Skip to main content

Links, webinars og kommende arrangementer

Links:

Informationsmøde med Danmarks Frie Forskningsfond den 26. august 2019:
Link til optagelse af livestreaming

Link til powerpoint-præsentation

Link til videointerviews med FAQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Innovationsmøde med Innovationsfonden den 2. november 2018.

Link til optagelse af live streaming

 

Kommende arrangementer:

Marie Curie: Introduktion til Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) på SDU SIF ved Marlis Erichsen og Jonas Toft Ludvigsen, MSCA nationale kontaktpunkter (NCP’er), Styrelsen for Forskning og Uddannelse; 1. oktober 2019 kl. 13:00-15:00 på SIF, Vor Frue Mødelokale. Tilmelding via mail til Syddansk Forskerstøtte: sydforsk@health.sdu.dk.

Webinars:

Undervisnings- og Forskningsministeriets webinarer om Horizon2020