Menu

Puljer Fra Sundhedsvidenskab og SDU

Fakultetsstipendier er tredjedelsstipendier, der dækker det ene års løn. De sidste to års løn skal fremskaffes af hovedvejlederen eller forskningsmiljøet. Fakultetsstipendier kan kun søges i forbindelse med ansøgning om optagelse som Ph.d.-studerende og ikke af allerede indskrevne Ph.d.-studerende. Du kan læse mere om Fakultetsstipendier ... (kun tilgængelig på engelsk)
Forskeruddannelsespuljen ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Puljen er målrettet indskrevne Ph.d.-studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og kan søges via dette ansøgningsskema.  

Derudover har og administrerer Syddansk Universitet en række legater og fonde, der kan søges til forsknings- studieformål.

Syddansk Universitet har tre fonde med hvert deres formål:

  • Furhmann-Fonden – Til forskere ved Biokemi og molekylærbiologi
  • Syddansk Universitets Forskningsfond – tilskud til yngre forksere
  • Fabrikant Knud Abildgaards Fond – for studerende ved Natur- og Sundhedsvidenskab

Du kan læse mere om fondene og se, hvordan du søger her.

De udefra kommende legater er primært stipendier til studerende ved de forskellige fakulteter:

  • Konsul Axel Nielsens Mindelegat er til studerende ved samfunds- og sprogvidenskabelige uddannelser til studierejser af minimum tre måneders varighed.
  • Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond er til studerende uden formue ved handelsuddannelser, tekniske uddannelser, samfundsvidenskabelige og medicinske uddannelser.
  • Peter og Emma Thomsens Legat er til flittige studerende med dansk indfødsret og studentereksamen med det formål at støtte dem til at få en videregående uddannelse.
  • Læge Else Mogensens Fond er til studerende ved læge- og naturvidenskab, erhvervsøkonomi og erhvervssprog ved SDU.
  • Murmester Jacob Johansen og Hustru Maren Sophie Johannsens Legat har til formål at støtte flittige og dygtige medicinstuderende med økonomisk trang.

Du kan læse mere om legaterne og se, hvordan du søger her.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies