Centertanken

For at fremme og synliggøre formidling og vidensudveksling samarbejder Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med forskellige eksterne parter. Disse aktiviteter er organiseret i såkaldte centre.

Centrene tjener til at fremme særlige formål inden for forskning, uddannelse eller vidensudveksling.

Et center etableres i kontrakt- eller projektform med en eller flere eksterne parter. Centrets funktion og opgaver fastsættes i samarbejde mellem fakultetet og den eller de eksterne parter, der deltager i centret. Opgaverne fastlægges i en handlingsplan for den givne funktionsperiode.