eller gå på tværs af flere. 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies